Kerkenraad wimpelt bijbelstudiegroep af

P. M. (Pieter) Oskam / geen reacties

18-07-2018, 13:21

Vraag

Wat zijn goede argumenten om een kerkenraad te overtuigen om een bijbelstudie op te zetten? In onze gemeente (Ger. Gem.) is er geen bijbelstudie o.i.d. Om zelf met een groepje mensen te beginnen daar voel ik me niet bekwaam voor. Ik vind het ook belangrijk dat er bij een bijbelstudie een theologisch onderlegd iemand is die kan sturen. De kerkenraad wimpelde, in een gesprek, de vraag naar een bijbelstudie groep af met: we zijn blij dat de jeugdvereniging +16 nu goed draait en dat ik naar de vrouwvereniging kon gaan. Op dat moment had ik niet de juiste argumenten paraat om de broeders te overtuigen. En ik snap dat het voor een kerkenraad wel weer een taak erbij is. Alhoewel het voor mij niet perse een ouderling hoeft te zijn die bij een bijbelstudie zit.

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is de vraag of je kerkenraad zich zal laten overtuigen om een Bijbelstudie op te zetten in je gemeente. Je voelt je tot nu toe afgewimpeld toen je jouw behoefte aan een georganiseerde vorm van Bijbelstudie met je kerkenraad deelde. Dat is jammer en de reactie zoals je die beschrijft lijkt mij ook niet zo pastoraal. Jij blijft achter met je verlangen om binnen de gemeente samen aan Bijbelstudie te doen en ik kan mij voorstellen dat je je hierin niet gehoord voelt. 

Je beschrijft niet wat voor jou de aanleiding is van je vraag aan de kerkenraad. Wil je graag deelnemen aan sociale activiteiten georganiseerd vanuit je kerkelijke gemeente? Of is het meer een verlangen om gezamenlijk in de Bijbel te studeren om bijvoorbeeld kennis op te doen en het willen ontdekken van de stem van God? Het (gezamenlijk) doen van Bijbelstudie kan je geloof versterken en het kan opbouwend zijn om ervaringen met andere gemeenteleden te kunnen delen. Verschillende Gereformeerde Gemeenten organiseren Bijbelstudies en daarnaast zijn er binnen gemeenten ook Bijbelstudiegroepjes die niet vanuit de kerkenraad zijn georganiseerd. 

Waarom wimpelt de kerkenraad dan schijnbaar de vraag naar een georganiseerde Bijbelstudie af? In de reformatorische gezindte lijkt er bij sommige ambtsdragers soms een huivering te zijn voor Bijbelstudies zonder ambtelijke leiding. De vrees is er dan dat zonder de aanwezigheid van een predikant of ouderling er al te snel dwaling of geestdrijverij kan optreden. Wat daar ook van waar zou kunnen zijn, het is de vraag of dit de manier is waarop een Bijbelstudie bejegend zou moeten worden. We geloven toch niet zonder reden dat de Bijbel Gods geopenbaarde Woord is en dat daarin helder en volkomen te vinden is wat nodig is in ons leven tot Gods eer en de zaligheid? (NGB art. 2). Het heeft dus zin om de Bijbel te bestuderen. Het is de Bijbel en niet onze eigen (ambtelijke) uitleg dat het hoogste gezag en het laatste woord heeft in de kerk. In die zin kunnen ook de woorden van ambtsdragers nooit van zo’n grote waarde zijn dat dit een gerechtvaardigde reden is om niet zelf of samen met anderen aan Bijbelstudie te doen. De Nederlandse geloofsbelijdenis beschrijft het gezag van de Bijbel als volgt: “En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn” (art. 5). Bij het (samen) bestuderen van de Bijbel heb je dan ook geen ambtsdrager nodig en mag je bidden om de leiding van de Heilige Geest. 

De geestelijke leiding binnen een gemeente door ambtsdragers is desondanks een groot goed. Christus wil Zijn kerk regeren en laten leiden doormiddel van ambtsdragers. Het is dan ook goed als je kerkenraad geestelijk leiding geeft en er op toeziet dat binnen de gemeente recht gedaan wordt aan de gehele christelijke leer, er geen dwalingen opkomen en bestaande worden bestreden. Een ambtsdrager kan ook als het gaat om Bijbel-uitleg en toepassing van betekenis zijn als je bij bestudering van de Bijbel tegen vragen aanloopt. Denk hierbij aan Filippus en de kamerheer uit Ethiopië die bij het lezen van de profeet Jesaja niet wist over wie het ging toen hij las over het schaap dat ter slachting werd geleid. Hierop vertelde Filippus hem over Jezus (Hand. 8:26-40). Spoedig daarna was Filippus ook weer verdwenen, maar ik geloof toch niet dat de kamerheer toen niet verder heeft gestudeerd in de Heilige Geschriften. 

Terug naar je vraag over de Bijbelstudie binnen je gemeente. Binnen de gemeente waar ik lid ben zijn er zogenoemde Bijbelleesavonden waarbij er op een bijeenkomst in de kerk een inleiding en toelichting op een bepaald gedeelte wordt gegeven en zogenoemde thuisgroepen met elkaar verder kunnen doorpraten. Als het overtuigen van de kerkenraad niet lukt lijkt er mij niets op tegen als je jouw behoefte of verlangen deelt met andere gemeenteleden. Wellicht zijn er zelfs al bestaande Bijbelstudiegroepjes waarbij je zou kunnen aanhaken, of kan je met enkele anderen een Bijbelstudiegroepje opzetten. Er zijn in de christelijke boekhandel en op internet veel behulpzame boekjes beschikbaar die je kunnen helpen, soms zelfs met uitgewerkte vragen voor de bespreking bijgeleverd. Als je zelf iets organiseert hoeft dat ook geen geheim voor de kerkenraad te zijn, blijf er altijd open over communiceren en nodig wanneer er vragen gesteld worden vanuit de kerkenraad de broeders eens uit om een Bijbelstudie bij te wonen. 

Met vriendelijke groet, 
Pieter Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

P. M. (Pieter) Oskam

 • Geboortedatum:
  03-03-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Zeist
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Financieel/diaconaal zorgverlener  (www.bobeldijk.nu)
  Opleidingen: Bachelor of Theology & Bachelor of Laws

Tags in dit artikel:

bijbelstudie
geen reacties

Terug in de tijd

Een relatie met een ongelovige aangaan is onverstandig, daar is de Bijbel duidelijk in (2 Korinthe 6). Hoe zit dat als j...
geen reacties
18-07-2020
Sinds twee jaar heb ik verkering met een hele lieve jongen. Hij is 21, ik 20 en we zijn allebei thuiswonende studenten. ...
5 reacties
17-07-2014
Kan iemand uit de Gereformeerde Gemeenten mij uitleggen wat het verschil is tussen kind van God zijn, uitverkoren zijn o...
geen reacties
17-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering