Verbonden met het Hooglied van Salomo

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

08-01-2019, 14:09

Vraag

Een vraag voor iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Voelen al Gods kinderen zich verbonden met het Hooglied van Salomo?

Antwoord

Beste vriend/in,

Een interessante vraag.  Ik ben opgegroeid met de gedachte dat het Hooglied een uiterst geestelijk boek is waarin op een diep geestelijke manier het geloofsleven van zowel Gods Kerk als de geestelijke schoonheid van Koning Jezus wordt geschreven. Als jonge man voelde ik me in zekere zin niet zo thuis in het boek omdat het nogal wat te open over seksuele dingen sprak. Misschien daarom was het de Joden verboden om dit boek te lezen voor hun dertigste levensjaar! Nu, na jaren van Bijbels onderzoek, kom ik er wat op terug om het boek alleen maar, of zelfs hoofdzakelijk, als een geestelijk boek te zien. Hooglied bevat wel heel mooie en rijke teksten die veel geestelijk onderwijs aanreiken. Met genoegen mag ik daar ook geregeld over preken. Want het geestelijk leven van de Bruidegom en Zijn bruid is immers ook heel rijk verbeeld in het huwelijksleven. Er liggen mooie parallelen. Hoe rijk is het gebed: “Trek mij...” Wie met het geestelijk leven bid zulke woorden niet?  Vooral als we het woord “trek” in het Hebreeuws doordenken, want dan heeft het meer de betekenis van lokken. De Bruidegom lokt dus de bruid met de schoonheid van Zijn karakter, Zijn liefde, zoals het heel poëtisch is uitgedrukt in het vijfde hoofdstuk. Dus er zijn heel veel gedeelten waarin een kind van God zich verbonden zal voelen met de taal en beelden van het Hooglied.

Toch denk ik niet dat ieder kind van God dit zo zal ervaren. Sommige zullen bepaalde uitleggingen als wat geforceerd ervaren. Althans zo zie ik het in de praktijk. In het dagelijks leven is de een meer een gevoelspersoon dan een ander en dit zal ook in het geestelijk leven herkenbaar zijn. Ik persoonlijk voel mezelf meer geestelijke gevoed met het onderwijs dat Paulus ons geeft in zijn brieven of het Johannesevangelie met het onderwijs van de Heere Jezus. Hoog-geestelijke taal zoals je die dan vindt in allerlei uitlegging van het Hooglied spreken mij persoonlijk niet zo aan.

In de kerkgeschiedenis hebben we de brieven van Samuel Rutherford en niet iedere christen zal zijn taalgebruik en uitdrukkingen verstaan of zelfs waarderen. Terwijl het taalgebruik van Thomas Boston, zoals hij spreekt over het geestelijke leven in de Viervoudige Staat, veel zakelijker is maar toch niet minder diep en geestelijk. Fijn dat de Heere zo ook ieder naar zijn behoefte en manier van uitdrukkingen leidt door het Woord tot Dezelfde Naam die dierbaar wordt en is: de Heere Jezus Christus.  

Tijdens de jaren van studie heb ik toch meer en meer geconcludeerd dat het Hooglied een intiem ‘huwelijksonderwijsboek’ is. Salomo is een uiterst praktische schrijver geweest. Spreuken en Prediker zijn boeken waarin heel veel van zijn pastorale en praktische wijsheid wordt doorgegeven over allerlei aardse dingen, met daarin ook heel veel geestelijk onderwijs. In het Hooglied spreekt Salomo over het intieme van het huwelijk. Niets is er zo belangrijk in het aardse leven dan een goed functionerend huwelijksleven en daarom is het ook te verwachten dat de Schepper ons de details daarvan doorgeeft in onze gebroken en zondige wereld.

Hoe meer ik het boek bestudeer vanuit dat perspectief, hoe vaker ik het gebruik in pastorale begeleiding van huwelijk. Het is enorm verrijkend voor het intieme leven tussen man en vrouw. De spanningen die vaak in het huwelijksleven worden ervaren kom je ook in dit boek tegen. De jonge bruid is onzeker van zichzelf in het begin, maar door de tedere, liefdevolle aandacht zien we haar groeien door het boek heen.

Onlangs leidde ik een conferentie in China over het huwelijksleven, hoofdzakelijk vanuit het Hooglied en heb toen ook weer ervaren dat -hoewel de culturele verschillen tussen China en het Westen enorm zijn, ook wat betreft het huwelijk- er erkenning, waardering en zegen was toen we samen door het onderwijs van het Hooglied het huwelijksleven onder de loep namen.  

Ook als we dit boek op die manier benaderen zullen we ervaren wat de Heere Jezus bad in Johannes 17: “Heilig hen door uw Woord.” Dat is ook zo broodnodig in het huwelijksleven, want als het daar onheilig en scheef ligt, gaat er veel geestelijk kapot. Dagelijks kom ik de ellende tegen van slecht functionerende huwelijken en wat dat voor uitwerking heeft op de kinderen in al hun levensfases. 

Nogmaals, dit betekent niet dat er niet veel geestelijk onderwijs mag worden gepreekt vanuit dit boek. Het huwelijksleven is immers het beeld van de gemeenschap van God met Zijn Kerk. Daarom blijven er teksten die ik graag preek in verband met de geestelijke gangen en gemeenschap van God en Zijn Kerk.

Hartelijke groeten, 
Pastor A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Hooglied
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds enkele maanden heb ik verkering met een leuk meisje. Alleen bij de tweede verjaardag in haar familie kwam ik ook e...
geen reacties
08-01-2009
Ik wil graag familie bezoeken in het buitenland, maar ik heb vliegangst (alleen omdat ik bang ben dat het vliegtuig neer...
7 reacties
08-01-2010
Al jaren slik ik sotalol hic 80mg, 1x daags een hele, 1x daags een halve tablet. Ik wist ‘t is een verouderde tablet, me...
geen reacties
08-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering