Turbulent verleden

ds. D.M. Elsman / 3 reacties

22-03-2018, 14:03

Vraag

Ik ben een jonge vrouw van 20 jaar. Mijn verleden is vrij turbulent. Ik heb al met bijna 40 mannen seks gehad en ben met zeker 50 mannen en vrouwen in ieder geval verder gegaan dan zoenen. Nog niet lang geleden heb ik de liefde van God mogen ervaren en heb ik mij bekeerd. Ik heb zo’n spijt van mijn verleden. Ik huil erover en voel mij een ongelofelijke mislukkeling. Mijn liefde voor God gaat nu verder dan welke liefde dan ook, ik heb gebeden en gehuild bij Hem om vergeving. Ik ga tegenwoordig naar de kerk en ik wil heel graag biechten. Daarbij laat ik mij binnenkort dopen. Kan God dit mij vergeven? Ik voel me zo vreselijk slecht...

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Achter de paar zinnen die je hebt opgeschreven gaat een diepe beleving schuil. Aangrijpend om te lezen.

Om met je laatste vraag te beginnen: “Kan God dit mij vergeven?” Gods Woord geeft zelf het antwoord: “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol” (Jesaja 1: 18). Daarbij klinkt in één adem: “Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen” (vs. 16).

De vraag is niet of jouw zonden te groot en te veel zijn – Gods belofte komt tot ons: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1: 9).

Wat je schrijft over je zondige leven bevestigt wat God in Zijn Woord ons voorzegt: “Want het gedichtsel van ‘s mensen hart is boos van zijn jeugd aan” (Genesis 8: 21). Ook Romeinen 3:10 e.v leert: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één (...) er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe.”

Wat je dus opschrijft over je verleden is niet verschrikkelijker en ook niet minder verschrikkelijk dan het verleden van welk mens ook – ook niet van een bekeerd mens.

Sinds de zondeval (Adam en Eva) is al ons doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven. Van nature liggen wij midden in de dood (Romeinen 5:12). Geen mens staat daar wat zijn aangeboren natuur betreft buiten of boven – jij niet, ik niet. Jij staat dus niet alleen in het opnoemen van je 40 en 50 goddeloze ‘trofeeën’ die prijken op jouw lijst van oneer, “dingen waarover u zich nu schaamt” (Romeinen 6: 21).

Wij doen niet alleen zonde, wij zijn zonde. Wij zijn slaaf van de zonde -verslaafd aan de zonde- en wij kunnen onszelf niet bevrijden. God moet ingrijpen en het slavenjuk verbreken zodat wij het de apostel Paulus mogen gaan nazeggen: “Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid”  (Romeinen 6:17 en 18).

Er zijn dus geen gradaties in slechtheid in die zin dat jij slechter of zondiger zou zijn dan een ander. Alle mensen liggen in het verderf, en als God niet ingrijpt blijven wij daar eeuwig in liggen.

Maar hoor het Evangelie. God heeft ingegrepen door Zijn Zoon naar deze wereld te zenden, vanuit Zijn onbegrijpelijke liefde voor zondaren die midden in de dood lagen: Johannes 3: 16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

Het wonder van Gods genade en kracht is dat Hij van slechten goeden maakt. Door het geloof – en dat is een zaak van genade alleen. Efeze 2:8 en 9: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.”

Je getuigt dat je de liefde van God hebt mogen ervaren. Je hebt berouw en droefheid over je zondige leven. Je hebt de weg naar de kerk mogen vinden. En je wilt graag biechten. Zijn Woord zegt: “Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht” (Psalm 62: 9). Als het je helpt, doe het samen met een broeder of zuster bij wie jij je veilig en vertrouwd voelt.

Het is van belang dat je vanaf nu een geestelijk huis hebt, een gemeente om je heen. En een vertrouwenspersoon om je te begeleiden op de weg die je bent ingegaan. Denk er eens over na wie dat zou kunnen zijn of vraag raad aan een ouderling van de gemeente. Je hebt iemand nodig die je blijft aanmoedigen om te volharden en die je bij de hand neemt en ondersteunt als je dreigt te vallen/terug te vallen in oude patronen.

Je verlangt naar liefde. Je hebt het overal gezocht en niet gevonden bij mensen. Wat je ontving was geen echte, ware, zuivere liefde, de agapè. Die kan alleen God je geven. 

Van harte bid ik je toe dat je leven waarachtig radicaal veranderen mag en dat “Christus door het geloof in je hart woont en je in de liefde geworteld en gegrond bent, om met al de heiligen ten volle te kunnen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat je vervuld wordt tot heel de volheid van God” (Efeze 3:17-19).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

verleden
3 reacties
Jeremiah
22-03-2018 / 16:09
Wat een mooi getuigenis! God kan de zonden zeker vergeven!
Nadine95
22-03-2018 / 23:05
Ken je het verhaal van Nicky Cruz? 'Ik zal nooit meer huilen' is een verhaal waarvan het eerste gedeelte pikzwart is. Moord, haat, doodslag. Maar juist het tweede deel is puur goud. Blinkend goud, juist door de zwarte achtergrond. Van een zwarte zondaar naar een baken van genade.
Er staat niet in de Bijbel: ' Christus is voor ons gestorven toen we ons spijt hadden en ons leven hadden gebeterd.' Maar 'Christus is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren'. Geliefd, getrokken uit de modder en de zooi van je leven. Ga met God! Juist in jouw schittert Zijn genade!
Jan010
25-03-2018 / 11:38
Toen ik je verhaal las werd ik ontroerd.
Ik zag mijzelf.
Een turbulent leven dat herken ik maar al te goed.

Maar helemaal de ommekeer.
Ik heb de Heere Jezus leren kennen.
Deze dag was een dag van blijdschap, vreugde.
Maar kort daarop was dit omgeslagen in verdriet.
Ik zag de zonden die ik gedaan had.
Porno kijken, bezoek aan prostituees en ga maar door.
Ik werd vervult met schaamte, ik durfde eigenlijk niet meer naar de kerk te gaan.
Sterker nog, ik ben tijdens de dienst een keer weg gelopen.

Gelukkig heb ik een vriend/ouderling met wie ik hele goede band heb.
Ik heb eerst hem verteld wat ik gedaan had en toen nog deed.
Ik heb alles verteld wat ik gedaan heb in mijn leven.

Samen met hem hebben wij het in gebed voor de Heere neergelegd.
En alle zonden, die ik gedaan heb, genoemd en beleden.

Wat een bevrijding was dat.
Ik heb vergeving ontvangen.
Dat heb ik ook echt mogen ervaren.

Daarnaast besef ik nu heel goed, wat een vergevende liefde volle Vader wij hebben.

Zoek iemand die jij vertrouwd, voor mij was het een vriend/ouderling.
Vertel hem/haar je probleem.
Maar een ding wil ik je meegeven, zoek uit waarom je dit gedaan heb.
Voor mij was het door een innerlijke leegte, opzoek naar opvulling hiervan, waardering, complimentjes die ik miste.
Maar doordat ik de Heere Jezus heb leren kennen weet ik dat Hij die leegte vult.

Belangrijk is dat je erover praat met iemand.

1 Johannes 1:9 :
Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Psalm 32:5:
Toen beleed ik u mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela

Romeinen 3:23-24:
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Het is bijna Pasen.
Dan denken we aan wat Jezus gedaan heb voor mij zonden.
Ik word aan de ene kant vervult met blijdschap en dankbaarheid.
Maar ik weet ook, dat het mijn zonden waren die Hem verwonden en deed hangen aan het kruid.

Sterkte en weet God is genadig en vol van vergeving, Hij vergeeft jou liever dan dat Hij je straft.

Gods zegen toegewenst

Terug in de tijd

Ik kom uit een reformatorisch gezin en ben dus van jongs af aan opgegroeid met de Bijbel en naar de kerk gaan. Nu heb ik...
4 reacties
21-03-2011
Aan mevrouw Rots. Ik ben een jongeman van in de 20 en ik zit op Tinder. Wellicht bent u bekend met deze datingapp. Ik vr...
2 reacties
21-03-2017
Ik ben een christelijke man die de Heere Jezus aangenomen heeft als zijn Redder en Verlosser. Ik heb een nieuw leven geh...
4 reacties
21-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering