Nut van beproevingen

Redactie Refoweb / 2 reacties

04-12-2018, 13:04

Vraag

Hoe kunnen beproevingen tot nut zijn voor Gods kinderen?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

2 reacties
Lecram
04-12-2018 / 23:16
Het antwoord staat letterlijk in de bijbel:

Jakobus 1:
2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,
3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
CorsdeKort
10-12-2018 / 21:04
God kan niet verzocht worden en zal niemand verzoeken. God heeft altijd het beste met de mensen voor (al zijn wij te beperkt om dat te kunnen begrijpen) en zal op zijn tijd ons beproeven of beproevingen toestaan. Deze hebben als doel om ons te vormen en het is zaak daar geopende ogen voor te hebben en de situaties niet voorbij te laten gaan zonder deze te gebruiken.

Romeinen 8 vers 28 waarin staat: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn” kennen de meeste wel.
Maar het waartoe (vers 29) die dingen dan dienen minder: “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”.

2 Cor 4:17 “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig”.

De mate van geestelijk zijn wordt bepaald door de mate waarin wij geopende ogen hebben en zien op het onzichtbare. Dus door te zien op de deugden van Christus, omschepping tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus e.d. Zo kunnen kleine verdrukkingen als: vergeten worden, derden die voorkruipen zodat jij langer moet wachten, geminacht worden, bestolen worden, nat worden op de fiets in de regen, afgesneden worden in verkeer, je kinderen die ziek zijn of lelijk doen e.d. meewerken tot jouw groei in Christus mits je dat verstaat en je laat vormen en zo wordt het leven van alledag ondanks zijn grote en kleine beproevingen (juist) een bron van geluk.

Terug in de tijd

Is het mogelijk om God te dienen zonder dat je egoïstisch bent? Ik bedoel eigenlijk, of je Hem kunt dienen door Hem te e...
geen reacties
03-12-2005
Zegt de Bijbel iets over onze hedendaagse maatschappij? Komt de Antichrist eraan? Welke rol vervult Israël? Hoe letterli...
geen reacties
03-12-2005
Ik (meid van 25) heb ik het verleden een relatie gehad waarin gemeenschap is geweest met een getrouwde man. Ik voelde mi...
geen reacties
03-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering