Straffeloos trouwen

(MA) D. Rosbergen / geen reacties

02-01-2019, 08:02

Vraag

Mag een lid van de Gereformeerde Gemeenten straffeloos trouwen met een lid van de Gereformeerde Kerk? Of andersom? Ik als lid van de GK vind een lid van de Ger. Gem. heel aardig en leuk.

Antwoord

Beste vragensteller/stelster,

Bedankt voor je directe vraag! Een kerkkeuze is heel belangrijk. Daarom goed om daar vooraf over na te denken. Je vraagt roept bij mij wat andere vragen op. Daarom wil ik die eerst stellen en daarna een algemeen antwoord geven. Stuur gerust nog een mail als je er specifieker op in wil gaan.

Als eerste mijn vragen:
-Wat bedoel je met straffeloos? Zonder censuur?
-Ben je zelf een dooplid of een lid van de GK en gaat het om een lid of dooplid van de GG?

Die laatste vraag is wel belangrijk omdat je als dooplid nog belijdenis zal doen en als lid je al een keuze, als het goed is “voor Gods Aangezicht” gemaakt hebt.

Als lid kun je niet zomaar naar een andere kerk. Daar heeft de Heere je door Zijn voorzienigheid gebracht. Tenzij er dingen gebeuren of gezegd worden die tegen de Bijbel, Gods Woord, ingaan.  Dat is belangrijk om daar aan vast te houden. Maar stel dat je pad wordt doorkruist door een eventuele
levensgezel (in), zou je samen voor Gods Aangezicht een keuze moeten maken naar welke kerk je (over) gaat.

Ga daarom biddend te werk. Ga als je contact zoekt met die persoon, gewoon eens luisteren bij de Ger. Gem. en vraag of de Heere je de weg wijst. Dat doet Hij door Zijn Woord en Geest!

Veel wijsheid hierbij toegewenst!

Hartelijke groet,
D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
geen reacties

Terug in de tijd

N.a.v. een adventspreek een vraag over de volgorde van de boeken van het Oude Testament. De volgorde zoals die door het ...
geen reacties
01-01-2011
Stel je voor je bent oud en alle jonge mensen schreeuwen naar je omdat ze denken dat je doof en vast ook dement bent. Hu...
3 reacties
01-01-2016
Voor school moet ik duidelijk uitleggen wat de doop inhoudt in de Ger. Gem. en hoe zij daar mee omgaan. Kunnen jullie mi...
geen reacties
01-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering