Een zwaard door Maria's ziel

Ds. J. van Amstel / 2 reacties

23-03-2018, 09:33

Vraag

Als moeder van zonen voel ik me heel diep getroffen als in Lukas 2 gelezen wordt over Maria (“En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden”). Ik heb daar een aantal vragen over.

1. Het wordt aan Maria voorzegd door Simeon. Zij heeft dus jaren met dit verdriet moeten lopen. Wat kan daar de diepere betekenis van zijn?

2. Waarom werd dit niet aan Jozef, dus de beide ouders gedaan?

3. Op schilderijen van de kruisiging staat alleen Maria afgebeeld, Jozef niet. Was dat werkelijk zo? Heeft die voorzegging daar ook mee te maken?

4. Van wie zijn die vele harten en om welke gedachten gaat dit?

Ik realiseer me dat de grens naar inlegkunde overgegaan kan worden. Maar deze tekst raakt me ieder jaar weer en hij staat er toch met een betekenis. Men zegt wel, het ergste wat je als ouder kan overkomen is het verlies van je kind. Maria wist dus dat dit verdriet haar zou gaan overkomen. Ik vraag met grote voorzichtigheid, was dat niet wreed of moeten wij hier de aardse moedergevoelens buiten laten? Het lijdensevangelie grijpt me aan, in al zijn mysterie. De diepe verlatenheid en het bittere lijden kan nooit echt beleefd worden, laat staan nagespeeld. Ik kan me als moeder inleven in het verdriet van Maria, maar omdat het zo moest geschieden, past daar een zekere afstand bij, denk ik. Maar gevoelens laten zich niet wegduwen. Hoe ga ik hier eerbiedig en passend mee om?

Antwoord

Maria kreeg van Hogerhand bericht dat zij niet een gewone moeder zou worden, maar de moeder van de Heere. En haar nicht bevestigde deze profetie. Zoals later Simeon wordt ingeschakeld door de Heilige Geest om zo’n diep ingrijpend woord te spreken. De HEERE komt met Zijn beloften en ook met Zijn bedreigingen. Dit laatste is voor iedereen moeilijker. Zeker voor Maria. Verheven tot zo’n hoge plaats, gaat het er diep bij haar door: zo’n groot  zwaard! Maria mag zeggen: mijn ziel maakt de Heere groot. Ze roemt niet in haar kind, maar in haar Zaligmaker. Hetzelfde woord voor ziel gebruikt Jezus aan het kruis in een kruiswoord, special voor haar. Je zult maar moeder zijn! Van deze Zaligmaker. Zo staat Jozef op de achtergrond. 

De gedachten komen vanuit vers 34 openbaar in hoe mensen staan tegenover de Heiland. Eerbiedig God God laten, geeft het meeste zicht op deze Vader en deze Zoon. Zo kan het een gezegende laatste lijdensweek worden.

Ds. J. van Amstel

Ds. J. van Amstel

Ds. J. van Amstel

 • Geboortedatum:
  09-04-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Pasen
2 reacties
CrA
24-03-2018 / 19:52
Beste vraagsteller, je zegt dat Maria jaren met dit verdriet heeft moeten lopen. Nu dat is nog maar de vraag of dat zo geweest is. Wij staan erachter, wij weten wat er met dat zwaard door haar ziel bedoeld wordt. Maar heeft Maria dit wel volledig beseft,dat het een voorzegging was van de dood van haar Kind, op het moment dat Simeon dit profeteerde? Volgens mij heeft ze dit later na de dood van Jezus pas verstaan. De discipelen en de Emmaüsgangers hebben het ook niet begrepen dat Jezus zou sterven, terwijl het wel voorzegd was. Ik vind het liefde van God om iets verborgen te houden totdat wij het kunnen dragen.
Dat het niet aan Jozef is gezegd komt mogelijk doordat Jozef op het moment van de kruisiging waarschijnlijk al overleden was(zie Jezus zorg voor zijn moeder Joh. 19:26,27).
CB
25-03-2018 / 14:09
Vraag 4; "Van wie zijn die vele harten en om welke gedachten gaat dit?" krijgt de vraagsteller niet echt een antwoord op.

Zelf denk ik dat vers 35 gelezen moet worden in verband met het vorige vers, 34. De gedachte uit vele harten zullen geopenbaard worden, het gaat denk ik om de gedachte of iemand Jezus aangenomen heeft (vs 34; tot opstanding) of juist verworpen zal hebben (tot een val).
Degenen die hem verwierpen waren sterk in de meerderheid. Deze verwerping is het meest zichtbaar als Hij aan het kruis genageld is en in het roepen van de ganse menigte; "Kruisig Hem".

Wat zal dit met moeder Maria gedaan hebben? Zij had gezien dat haar Zoon altijd het beste voor het volk heeft willen doen, haar Zoon, die nooit 1 gebod had overtreden en vol van liefde was voor iedereen... verworpen door zo'n grote menigte... haar volk en de oversten van geestelijke leiders, de kerk.

Terug in de tijd

Onzeker, maar ook weer zeker over mijn aankomend huwelijk. Al bijna vijf jaar heb ik een met-ups-and-downs-relatie. Het ...
16 reacties
22-03-2012
Onze zoon (19) houdt zich niet (altijd) aan de regel die wij hebben voor het tijdstip van thuiskomen op zaterdagavond. W...
8 reacties
22-03-2016
Ik wil heel graag bij God horen maar ben bang dat ik niet uitverkoren ben. Is het dan niet zonde van de tijd als je toch...
geen reacties
22-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering