Jaloerse opmerkingen

C. M. Chr. Rots - de Weger / 4 reacties

20-03-2018, 15:25

Vraag

Ik ben ontzettend gezegend. Lieve zorgzame en sociale man, vier leuke, gezonde kinderen. Prachtig huis in het bos. Leuke baan, allebei gezond en we mogen Jezus kennen in ons leven. Nu merk ik dat een onkerkelijke vriendin erg jaloers is op me. Dat zegt ze ook letterlijk: “ik ben stikjaloers op jou.” En bij een kerkelijke vriendin merk ik dit ook. Ik vind het erg moeilijk hiermee om te gaan. Merk het door opmerkingen als “ja maar jij hebt ook alles wat je hartje begeert, je man is er ook een die iedereen wel zou willen, je moet niet denken dat het bij iedereen zo gaat als bij jou, wat heb je toch een mega groot huis”... enz.

Nu hebben we van iemand waar ik jaren voor mocht zorgen (mantelzorg) een bedrag (erfenis) gehad waardoor we een verbouwing aan ons huis kunnen doen. Ik moest beloven niet tegen anderen te vertellen dat we dit van haar kregen. Het geld was ook specifiek voor ons huis bedoeld. Nu merk ik dat ik continu in m’n hoofd bezig ben met te bedenken hoe ik dit in mijn omgeving kan ‘verantwoorden’, want het lijkt nu of we bakken met geld hebben.

We weten van onszelf dat we ons geld verantwoord besteden en duurzaam leven. Ook probeer ik open en gastvrij te zijn door zo mijn zegeningen te kunnen delen en me in te zetten door bijvoorbeeld hulp aan te bieden aan anderen. Maar daar zit natuurlijk ook een grens aan. Ik bid of God me wil leiden om hiermee om te gaan. Kunt u me tips geven om op een gastvrije vriendelijke manier toch open te blijven staan voor die ander die het een stuk minder goed heeft en om positief te reageren op deze wat jaloerse opmerkingen?

Antwoord

Beste mevrouw,

Waarom zou u zich moeten ‘verantwoorden’ voor uw prachtig mooie leven? U mag genieten, dankbaar zijn en goed doen. Dat anderen jaloers zijn is hún probleem, waardoor u zich niet hoeft te laten beïnvloeden!  

Als ik uw brief lees, hébt u het niet alleen goed maar dóét u ook goed en dat is fijn om te lezen. Wat wilt u meer? Als u op deze manier leeft met allen die u lief zijn zó dat niemand ‘tekort’ komt, is dankbaarheid een groot goed. Die dankbaarheid en het besef dat een en ander niet vanzelfsprekend is, zou u kunnen verwoorden naar jaloerse vriendinnen/kennissen. Meer niet.   

En met de erfenis: vertel gewoon, dat u een erfenisje hebt ontvangen dat bestemd is voor verbouwing, aanpassing van uw huis. En dat u het dus ook daarvoor gaat gebruiken. Ook daarbij: meer niet. Geen verantwoording afleggen. Geen verontschuldigingen uiten. 

Mocht u zich desondanks toch ‘schuldig’ voelen om uw rijkdom: verhoog de kerkelijke bijdrage, nodig vriendinnen uit voor iets gezelligs, stel voor dat ú de kinderen wegbrengt met uw auto... ik noem maar een paar mogelijkheden om te kunnen blijven delen, terwijl u niets aan de grote klok hoeft te hangen! 

Besef tegelijk, dat tegen jaloezie van anderen niet te redeneren valt. U hoeft u niet kleiner te maken dan u bent. Of groter. Ook u mag met een dankbaar hart genieten van alle goede dingen die God u heeft gegeven. Op de manier die u in uw brief zelf al beschreef. Ja, natuurlijk zit daar ook een grens aan: die u zelf bepaalt op een lieve, open, maar duidelijke toon. Met een heldere ik-boodschap. We leven allemaal van genade... al kan niet ieder in materieel opzicht naar eigen beleving ‘genoeg’ hebben.

Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

Tags in dit artikel:

jaloers
4 reacties
sydneylover
21-03-2018 / 19:29
Ik kan het niet nalaten te raden naar het antwoord van mevrouw Rots voor ik het lees
pindas83
21-03-2018 / 21:51
@sydneylover
Ik ook niet. Ik heb het wel altijd fout overigens. Dus voor de vragensteller is het goed dat mevrouw Rots het antwoorden voor haar rekening neemt en niet ik!
Sammie2016
24-03-2018 / 07:47
Als je nederig doet wat God van je verlangt is er niets aan de hand. Je bent een hardwerkende echtgenote en moeder, doet niemand kwaad en je bent Godvrezend.
Je heb niet ieders goedkeuring nodig.
Je moet maar denken (Spr 14:30) .. Een kalm hart geeft je lichaam leven,
maar jaloezie vreet aan je botten.
Je hebt geen controle over andermans daden, blijf vriendelijk het goede voorbeeld geven en blijf voor je medemens bidden dat de ware God Jahweh hen wijsheid zal geven.
Els1234
25-03-2018 / 10:33
Dag vragenstelster, jullie hebben een erfenis gehad- wat fijn. Is het zo dat je juridisch gezien de erfenis echt alleen voor de uitbreiding van je huis gebruikt mag worden?
Dan zou ik inderdaad toch open zijn over de erfenis en het feit waar je hey voor mocht gebruiken. Anders kan ik me de jaloerse opmerkingen heel goed voorstellen. Je zegt dat je al een groot mooi huis hebt en dat anderen dat ook zeggen. Als je de extra ruimte in huis niet nodig hebt, kan dit overkomen als ' aan de wereld showen' hoe rijk je wel niet bent. Ook al heb je veel geld, is eenvoud nog heel belangrijk om niet boven anderen te gaan staan.

Ook helpt het om aan je vrienden te laten weten dat ook bij jullie niet alles voor de wind gaat (dat gaat het namelijk bij niemand). Dat zorgt voor meer gelijkwaardigheid. Vrienden kunnen zich namelijk altijd de mindere voelen ten opzichte van jullie 'perfecte' leventje.

Terug in de tijd

De formulieren om de doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen is in “de tale Kanaäns” geschreven. Waarom wo...
geen reacties
20-03-2007
Al enkele maanden heb ik het verlangen met een bepaald meisje een relatie aan te gaan. Tot op heden is dit op niks uitge...
geen reacties
20-03-2014
Wat vind u van de Vrij-Katholieke Kerk (VKK)? Volgens sommige mensen (protestanten) is het geen kerk en volgens anderen ...
geen reacties
20-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering