Verschuiving in hervormde gemeente

Redactie Refoweb / 15 reacties

11-01-2018, 10:23

Vraag

Mijn vraag is gericht aan een (behoudende) gereformeerde bondspredikant. In de hervormde gemeente waar wij naar toe gaan merken wij al langere tijd een verschuiving: het zingen van gezangen en zelfs opwekkingsliederen en Sela. Ook horen wij niet altijd meer een preek waarin de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid naar voren komt. Het gaat bergafwaarts. Deze ontwikkelingen baren ons zorgen! Hoe moeten wij hier mee omgaan?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

15 reacties
Lize180
11-01-2018 / 11:22
Misschien gaat het wel bergopwaarts.
Lecram
11-01-2018 / 14:14
Er zijn heel veel teksten en bijbelgedeelten waar het NIET over ellende, verlossing en dankbaarheid gaat, waarom moet het dan wel in iedere preek voorkomen? Omdat je denkt dat het zo moet? Als de bijbel niet altijd zo spreekt, moet je dat ook niet per se in de preek willen leggen. En ik sluit me bij Lize180 aan: misschien gaat het wel bergopwaarts, maar heb jij moeite met veranderingen.
hvdijk66
11-01-2018 / 16:03
Als in deze gemeente bijvoorbeeld dit couplet van Sela met hart en ziel wordt gezongen dan zijn jullie rijk gezegend. Wees dankbaar en maak God groot in oude en nieuwe liederen. Ik bid jullie Zijn zegen toe!

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Lecram
11-01-2018 / 17:23
En wat betreft de wens om je vraag voor te leggen aan een 'behoudende' predikant:
Ds. A. van Vuuren (hier ook panellid) zei eens dit:
"Bent u een behoudende dominee?" vroeg iemand ooit aan ds. Van Vuuren. "Ik heb toen gezegd: Ja, ik ben een behoudende dominee, maar dan wel daarin dat ik uit ben op het eeuwig behoud van mensen. "
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc49db4ef3d1b9c7546b1/ik-ben-als-dominee-erg-verwend

Ik kan me niet voorstellen dat er een PKN predikant is in jullie gemeente of hier die niet uit is op het eeuwig behoud van mensen. Stel de vraag dan eens aan jullie eigen predikant.
Omega
15-01-2018 / 14:01
Tja, dit soort reacties zijn natuurlijk te verwachten. Kippen pikken ook altijd naar de lekkerste hapjes. Paulus kwam zijn ellende, en dus zijn afkomst, nooit te boven. En wie niet op zijn ellende wil worden gewezen, heeft bij Degene die zondaren zaligt al helemaal niks te zoeken. Ds. Van der Sluijs waarschuwde al eens op deze site voor een oppervlakkige prediking. Dat is de dood in de pot. Welaan, als je dus de dood zoekt, dan moet je gewoon blijven waar je bent.
Lecram
16-01-2018 / 22:02
@Omega: je spreekt jezelf best wel tegen:
"Paulus kwam zijn ellende, en dus zijn afkomst, nooit te boven."
en
"Welaan, als je dus de dood zoekt, dan moet je gewoon blijven waar je bent."

Laat het nu juist datgene zijn wat Jezus voor ons heeft bereid: een nieuw leven, bóven alle ellende uit. Dat begint nu al. Als je blijft hangen in je ellende, moet je je sterk afvragen of je wel de vrucht draagt van de Geest.

Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit GERECHTIGHEID EN VREDE EN BLIJDSCHAP in de Heilige Geest.
Omega
17-01-2018 / 09:27
@Lecram Ik zal proberen het eenvoudig uit te leggen. Allereerst heeft niemand het over blijven hangen in ellende. Dat deed Paulus ook niet, want door die ellende heen zag hij Christus: "Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere." Maar Paulus erkent hier dat hij een tweemens is: enerzijds gered en zeker van het eeuwige leven (met alle bijbehorende blijdschap), anderzijds nog gevangen in de wet der zonde, "die in mijn leden is."

De neo-christen is dat laatste aspect overstegen. Hij heeft geen zonden meer, alleen nog maar wat foutjes. Wil daar ook niets meer over horen, behoudens dan de algemene dooddoener: we zijn allemaal zondaren. Maar laten we ons daar maar niet meer druk over maken... En zo wordt het volk iedere zondag in slaap gesust. Jezus Zelf maakt in de Zaligsprekingen (die mensen worden zalig verklaard) helder aan welke (alle) kenmerken een oprecht volgeling van Hem te herkennen is. Paulus herinnert de lezers van zijn brieven er steeds aan uit welke ellende ze zijn verlost (en waarschuwt onvermoeid tegen terugval in wereldse verleidingen). Onze oudvaders zeiden exact hetzelfde: "Adam niet geleerd, Christus niet begeerd." En zonder dat, creëer je met lieve objectieve preekjes, semi-vrome gelovigen die vooral actief zijn in de kerk en Jezus in hun broekzak hebben. Twee Jezussen voor de prijs van één. Daarom stromen de kerken leeg, want de nood is verdwenen en de klem is er af.

En daarom mijn advies aan de vraagsteller: wegwezen daar als de eeuwigheid je lief is. En als je de dood zoekt, hoef je alleen maar te blijven zitten.
Mona
17-01-2018 / 11:25
Vraagsteller: vraag aan de Heere wat je moet doen. Trek je van niemand wat aan, en verzet geen stap voordat je weet wat God van je vraagt. Dat is knieënwerk. Alleen dan zal je de zegen van de Heere ontvangen, zelfs als je moet blijven.
Uit ervaring weet ik dat de Heere zo duidelijk kan spreken, dat je niet meer hoeft te twijfelen. Ook niet als het antwoord niet is wat je zelf graag wilt!
Ga met psalm 32 vers 8 naar de Heere, en pleit op Jacobus 1 vers 5.
Luister dan, en doe vervolgens alleen wat Hij je zegt.
Lize180
21-01-2018 / 23:33
@Omega.
Ik zit niet te wachten op lekkere hapjes.
Het gaat hier om de vraag.
Er wordt niet -altijd- ellende verlossing, dankbaarheid gepreekt. Dus vaak wel.
Er worden gezangen gezongen, opwekking en sela.
Dat lijkt mij geen grond om iemand te adviseren zijn of haar kerk uit te stappen.
Wat wordt er gezegd wat niet Bijbels is? Wat voor verschrikkelijke onbijbelse gezangen worden er gezongen.
Ik kan ook geen oordeel geven over deze gemeente maar om bovenstaande redenen de conclusie te trekken dat het bergafwaarts gaat?
Dat is kort door de bocht.
Het is niet eerlijk om als mensen de moeite nemen er op te reageren dit af te doen als lekkerbekken.
Wat mij betreft: het gaat me aan het hart.
Jeremiah
22-01-2018 / 07:48
De prediking die waarschijnlijk het meest goed zal doen is de prediking die een uitwerking heeft op het geweten van de mens. Johannes de Doper verhief zijn stem als een trompet; hij verkondigde de leer der bekering met kracht. “Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Mat. 3:2). Hij kwam met een openlijke afkeuring en veroordeling van de zonde van de mensen en daarna predikte hij hun Christus. Eerst gaf hij hun de edik van de wet; daarna de Wijn van het Evangelie. Dit was de prediking die mensen ijverig naar de hemel deed zoeken. Johannes preekte niet zozeer om te behagen, maar om tot nut te zijn. Hij wilde liever de zonden van de mensen aan het licht brengen dan zijn eigen welsprekendheid tonen. De beste spiegel is niet de spiegel die het meest verguld is, maar de spiegel die de meest getrouwe weergave van het gezicht geeft. We moeten ons het liefst stellen onder een prediking die ons het best aan onze zonden ontdekt en ons toont wat er in ons hart woont. Johannes de Doper was een brandend en schijnend licht. Hij brandde in zijn leer en scheen in zijn leven en zo bewoog hij mensen om naar de hemel te zoeken. Petrus, die vervuld was van ijver, bracht zijn hoorders tot verootmoediging vanwege hun zonden en opende voor hen een fontein in het bloed van Christus. “Zij werden verslagen in het hart” (Hand. 2:37). Het is de grootste weldaad om te verkeren onder een ontdekkende prediking. Als iemand een ernstige wond had, zou hij willen dat die tot op de bodem werd onderzocht. Wie zou dan niet blij zijn, als zijn ziel zo werd onderzocht dat het tot behoud kan zijn?

Thomas Watson
AHHK76
25-01-2018 / 01:05
In de Bijbel staat:
Psalm 96 : 1 Zingt den Heere een NIEUW lied; zingt den Heere, gij ganse aarde!
Efeze 5 : 19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
Dus volgens mij is het niet persé onbijbels om iets anders te zingen dan Psalmen.
De berijmde Psalmen zijn ook beïnvloed door de geest van de tijd waarin ze gemaakt zijn. Denk aan het gebruik van het woord: Heer' en aan de regels: 'k Zal van de deugd en milde goedheid zingen en: Dan word mijn (dit gaat over een mens) naam met lofgejuich geprezen. Onderzoek maar eens wat hierachter zit, dan zijn de Psalmen niet zo heilig meer...
De profeten en discipelen en Jezus verkondigen ook niet altijd ellende verlossing en dankbaarheid. De catechismus is ook de Bijbel niet, maar een goede uitleg ervan.
Zomaar weglopen is ook niet goed, in iedere kerk zijn er onvolmaakte mensen en mankeert er weleens wat aan de prediking, want ook preken is mensenwerk.
Hoewel Hofni en Pinehas goddeloos waren, werd Samuël toch naar tempel gebracht. Hij had daar een taak. Dus de vraag is, waar God wil, dat jij bent?!
Ik zou zeggen, breng je vragen bij God en vraag om het licht van de Heilige Geest, voor de dominee(s), kerkenraad en voor jezelf.... Ik wens je Zijn zegen!
Omega
27-01-2018 / 15:02
@Lize180 De vraagstelster constateert twee zaken: 1. een verschuiving. 2. het gaat bergafwaarts. Daarbij noemt ze enkele voorbeelden en kort bestek. Ongetwijfeld zullen het er meer zijn. De trend is duidelijk en een voorbeeld hoe het in veel bondsgemeenten gaat en gegaan is. De kerkgang loopt terug, in een poging het tijd te keren wordt de liturgie aangepast (meer en andere liederen), kortere diensten en vooral brave preken. Niet teveel ellende en vooral een aardige Jezus die houdt van brave, meelevende kerkgangers. De angel wordt uit het Woord gesloopt. De Bijbel zegt namelijk iets anders: armen worden met goederen vervuld en rijken ledig weggezonden.

Het is waar wat @Mona zegt. Soms kan het zijn dat de Heere je duidelijk maakt dat je in zo'n gemeente moet blijven. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld dat jij het middel mag zijn dat daar nog mensen tot geloof en bekering komen. Jezus verliet de zieke kerk van Zijn tijd ook niet. Maar Hij had daar wel een taak en een radicale boodschap. Het gevolg was dat ze Hem hebben gehaat en uiteindelijk gedood. Vanwege Zijn Woord. Als je zo in een zieke kerk staat, dan moet je blijven. Zo niet, ren dan voor je leven.
hvdijk66
05-02-2018 / 14:10
En @Omega, mag ik je eens recht op de man(?) vragen:
Ben jij gered en zeker van het eeuwige leven?

Hartelijke groet.
Justinus
05-02-2018 / 15:55
@Omega: Van uw opmerking "Welaan, als je dus de dood zoekt, dan moet je gewoon blijven waar je bent." ben ik geschrokken. Ik wist niet dat u tot de groep schijnt te behoren die precies weet wat de 'ware Kerk des Heren' is. Ik heb geen enkele behoefte om daarover in discussie te gaan. Het zal verspilde tijd en energie zijn.
RSTHG21
05-02-2018 / 16:04
Beste vragensteller,

Lees eens het boekje 'Thuis in de wereld!?' van ds. A.C. Uitslag, daar staat jouw situatie in opgeschreven, misschien helpt het jou in je strijd.

Terug in de tijd

Mijn echtgenote heeft PCOS. Dit heeft er voor gezorgd dat we lastig kinderen konden krijgen, maar we zijn toch gezegend ...
geen reacties
10-01-2017
Ik ben al een jaar verliefd op een jongen van 21 jaar, ikzelf ben 16... Die jongen ziet mij hooguit al een leuk meisje. ...
geen reacties
09-01-2006
Beste meneer Van der Wal. U schrijft: "Je vraag is kort, maar wel zeer beladen. Het meeste blijft nog onbenoemd lijkt me...
1 reactie
09-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering