Filosoof worden

Ds. G. Kater / 3 reacties

02-10-2018, 12:12

Vraag

Ik heb een vraag over het onderwerp filosofie. Ik wil later namelijk filosoof worden, tot een vriend me een keer op een bijbeltekst wees: “Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus” (Kolossenzen 2:8). Wat ik zelf hier lees is dat je je niet bezig moet houden met ijdele en aardse filosofie. Mijn vriend dacht zelf dat hier iedere vorm van filosofie wordt afgewezen. Is dit zo?

Ik vind de onderwerpen ethiek en moraal heel interessant, maar ik heb dit altijd gezien als filosofie. En verder zie ik filosofie meer als een vorm van denken, of een manier waarop je kan denken. Is deze manier van denken definitief en in zijn geheel fout? Of wordt er een gedeelte van de filosofie afgekeurd? Het klopt namelijk wel dat veel dwalingen ontstaan zijn door filosofie (denk aan de evolutietheorie). Ik zal daarom ook niet ontkennen dat filosofie erg gevaarlijk is, maar is filosofie dan ook echt fout? Eerst dacht ik van niet, maar het begon toch te knagen en op internet kon ik maar erg weinig antwoorden vinden en weinig bijbelse onderbouwing. Ik hoop dat jullie mij een antwoord kunnen geven.

Antwoord

Beste jongere,

Je wilt graag filosoof worden, maar je denkt na over de vraag of dat Bijbels gezien wel mag. Persoonlijk denk ik dat niet alle filosofie per definitie in strijd is met de Bijbel. Het doordenken van bepaalde problemen en thema’s en het zoeken naar onderlinge verbanden kan op zichzelf heel waardevol zijn. Wel dreigt bij filosofie altijd het gevaar dat we ons primair laten leiden door rationele overwegingen en daardoor in strijd komen met Gods Woord. Op dat gevaar wijst Paulus op meerdere plaatsen in de Bijbel. Een christen beseft dat ons verstand als gevolg van de zondeval verduisterd is. Onze verstand kan daarom nooit een onafhankelijke zelfstandige norm zijn. Voor een christen is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God in alle dingen de bron en norm van ons denken, spreken en handelen. Waarbij een christen beseft het licht van de Heilige Geest nodig te hebben om de Bijbel echt te verstaan als het Woord van God. Dat betekent dat we bij alle vormen van filosofie eerst de vraag mogen en moeten stellen wat de Heere over een bepaald onderwerp in Zijn Woord zegt. Alleen binnen de grenzen van Zijn Woord mogen we vervolgens verder filosoferen over bepaalde problemen en thema’s.

In de Bijbel vinden we ook de geschiedenis van Paulus op de Areopagus, die zich in een bepaalde opzicht aansluit bij de daar aanwezige filosofen, maar met als doel om hen het Evangelie van Christus te verkondigen en hen te leiden tot de geloofskennis van Hem. Dat lijkt me een mooie Bijbelse aanvulling op de eerder genoemde overwegingen. Van harte wijsheid en Gods zegen in alles toegewenst.

Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Lees ook: 'Goede rationele argumenten voor het bestaan van God' (lezing van wiskundige en filosoof Emanuel Rutten)

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

studiekeuze
3 reacties
Broodkruimel
02-10-2018 / 13:15
Op de Theologische Universiteit in Apeldoorn is filosofie zelfs een verplicht vak, omdat theologen de filosofie gebruiken bij het onderbouwen van hun theologie.
Lecram
02-10-2018 / 21:26
Google eens op "Emanuel Rutten". Hij is een zeer intelligent filosoof die juist door zijn studie filosofie tot geloof in Christus is gekomen, en de filosofie gebruikt om godsbewijzen te vinden. Voordien vond hij het geloof zo irrelevant, dat hij zich niet eens atheïst wilde noemen.
Zeer de moeite waard.
schoenveter
06-10-2018 / 19:15
Ik zie filosofie zo: Dat je nadenkt over het leven, waar niet altijd even gemakkelijk een antwoord op te vinden is.

In het geloof moet je soms zoeken naar antwoorden om verder te komen in je leven. Dan gebruik je de Bijbel & natuur/schepping om zo een weg te vinden. Tenminste, zo zie ik het. God heeft ons bewust niet alles verklapt over het leven, omdat het ons verstand ver te boven gaat. Dan kan een bepaalde gedachte helpen in je geloof om daarmee om te gaan.

Terug in de tijd

Een vriend en vriendin van mij willen een geregistreerd partnerschap aangaan i.p.v trouwen. Mijn vraag is: Hoe wordt hie...
1 reactie
01-10-2011
Ik ging voor het eerst uit met een echt sympathieke jongen. Toen we uit waren, een strandwandeling, zei hij: ik weet nie...
geen reacties
01-10-2008
Man en vrouw zijn verschillend gemaakt, ook als het gaat over denkwijze en de connectie met elkaar. Zoals ik ertegenaan ...
5 reacties
01-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering