Zuivere rivier van het water des levens

Ds. H. D. Rietveld / 2 reacties

20-11-2018, 10:06

Vraag

In de Bijbel staat in Openbaring 22: “En Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal voortkomende uit den troon Gods.” Is dit water geheel zuiver en wat is “water des levens”. Ik heb er heel lang over gedacht, maar ik begrijp het niet. Ik heb autisme met pdd-nos, misschien begrijp ik daardoor niet?


Antwoord

De Bijbel, en zeker het boek Openbaring, is voor elke Bijbellezer lang niet altijd meteen duidelijk. Dat geldt ook voor de uitdrukking “water des levens”.

Water behoort tot onze eerste levensbehoeften. Wanneer we geen water drinken gaan we dood. In landen met veel warmte overdag heb je nog meer dorst. Daarom is het daar nóg meer nodig dat je vaak drinkt. Dat moet natuurlijk ook zuiver water zijn en niet modderig waardoor je allerlei ziekten kan krijgen.

Nu spreekt Op. 22:1 en ook Op. 21:6 van “water des levens”. Daarmee wordt het geestelijke leven aangeduid.  Dat is het eeuwige leven met God dat Hij geeft aan ieder die in Hem gelooft. Zoals de Heere Jezus al zei tegen de Samaritaanse vrouw die bij de waterput kwam in Joh. 4:14: “Wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben, maar het water dat Ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein (of bron) van water dat opspringt (of opwelt) tot in het eeuwige leven.”
   
Het is een aanduiding van het leven met God waarvoor Hij Zijn verzoenend bloed heeft gegeven. Onze doop is er ook een teken van. Het heldere, zuivere water bevestigt ons dat God ons eeuwig behoud wil.  Zondaars mogen nu door het geloof in de Heere Jezus tot God komen en eeuwig met God omgaan. 

In Op. 21:6 komt “het water des levens” ook voor. Daar is het nog maar een fontein, een bron. Maar in Op. 22:1 is het een grote rivier! Dat betekent dat het een geweldig grote hoeveelheid is, die nooit zal opdrogen. Dat is het eeuwige leven bij God.

Wat een uitzicht voor zondaren die nu nog met allerlei beperkingen en zonden te maken hebben!  

Ds. H. D. Rietveld

Lees meer artikelen over:

Openbaring
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
107 artikelen
Ds. H. D. Rietveld

Bijzonderheden:

emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
JM4
20-11-2018 / 20:17
Beste vraagsteller;

in de bijbel staan vele kernbegrippen, welke, ook voor mensen met autisme moeilijk te begrijpen zijn.
Door helpende Handen is hier een mooi boekje over uitgegeven:
Bij de Bron: Bijbelse kernwoorden uitgelegd. isbn nummer 9789033128752.

in dit boekje zijn vele kernwoorden duidelijk uitgelegd.

Ik ben blij dat je de Bijbel onderzoekt. vraag maar veel of de Heer je wilt leren de Bijbel te begrijpen.
Jesaja40
21-11-2018 / 16:39
Beste vraagsteller,

Levend water, wat wordt daarmee bedoeld? Zou je dat ook op een andere wijze kunnen lezen zonder enige afbreuk daaraan te doen? Laten we dan kijken wat de functie van water is voor de mensheid. Je kunt het drinken, je er mee wassen, er in koken er in zwemmen. Dat is de zichtbare buitenkant. Maar wat doet water nog meer met je?

Als je het heel erg warm hebt en wat water drinkt voel je gewoon dat het heel erg goed is voor je lichaam. Het zit dan in je maag en daar vanuit verdeelt het zich langzaam door je hele lichaam heen. Het water doet zijn werk in het lichaam, precies zoals de Eeuwige de mens heeft geschapen. Het water heeft dus een functie om het lichaam ''op peil te houden".

Hoe zit dat dan met "levend water"? Is dat dan anders als het meest heldere water wat er maar op aarde te vinden is? Ik denk dat de Eeuwige aan het "levende water" nog een extra dimensie aan toe heeft gevoegd, namelijk levenskracht. De Eeuwige, die Zelf een en al levenskracht bezit kan dit door middel van het drinken van levend water over brengen naar de mens.

Eigenlijk is het heel erg gaaf: de Eeuwige schiep Adam en blies door de neusgaten het leven in Adam. Door de zondeval is daar een breuk in gekomen. Voor de Eeuwige slaapt de mens in de aarde en Hij kan hen weer tot leven roepen. Hij zal, naast het teruggegeven leven hen ook levenskracht geven dat voortkomt uit de levensbron: het levende water, die kracht geeft aan de nieuwe mens.

De Bron van het leven is de Eeuwige, die de adem in de mens heeft gelegd. Dat is een mysterie. Zo is het ook om te drinken uit de bron van levend water.

Terug in de tijd

Ik heb al lange tijd verkering met een heel lieve vriend. We hebben samen besloten geen geslachtsgemeenschap te hebben voor het huwelijk, maar we bevredigden elkaar (over kleren heen). Nu is het zo da...
Geen reacties
19-11-2021
Over de vrouw in het ambt is al veel gezegd en geschreven. De stellingen hieromtrent zijn mij bekend. Die behoeven hier nu niet opnieuw belicht te worden. Als argument tegen de vrouw in het ambt las i...
Geen reacties
19-11-2013
Ik was een beetje verbaasd over het antwoord, waaruit ik begreep dat een christen niet mag meedoen aan het suikerfeest. Ik lees in mijn bijbel dat Paulus zegt dat je aan afgoden gewijd offervlees rust...
Geen reacties
19-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering