Heiligenverering

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

17-09-2007, 00:00

Vraag

In mijn omgeving zijn veel katholieken en die vragen wat de protestanten tegen heiligenverering hebben. Kunt u mij bijbelcitaten geven waaruit blijkt dat heiligenverering niet is toestaan?

Antwoord

Beste vragensteller,

Niet alle vragen zijn eenvoudig met een of meer bijbelteksten te beantwoorden. Het kenmerk van de uitleg van de Bijbel in overeenstemming met het gereformeerde belijden is dat we heel de Schrift in ons geloven een plaats geven.

Dan komt t.a.v. je vraag het verschil van visie met de Rooms-katholieke Kerk naar voren. Wij belijden dat door de zondeval een mens dood is (Efeze 2). Dat betekent dat in hem geen vonk aan goeds is overgebleven en dat een bekeerd mens alleen uit genade goede werken voortbrengt, niet als verdienste maar als vrucht. Je zou kunnen zeggen als mensen een vroom leven leiden en in die zin een voorbeeld zijn, dat je de heiligheid van God in hen ziet werken terwijl zij zelf zondaar blijven. God moet dan ook de eer ontvangen en niet een mens. Anders doe je God tekort.

Voor deze gedachten en daarbij passende bijbelteksten verwijs ik je naar de Heidelbergse Catechismus. Lees eens de zondagen 23, 24, 33, 44 en de daarbij vermelde verwijzingsteksten. Die maken niet een mens maar God groot.

Er ligt een fundamenteel verschil tussen de Heere en de mens na de zondeval: heilig tegenover onheilig waarbij de heiligsten slechts een beginsel hebben en zoals alle mensen afhankelijk zijn van de verdiensten van de Heere Jezus.

Hopelijk helpt je dit in je contacten.

Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

heiligen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik, een 18-jarige, heb een vraag. Hoe kan ik naar Jezus Christus gaan? Tot Hem komen? Ik lees regelmatig boekjes van Spu...
2 reacties
17-09-2014
Als ik me niet bedrieg, kan ik zeggen dat ik in God geloof en dat ik mezelf mag uitleveren aan de genade van God in de H...
geen reacties
17-09-2003
In hoeverre kan iemand los van God zijn? Sorry als ik deze vraag zo stel, dit is niet om ergens tegenaan te schoppen. Ik...
2 reacties
17-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering