Moe van vrouw

Ds. P.C. van Keulen / 2 reacties

14-04-2018, 09:15

Vraag

Ik zie het niet meer zitten. Inmiddels ben ik ruim tien jaar getrouwd, maar ik kan me niet herinneren dat ik een dag in mijn huwelijksleven echt gelukkig ben geweest. Ik ben totaal niet meer trots op mijn vrouw. Ook hou ik niet (meer) van haar. Telkens weer irriteer ik me aan haar. Hoe ze doet en vooral ook hoe ze eruit ziet. Iedere dag kom ik veel vrouwen tegen waarvan ik denk: zag mijn vrouw er zo maar uit. Het klinkt allemaal heel plat, horizontaal, maar ik geniet in niets meer van haar. Ik hoop gewoon vaak dat ze me verlaat.

Ik kan niet eens meer fatsoenlijk nadenken en heel mijn werk en gewone leven wordt er door beïnvloed. Mijn gezondheid staat op een erg laag pitje en vrijen met mijn vrouw is eerder een last dan een lust. Er is niets waar ik me nog in kan verheugen. Onze vier kinderen zijn eigenlijk nog het enige wat me aantrekt aan huis. Ik zie er nu al tegenop als ze uit huis zijn. Ik wil dolgraag een normaal leven en niet dit. Ik heb last van hartkloppingen en soms val ik bijna flauw. Wat moet ik doen? Ik ben haar echt moe, ondanks dat ze best lief en zorgzaam is. Maar ik kan haar gewoon niet meer aanzien!! Het vaatje is helemaal leeg. Ik probeer al zovele jaren te werken aan een goed huwelijk, maar dit is een regelrecht drama! Help me alstublieft.

Antwoord

Beste vragensteller,

Je eindigt jouw vraag met “Help me alstublieft.” Ik denk dat je het best geholpen bent door professionele hulp te zoeken omdat het over verschillende problematieken gaat, die nauw met elkaar verbonden kunnen zijn; ik lees in jouw vraag relationele problemen “Ook hou ik niet (meer) van haar, irriteer me aan haar”, psychische problemen “Ik zie het niet meer zitten; er is niets waarin ik mij nu nog kan verheugen; het vaatje is helemaal leeg”, en lichamelijke problemen “Last van hartkloppingen en soms val ik bijna flauw.” Daarom, om een juist beeld te krijgen van de hele situatie, lijkt het mij verstandig om hulp te zoeken, waar uitgebreider ingegaan kan worden op datgene wat er in jouw leven allemaal gaande is.

Het kan een hele stap zijn om professionele hulp te zoeken, om niet anoniem geholpen te worden, maar weet dat de professionele hulpverlener er voor jou wil zijn (en voor je gezin). In deze dagen heeft een bekend politicus (zijn werkzaamheden neergelegd en) zijn problemen publiekelijk bekend gemaakt, ook een hele stap, maar van “vriend en vijand” heeft hij begrip en bijval geoogst! Het is alleen maar toe te juichen als jij ook zo’n stap zou zetten en met alleen een hulpverlener, via verwijzing van jouw huisarts, dieper op jouw problemen in zou gaan, het met hem of haar zou delen, en zo naar wegen te zoeken om tot verbetering te komen van de situatie waarin jij je nu bevindt.

Als het mogelijk is leg het aan jouw vrouw voor en uit waarom je geholpen wilt worden en waarom je een eventuele stap naar de hulpverlening wil zetten. Je schrijft dat ze “best lief en zorgzaam is”, dat kan ook juist voor jou een aanzet zijn om met haar er over te spreken. Daarbij en bovenal, leg het ook aan God voor, alles wat er in jou omgaat, waar je mee loopt, wat je sloopt, Betrek Hem in alles er maar bij, Hij kan en wil uitkomsten geven in de grootste zorgen, houdt het voor Hem niet verborgen; het huwelijksformulier zegt het zo mooi: “dat Hij de getrouwden Zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht.”

Ik wens je heel veel sterkte toe en Gods zegen in alle dingen,
Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

relatieproblemen
2 reacties
drj
15-04-2018 / 10:22
Zoals de deskundige zegt, lijken hier duidelijk psychische problemen een rol te spelen.
Dat kan er toe leiden, dat een mens zijn leven in een duister licht ziet en zich zelfs niet kan herinneren ooit gelukkig geweest te zijn.

Dat gezegd hebbende, vallen hier een paar dingen op:
- de vraagsteller vindt zijn vrouw lichamelijk niet meer aantrekkelijk
- de vraagsteller vindt het zelf heel plat dat hij dat zo belangrijk vindt
- de vraagsteller vergelijkt haar met andere vrouwen
- in 10 jaar huwelijk hebben ze samen 4 kinderen gekregen

Het is een natuurlijke behoefte te willen, dat je partner er aantrekkelijk uitziet. Voor de een is dat erg belangrijk terwijl anderen hier weinig waarde aan hechten. Natuurlijk kunnen we zeggen dat mensen zich niet zo moeten aanstellen, maar tot op zekere hoogte moet er in een huwelijk wel rekening mee worden gehouden. Dat is op zich een bijbel gegeven (hooglied, de bruid die zich voor haar man mooi maakt)

Het betekent natuurlijk niet, dat we kunnen verwachten, dat onze partner nooit een rimpel krijgt, of aan andere onberijkbare idealen moet voldoen. Wel kan het betekenen, dat je na het huwelijk net zo goed je best doet er goed uit te zien als daarvoor. Dat kan betekenen dat je je gewicht in de gaten houdt en je af en toe oppoetst om met elkaar uit te gaan, een verzorgd kapsel enz.

Nu weten alle ouders van kleine kinderen, dat die veel energie opslurpen en je veel aan huis gebonden bent, zodat je hoofd niet altijd naar dit soort dingen staat. Dat is erg begrijpelijk.
Aan de andere kant kunnen overgewicht, slierterige haren, of die "praktische" kleding (als voorbeeld) een aspect zijn, dat er ern rol in speelt, dat mensen die hiervoor gevoelig zijn ontevreden raken.

Het is, zoals de deskundige zegt, belangrijk over deze dingen te praten. Degene voor wie het een probleem is, kan voorzichtig zeggen, dat hij/zij het zo fijn vindt als de ander zich mooi maakt (hier concrete voorbeelden noemen, maar niet alles tegelijk). Het is net zo belangrijk, dat de huwelijkspartner een luisterend oor biedt en deze wens niet afdoet als onzin en niet belangrijk. Als het nodig is, moet je ook eerlijk tegen elkaar zijn, over de aanvechtingen, die dit met zich meebrengt.

En daarmee zijn we bij het volgende punt: je partner met anderen vergelijken, daar moet je mee ophouden.
Voor het huwelijk hebben we tijd om alle mensen van het andere geslacht te vergelijken en de beste keus te maken. Na het huwelijk houdt dat op. Daar moeten we ook een wachter voor onze ogen en oren zijn. Naar andere vrouwen kijken, die waarschijnlijk geen 4 kinderen hebben en met een ontevreden man getrouwd zijn, is een recept voor ontevredenheid. In de tegenwoordige tijd zien we overal onnatuurlijk veel mooie gefotoshopte mensen. Daardoor lijkt dat wat we thuis hebben maar gewoontjes. Porno is daarvan het uiterste voorbeeld. Wat betreft de vele leuke vrouwen die de vraagsteller zo tegenkomt: Trouw maar met zo'n loslopende vrouw buiten, krijg 4 kinderen en behandel haar zoals je je vrouw behandelt, dan heb je over 10 jaar dezelfde situatie.

Het kan namelijk zijn, dat ook de vraagsteller een bijdrage aan het ontstaan van deze situatie levert. Door niets te zeggen, door weinig voor zijn vrouw te doe, enz.
Is zijn vrouw nog verliefd op hem en zo nee, waarom niet? Behandelt hij haar als de prinses waarvan hij wenst dat zij het is?
Is hij de ideale man die hij kan zijn en heeft hij haar wel eens gevraagd, welke eigenschap van hem ze graag veranderd wil zien?
Het mes snijdt aan twee kanten. Door het goede voorbeeld boor te leven en zo te worden als zijn vrouw zich wenst, is de kans veel groter, dat zij voor zijn wensen openstaat.

Verder het belangrijk uit te sluiten dat er een ander is. Dat hoeft niet meteen vreemdgaan te zijn, maar kan betekenen, dat het niet goed is met die aardige vrouw op kantoor samen te werken, omdat er een contrast wordt gecreeerd. Met haar hoeven er namelijk geen kinderen opgevoed, vuile sokken gewassen en rekrningen betaald te worden en op het werk ben je meestal zo' n beetje goed aangekleed en geparfumeerd.

Om de eerste liefde in stand te houden is het belangrijk ook die dingen te doen die je deed toen je verliefd was. Samen zonder kinderen iets leuks doen, tijd voor lange gesprekken die niet over problemen gaan, iets nieuws uitproberen...
Mensen die verliefd werden door samen leuke dingen te doen zijn dan verbaasd dat ze het niet meer zijn als ze zich alleen nog bezighouden met snotneuzen afvegen en vuilnis naar buiten brengen.
HvK91
18-04-2018 / 09:55
Ik merk soms in mijn leven dat mensen en dingen me gaan tegenstaan. Ik baal dan van dat gevoel, maar het is dan zo. Dat komt van tijd tot tijd terug. Maar ik bedenk me ook elke keer op een gegeven moment dat ik eigenlijk helemaal niet meer veel met God en met de Bijbel bezig ben.
Soms kun je je stuk gaan staren op aardse zaken, die, uiteindelijk, allemaal niet mooi genoeg zijn voor ons - want we zijn voor God gemaakt. We moeten onze ogen op Hem richten, en niet focus leggen op dat wat op aarde is.
Als je je ogen richt op God word je ook nog automatisch een betere echtgenoot, word je vergevingsgezinder, word je liefdevoller. Als je je gaat realiseren met hoeveel liefde God naar jou kijkt ondanks al je tekortkomingen, wordt het lastig om andere mensen nog het volle pond aan te rekenen.

Puur logisch gezien heb je ook nog de kans dat je al heel erg lang iets niet aan het zeggen bent, bijvoorbeeld iets waar je je aan ergert bij je vrouw. Misschien denk je dat je het niet kan maken, of dat ze gekwetst zal zijn als je het zegt. Maar als er iets een tijdbom is onder je huwelijk, dan is het wel dat je niet zegt waarvan je hele lichaam roept dat je het moet uitspreken. Dat zou dan waarschijnlijk niet zijn dat je haar niet meer mooi vindt, want dat is meestal eerder een gevolg dan een oorzaak van ergernis, maar het zou wel kunnen zijn dat het je irriteert dat ze niet meer haar best doet.
Of misschien dat ze jou standaard laat opdraven voor een bepaald klusje waar ze zelf een hekel aan heeft, terwijl jij het eigenlijk ook niet wil doen.
Of het zou kunnen dat zij iets niet doet terwijl jij vindt dat ze dat wel zou moeten doen, maar dat je het niet van haar wil eisen.
Je moet er dan achter komen wat hetgene is dat je het meeste dwars zit aan haar of aan jullie relatie, (waarschijnlijk weet je het ergens wel) en dat dan in een gesprek ter sprake brengen.
Er zijn allerlei spreekwoorden over, dat je geen dingen geheim moet houden omdat dat aan je gaat knagen. Die zijn er met een reden!

Terug in de tijd

Ik ga nu al twee jaar naar de kerk. Ik heb een seculiere moeder en een roomse vader die (zo als zo vaak tegenwoordig) we...
geen reacties
13-04-2013
Arjan, ik weet dat God mij stilgezet heeft, en dat ik jaren heb gezondigd tegen beter weten in. Maar elke keer liet God ...
geen reacties
13-04-2011
Sinds een jaar of nog iets langer voel ik mij steeds meer getrokken naar een ander kerkverband (Chr. Geref.). Zelf ben i...
geen reacties
13-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering