Overleden mensen kijken mee op aarde

Ds. W.G. Hulsman / 9 reacties

09-08-2018, 16:06

Vraag

Ik vraag me af of overleden mensen kunnen zien wat er op dit moment gebeurt op aarde. Is dit in de Bijbel terug te vinden?

Antwoord

Om met het laatste te beginnen. In de Bijbel is het mijn inziens niet te vinden dat overleden mensen kunnen zien wat er hier op aarde gebeurt. En daarmee is de eerste vraag ook beantwoord. De gezaligden kunnen niet zien wat er hier aan de hand is. Als het wel zo zou zijn, dan was het geluk van de gezaligden niet volmaakt. Ze zouden lijden omdat ze dan zien hoe het geliefden vergaat.  Ze zouden zich er zorgen over maken. In de hemel zijn zij die behouden zijn, vol van Christus, het Lam, dat hun zonden op Zich nam.  Ze dienen de Heere dag en nacht.

Ik weet niet hoe je er toe gekomen bent om deze vraag te stellen. In de wereld om ons heen zijn de vreemdste gedachten over mensen die in de hemel zouden zijn en mee zouden leven met wat hier gebeurt. Daardoor probeert men troost te ontvangen. Echter komt de gedachte dat overledenen meeleven met wat hier op aarde gebeurt voor in bepaalde boeken van Frank Peretti. Maar de Bijbel moet daarbij onze norm zijn. Zie hiervoor ook het eerdere antwoord 'Vanuit de hemel kijken naar de aarde' op Refoweb.

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doodhemel
9 reacties
WillemB
10-08-2018 / 10:32
Toch kan ik me ergens indenken waar deze vreemde vraag vandaan komt. Ik heb gehoord dat Ds. Moerkerken (gergem) in zijn catechismus verklaring over vraag 55, de gemeenschap der heiligen, het volgende zegt:
Het heeft niets met spiritisme te maken, maar er kan ook gemeenschap der heiligen zijn tussen levenden en reeds overledenen die in de hemel zijn.
Dit lijkt mij zelf persoonlijk zeer onbijbels, maar laat ieder dit zelf toetsen of dit waar kan zijn.
WillemB
10-08-2018 / 18:42
Ter verduidelijking, de laatste zin van mijn vorige reactie hoort niet bij het citaat van ds. Moerkerken, maar dit is mijn eigen mening.
Omega
10-08-2018 / 20:37
Staat dat citaat van ds. Moerkerken ergens online?
Catherine
11-08-2018 / 11:20
@Omega. Op Digibron staat er ook iets over:
''[...] Als ze"van een begrafenis terugkwam, zei ze wel eens: Ik heb meer vrienden Boven dan beneden op de aarde. Dan zat ze soms uren in overpeinzing over de eeuwige gelukzaligheid, waar de triumferende Kerk het ongestoord bezit van had.

Op een nacht kreeg Moeder gemeenschap met de triumferende Kerk. ''s Morgens vertelde ze dat aan ons en wij zagen nog iets van de glans der heerlijkheid op Moeders gelaat. Ze zei dat het een liefdesgemeenschap was in en door Christus. Het was ook een trekkende liefde. [...] Met haar staat en hij was niet meer de mens der aarde. [...] Door deze ontmoeting werd Moeder ook versterkt in haar gevoelen dat de gemeenschap der heiligen wederzijds is.''
https://www.digibron.nl/search/detail/15d5fc25e0e1636f6c6f73a378eeb0cc/ik-geloof-de-gemeenschap-der-heiligen-slot

Ik kan niet bevestigen wat @WillemB hierboven beweert over ds. Moerkerken. Maar het zou wel kunnen.
CrA
11-08-2018 / 11:50
Jesaja zegt dat Abraham en Jakob niets meer weten van de nood van het volk(Jes. 63:16).
Mozes en Elia waren op de hoogte van het feit dat Jezus zou sterven(luk. 9:31).
Bij de verheerlijking op de berg zagen Petrus, Johannes en Jakobus, Mozes en Elia en zij hoorden hen met Jezus spreken. Zien en horen zijn vormen van gemeenschap.
Lecram
11-08-2018 / 12:01
Gemeenschap met de triumferende kerk is onbijbels. De bijbel spreekt immers van doden:
Prediker 9:5. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.

Als je gemeenschap hebt is dat wederzijds. Dan zouden de doden ook daar aan deel moeten nemen. Het is naar mijn mening meer occult dan dat je dat bij een nuchter geloof kan plaatsen.
PaulP
11-08-2018 / 19:12
Zou God de geheiligden in Hem laten kijken naar dit aardse tranendal?
WillemB
11-08-2018 / 19:59
Ik ben het met @Lecram eens, dit lijkt meer op occultisme dan op geloof. Meer op het werk van de tovenares te Endor, dan het werk van Gods Heilige Geest. Doorgeslagen mystieke bevinding, zou ds. C Harinck zeggen.
MUS
12-08-2018 / 14:05
Wanneer je van mening bent dat wij nu (tussen hemelvaart en wederkomst) in het 1000-jarig vrederijk leven, dan zegt Openbaring 20 dat de heiligen met Christus regeren. Hier ligt de oorzaak dat de Rooms-Katholieke traditie de (gestorven) heiligen voor allerlei aardse zaken aanroept.
Moge duidelijk zijn dat ik het hier niet mee eens ben...

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Romeinen 5:19. Het gaat in dat vers over “de ongehoorzaamheid van die éne mens.” Ik begrijp niet g...
geen reacties
08-08-2016
Ik ben gescheiden en hertrouwd. Inmiddels is mijn oudste zoon 20 jaar en is hij een aantal keer met een vriendin uit gew...
1 reactie
08-08-2011
Een vraag aan pastor Vergunst. Hoe moeten we op een Bijbelse wijze omgaan met immigratie en vluchtelingen? Ik merk dat i...
geen reacties
10-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering