Kerkelijke ban voor afblijven van heilig avondmaal

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

18-09-2018, 13:00

Vraag

Is er in de kerkgeschiedenis kerkelijke ban/tucht toegepast voor het afblijven van het heilig avondmaal? Zo ja: waar, wanneer en door wie?

Antwoord

Beste vragensteller, 

De binding tussen geloofsbelijdenis en avondmaal is zeker in de begintijd van de reformatie veel sterker geweest dan in later tijden. Minder mensen deden belijdenis en zij die dat wel deden werden geacht aan het avondmaal deel te nemen. Het is zeker zo geweest dat zij daar door de kerkenraad op aan werden gesproken en zelfs wel dat alle lidmaten voorafgaand aan iedere avondmaalsbediening werden opgezocht. In die zin was er zeker sprake van tucht al ging het maar om de vermaning. Of mensen ook afgesneden werden van de gemeenschap van de kerk omdat zij niet aan het avondmaal deel namen, daar zijn mij in de gereformeerde sector van de kerk geen voorbeelden van bekend. Misschien dat het bij de dopers voor kwam, want die kenden een veel sterkere tuchtpraktijk dan de gereformeerden. Gereformeerden waren doorgaans  streng in de leer en mild in de tucht, de dopers andersom. 

Hartelijke groeten, 
Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaaltucht
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vrouw en ik lezen het Bijbelboek Psalmen en we zijn beland bij Psalm 34. Een mooie Psalm die volmondig Gods goedhei...
geen reacties
17-09-2014
Mijn vriend en ik hebben nu een jaar verkering en hij is belijdend lid (Ger. Gem.) en ik hoor niet tot een kerkverband. ...
geen reacties
17-09-2007
Beste ds. Klomp. Ik lees net uw antwoord op een vraag over het avondmaal. Daarin zegt u het volgende: "In sommige kerken...
23 reacties
17-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering