Onbegrijpelijke moord op zendeling

Dr. C. A. van der Sluijs / 1 reactie

05-03-2011, 08:32

Vraag

Ik las pas van een moord op een zendeling uit Groningen. Zijn vrouw werd voor de ogen van hun twee kinderen verkracht. Hoe kan God dit toelaten? Ze werken voor Hem. Ik begrijp niet dat God hen dan niet heeft beschermd en verhinderd. Mijn geloof wankelt enorm.

Antwoord

Wankelende briefschrijver,

Ik begrijp je helemaal. En het is ook goed je twijfel hartgrondig uit te spreken. Hoe vreemd het ook klinkt: dit brengt bij de kern van het geloof. Mooi-weer-geloof verwaait, zeker met een behoorlijk beetje tegenwind. Om over storm maar niet te spreken. Het vreselijke beeld wat je beschrijft komt via de media heel dichtbij. Blijkbaar stond het beeld dat de Bijbel tekent van de kruisiging van Jezus Christus al lang op afstand. Mogelijk ongewild ‘kaltgestellt’. En daar ging en gaat het nota bene om de Zoon van God. Zijn vader stond er bij en keek er naar… om het beeld zo dramatisch mogelijk door te trekken van wat je zo enorm schokte. Vreselijk! Hoe kon Hij dit aanzien?! Ja, zo vreselijk is mijn en jouw zondige afval van God! Dit was nodig om onze zonde en schuld te verzoenen. In onze plaats. Onbegrijpelijk. Alleen te geloven. Door daarvan overtuigd te worden. Waarom heeft God toen zijn Zoon niet beschermd en de kruisiging verhinderd?! Welnu, als dat gebeurt was, dan waren we allemaal verloren geweest. God was er bij op Golgotha en keek er naar en keurde het goed: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven zou hebben” (Joh. 3:13). Onmenselijk. En toch goddelijk! Onbegrijpelijk! Jawel, zo onbegrijpelijk vreselijk is onze zonde. Ons salon-geloof begrijpt dit niet meer. De vreselijke kantjes zijn  allemaal weg geromantiseerd. Daarom is het al lang de vraag wie er nog zalig kan worden, want er is nauwelijks zondebesef meer onder ons.

Maar waarom overkomt een zendingsechtpaar dan iets dergelijks? Omdat Christus’ lijden ook vandaag nog gestalte krijgt onder ons. Soms letterlijk. Dat noemt de Bijbel heiliging. Of met Christus gekruisigd worden (Gal. 2:20). Ook dit is onder ons naar alle kanten zo gepolijst dat de ruwe en rauwe kanten van de heiliging nauwelijks opvallen, laat staan pijn doen.

Maar waar hier alles wat van ons is (in de meest letterlijke zin) wordt weggenomen, daar krijgen we alles terug: “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem  niet alle dingen schenken?”(Rom.8:31b, 32). Denk aan de geschiedenis van Job. Huiverend. En met vrezen en beven. Want als ons dit zou overkomen, zouden wij dan misschien door de mand vallen? Dit corrigeert in ieder geval een gemakkelijk zondags-geloof.

Een en ander krijg je alleen bij elkaar als je weet wat genade is. Je loopt hier gillend weg richting het eeuwige afgrijzen of je laat je vallen aan de voet van het kruis van Christus. Twee wegen! Een eeuwig afgrijzen of een eeuwige verwondering… Het laatste heeft alles te maken met het zaligmakend geloof. Laat alle andere vormen van geloof maar wankelen voordat je zelf wankelt ten dode. Het christelijke geloof is namelijk een strijd van dood op leven.

En wel zo reëel dat het iedere realiteit overleeft tot in het eeuwig zalig leven. Daarom konden martelaars temidden van de vlammen zingen! Terwijl wij vloeken of minder keurige dingen zeggen als we onze vingers verbranden. Je schrijft: “mijn geloof wankelt”. Hoezo geloof?!

Ik vraag je dit vrij hardhandig uit liefde. Omdat alle theologische of godsdienstige flauwekul hier ontoereikend is. Leg dit voor God neer of gooi het weg… Maar in het laatste geval krijg je het wel terug. Eeuwig! In het eerste geval ook, uit genade. Dan zullen alle vertekeningen recht getrokken zijn bij hemels licht. Dit licht mag nu al over jouw niet begrijpen vallen.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
1 reactie
plderoos
05-03-2011 / 12:55
Het voorbeeld van Job is volkomen terecht! Bedenk wel dat satan misschien wel werd toegestaan Job aan te pakken maar het was dan wel satan die al die dingen met hem uitvrat. Wat zegt jou dat dat nu niet zo is? Misschien heeft satan wel gezegd, hebt U wel gelet op die wankelaar daar? zodra er wat ergs gebeurd zegt hij U vaarwel. En ... ... doe je dat? Dan is Gods antwoord, waar was jij toen ik de aarde plantte en de wateren scheidde? Durf jij de leviathan die Ik gemaakt heb aan te raken? Of zeg je, wat er ook gebeurd, mijn vertrouwen is op God? Dan is er gejuich in de hemel!

Terug in de tijd

Bij deze wil reageren op de voorgaande vraag die ik stelde aan dominee Buijs. Ik had zo'n ongeloof en kon door al mijn z...
geen reacties
05-03-2007
Mijn echtgenote is van huis uit Christelijk Gereformeerd, ik ben Hervormd. Wij hebben samen belijdenis gedaan en zijn ge...
3 reacties
05-03-2014
Een vraag aan een Ger. Gem.-dominee. Het Coronavirus is volop in het nieuws. De besmettingen worden ook in Nederland ste...
geen reacties
06-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering