Bid- en dankdagcollecte

mr. J.H. Doeven / 1 reactie

24-02-2018, 09:14

Vraag

Wat wordt er gedaan met de bid- en dankdagcollecte in de Ger. Gem. en is het per kerkverband nog verschillend? En wat is het doel van het geld dat er in sommige kerken gegeven wordt bij de bediening van het heilig avondmaal?

Antwoord

Als niet anders is aangegeven bij de aankondiging van de collecten (en meestal wordt dat ook al eerder gedaan in de kerkbode of op de zondag voorafgaand aan de bid- of dankdag), zijn de collectes op bid- en dankdag bestemd voor de gebruikelijke doeleinden, namelijk voor de diaconie en de kerk en eventueel  voor rente en aflossing. De kerkenraad kan besluiten om op de bid- en/of dankdag voor andere doeleinden te collecteren, maar moet dit dan wel eerder aan de gemeente hebben meegedeeld. Volgens mij is dit de gebruikelijke gang van zaken in kerken van onze gezindte. 

Het geld dat aan de tafel in ‘schalen’  wordt gedaan, is naar eeuwenlang bestaand gebruik bestemd voor de diaconie. De avondmaalgangers deponeren hun gave meestal voordat ze aan de avondmaaltafel plaats nemen in de ‘schalen’ maar, omdat de gave een uiting is van de dankbaarheid over de aan hen door God bewezen genade die blijkt uit de deelname aan avondmaalsbediening, zou het geven van de gave bij het verlaten van de tafel wellicht meer op zijn plaats zijn. Het is overigens een middelmatige zaak. 

J. H. Doeven

mr. J.H. Doeven

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling

Tags in dit artikel:

Biddag-Dankdagcollecte
1 reactie
Unionist
24-02-2018 / 18:37
Het verschilt inderdaad wel per kerkverband. In onze (CGK) gemeente wordt er per keer een doel verzonnen voor de collectes. Dat kan de eigen diaconie zijn (niet vaak want die heeft niet veel geld in voorraad), maar meestal een aansprekend extern diaconaal doel.

Terug in de tijd

Aan mevrouw Westeneng. Ik (jongere) vind het moeilijk om dit voor te leggen, maar gelukkig is deze website anoniem. Ik z...
3 reacties
22-02-2012
Ik zit in de put. Mijn leven is een puinhoop. Ik zou het allerliefst van de brug afspringen en wel nu!
geen reacties
22-02-2006
Heeft God vreugde in materiële dingen, zoals dingen die wij maken of die wij krijgen? Voorbeeld: Stel ik heb een website...
4 reacties
22-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering