The Passion of the Christ (2)

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

14-04-2004, 00:00

Vraag

Reactie op Ds. Buijs' antwoord over “The Passion of the Christ”. Ondanks uw argumenten heb ik besloten om de film toch een kans te gaan geven.  Een plaatje in de kinderbijbel is toch net zo goed ook een “gesneden beeld” als een verfilming? We hebben allemaal toch ook een beeld in ons hoofd bij de naam Jezus Christus? Waarom zou het slecht zijn die beelden met elkaar te delen? Niet zien en toch geloven, Thomas geloofde toch ook pas toen hij het zag? Ik geloof dat hij als discipel toch wel behouden is. En ik denk ook niet dat men door de film tot geloof komt, maar dat de film door zijn 'spectaculairheid' veel mensen aantrekt. Dat die mensen dan geraakt zijn door de beelden die ze zien en dat een deel ervan zich in God gaat verdiepen en weer een deel daarvan tot geloof komt. De acteur die Jezus speelt, James Caviezel, weet denk ik (hij is zelf zeer gelovig) zelf ook dat hij Jezus niet na kan spelen. Hij kan het lichamelijk lijden toch wel proberen uit te beelden als dat mensen tot geloof zou kunnen brengen? En u heeft het over een tijdgeloof, maar al die atheïsten hebben meer aan een tijdsgeloof (om mee te beginnen) dan helemaal niks, toch? Ik denk dat, aangezien er goede bedoelingen achter zitten en het zo natuurgetrouw mogelijk na is gemaakt, het toch echt geen slechte film is.  Wat wel ‘toevallig’ is, is dat sommige mensen -onder wie de acteur die Jezus speelt- door de bliksem zijn geraakt tijdens opnames. Maar dat zal vast geen teken zijn.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Een reactie op een reactie, rond de film die al zoveel pennen en tongen in beweging heeft gebracht. Puntsgewijs ga ik in op de dingen die je te berde brengt.

- De mogelijke parallel met de kinderbijbel. Toch maakt dat verschil. We zien een afbeelding in een kinderbijbel niet als een fotografische gelijkenis. Dat plaatje heeft trouwens ook geen waarde op zichzelf, maar is puur bedoeld als ondersteuning voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Maar verfilmen is wat anders. Je gaat dan het `plaatje` invullen; je gaat het vlees en bloed geven, inclusief alle emoties die daarbij horen, die uitdrukking zijn van het innerlijk van de persoon, in dit geval de Heere Jezus. En dat kan naar mijn mening nu juist niet; zie de argumenten daarvoor in het vorige antwoord.

- Thomas geloofde toch ook pas toen hij het zag? Ja, maar dat prijst de Heere bepaalt niet in hem. Integendeel, Thomas had zichzelf in de weg gestaan door weg te blijven op het moment dat de Heere Zich wilde openbaren aan Zijn discipelen. Dat de Heere hem toch tegemoet kwam, is een uitzondering. Dat geeft Jezus Zelf aan, als Hij zegt: “Zalig zij die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben”. De Heere keurt dus het verlangen naar het `zien` als voorwaarde voor geloven af.

- De film trekt door zijn spectaculairheid mensen aan. Maar is dat de bedoeling van het Evangelie? Is dat op spectakel uit? Integendeel. De gestalte waarin het Evangelie alle eeuwen door verkondigd wordt reflecteert de gestalte van de Gekruisigde Zelf: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Nee, de prediking heeft niets spectaculairs in zich. En dat is nu juist de manier waarop de Heilige Geest Zijn werk wil doen....

- Kan de acteur het lichamelijk lijden niet proberen uit te beelden? Nee, want dat is niet los te maken van het zielelijden van de Heiland. We kunnen Zijn lichaam en geest evenmin van elkaar scheiden als Zijn Goddelijke en menselijke natuur. Dat heeft de kerk in het verleden nu juist afgewezen als een ketterij (Chalcedon!). En wat we de voordeur uitgeworpen hebben zouden we nu via de achterdeur weer binnenhalen?

- Beter een tijdgeloof dan helemaal niks, schrijf je. Maar het verschrikkelijke van het tijdgeloof is nu juist dat het mensen voor eeuwig van de Heere gescheiden doet zijn. Het is niet echt! En dat is net zo erg als het ongeloof. En als ik nu weet dat via een bepaalde methode het tijdgeloof alleen maar in de hand wordt gewerkt, dan zal ik van die methode nadrukkelijk afstand moeten nemen. Want het gaat wel om de eeuwige bestemming van mensen! De eer van God en het heil van zondaars is te kostbaar dan dat we daarvoor risico`s zouden kunnen nemen!

- Vaak is al gewezen op de goede bedoelingen van de maker. Maar daar hebben wij niet mee te maken. Het gaat om het resultaat en dat moet getoetst worden aan het Woord van God. Over de motieven van Mel Gibson hoeven wij niet te oordelen; wie zou dat kunnen? Laten we dat maar aan de Heere overlaten. Aan ons de opdracht om dat wat zich op christelijke erf voordoet te beproeven. Houd altijd de stemvork van het Woord erbij; alleen dan gaan we veilig.

- Waar je niet naar vroeg, maar waar ik tenslotte wel op wijs is: zijn we zelf een leesbare brief van Christus? We zijn er niet klaar mee om dit middel tot evangelisatie af te wijzen. Wat stellen we ervoor in de plaats? Als die vraag onze hele gereformeerde gezindte eens ging bezighouden, zou dat toch nog een winstpunt zijn uit deze hele discussie.

Met een hartelijke groet, ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

filmsPasenpassion
geen reacties

Terug in de tijd

Zijn mensen die uiteindelijk nooit tot geloof komen ook schuldig aan de dood van Jezus? Hun zonden zijn toch nooit door ...
geen reacties
14-04-2009
Toen ik 15 was, kreeg ik verkering met een jongen die 6 jaar ouder was dan ik. We zijn getrouwd toen ik 20 was en hebben...
geen reacties
14-04-2011
Is het goed om mensen in Afrika gratis condooms aan te bieden om aids tegen te gaan? Wat zijn hier de argumenten tegen e...
3 reacties
14-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering