Met toevluchtnemend geloof aan het avondmaal

Ds. H. Paul / geen reacties

22-03-2018, 09:23

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. Mag ik met een toevluchtnemend geloof aan het avondmaal? Als ik op mijzelf zie en mijn zonden kan ik niet aan het avondmaal. En durf ik ook niet, bang dat ik geen Goddelijk recht heb. Ik mis de zekerheid dat Christus ook voor mij Zijn bloed gestort heeft. Maar ik mag toch ook niet ontkennen dat de Heere meermaals betoond heeft een God van nabij te wezen en heel persoonlijk tot mij gesproken heeft. Echter durf ik niet te zeggen dat mijn zonden vergeven zijn, dat Hij ook míjn Verlosser is.

Maar mijn hart hunkert zo naar Hem, ik kan Hem toch niet missen. Er is toch zo’n begeerte dat ik tot eer des Heeren mag leven. Maar ik leer met Paulus midden in de dood te liggen: “want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.” En ondanks (of misschien juist wel ‘door’) alle strijd en twijfel, kan soms het verlangen zo groot zijn aan het avondmaal te gaan tot versterking van het aangevochten en bestreden geloof. Maar omdat ik niet weet of ik een Goddelijk recht heb, durf ik niet aan te gaan.

Aan de andere kant, Christus is voor mij geen Onbekende gebleven. Dan màg ik Zijn bevel “doet dat tot Mijn gedachtenis” toch niet negeren? Dan ‘moet’ ik wel. Ondanks dat ik door zoveel mensenvrees en vergelijkingen met Gods geoefende kinderen, de gedachten soms heb te blijven zitten. Juist in een week van voorbereiding is de duivel zo in de weer.

Ik vind het moeilijk om dit alles op papier te zetten, maar ik hoop dat u het begrijpt. Ik weet dat het Avondmaal een persoonlijke zaak tussen de Heere en mijn ziel. Dat u mij het geloof en de vergeving van zonden niet kunt geven. Maar ik hoop en bid dat de Heere u iets laat schrijven waardoor ik meer helderheid mag krijgen.

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,

Het is een goede zaak het formulier van het Heilig Avondmaal nauwkeurig te lezen. Dan valt op dat daarin genoemd wordt dat het sacrament niet is ingesteld omdat we vast geloven dat onze zonden vergeven zijn, maar opdat we dat zouden geloven. Het is juist ingesteld om het geloof te versterken. We gaan niet naar de dokter als we genezen zijn, maar om genezen te worden. De Heere Jezus spreekt de armen van geest zalig, ook hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Voor hen is het Heilig Avondmaal juist ingesteld. 

We zijn geen hartenkenner, maar de Heere wel. Geef Hem in handen wat Hij wil dat je doen zal. Hij zal je niet beschaamd laten staan. 

Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Is het mogelijk om in mijn Ger. Gem. een CGK/HHK-predikant te beroepen? Graag antwoord van een CGK/HHK-predikant. In het...
geen reacties
21-03-2016
Zouden jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem: Iemand werkt op een reformatorische school en is lid van de G...
35 reacties
21-03-2013
Ik heb een vraag omtrent seks voor het huwelijk en dan de vergeving daarvan. Mijn vriend en ik zijn erg gelukkig samen. ...
geen reacties
22-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering