Top 2000-dienst

G. Slurink / geen reacties

09-01-2018, 09:59

Vraag

Mag je als christen naar een Top 2000-dienst gaan? Mijn dochter ging hier enkele weken geleden op zondag heen. Ik heb de dienst een dag later beluisterd omdat ik er toch een apart gevoel bij had. Ik ben best geschrokken. Allerlei nummers van popartiesten werden gespeeld (Robbie Williams, Anouk, Guus Meeuwis ect). De inhoud van deze nummers is op zich niet verkeerd, denk ik. Maar ze zijn niet geschreven tot Gods eer.

Hoe kan dit in Gods huis gedraaid/gespeeld worden? De bedoeling is misschien wel goed, maar mag dit dan? Ik heb heel lang in het wereldje van popmuziek, feesten en optredens geleefd. Ik weet heel goed hoe dat is. Maar God heeft me stil gezet en heb ik hier geen behoefte meer aan. Dit kan toch niet samen gaan? Het is toch niet en/en, maar of/of? Of zit ik nu op het verkeerde spoor?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik weet uiteraard niet hoe de Top 2000-dienst waar uw dochter geweest is precies werd ingevuld. Voor zover mij bekend is wordt dit wel op verschillende manieren gedaan. In sommige diensten worden er allerlei losse nummers genomen waar dan aan ieder nummer een soort van semi-christelijke invulling wordt gegeven. In andere diensten worden nummers wel opgehangen aan een bijbels thema of een bijbels verhaal en zo in een soort van doorlopend verhaal gegoten. En misschien vullen anderen het weer op een andere manier in. Over een dienst in het bijzonder kan ik dan ook niets zeggen, maar ik wil wel proberen wat te zeggen over deze aanpak in het algemeen.

We leven in een duistere wereld, die verloren is in zonde en schuld. Dit geldt voor zowel de mensheid in het algemeen als voor ieder mens persoonlijk. Van nature zijn allemaal de weg kwijt. Het verdriet, de nood, de ellende, het onrecht en de vertwijfeling schreeuwt ons dagelijks tegemoet vanuit het dagelijkse nieuws, vanuit onze omgeving en goed mogelijk hebben we er ook zelf direct of indirect mee te maken in ons eigen leven. We weten vaak niet hoe we met dingen moeten omgaan en welke keuzes we moeten maken. We lopen vaak al tastend door het leven, hopend dat het enigszins goed zal komen. En vaak proberen we de problemen van ons af te zetten, want we kunnen immers niet de hele wereld op onze schouders nemen. En dan zijn we druk met van alles en nog wat. En om daar dan weer van bij te komen zoeken we wat ontspanning, in wat voor vorm dan ook. Maar dat alles maakt niet dat het grondprobleem weggaat.

Wat we nodig hebben is dat iemand ons verteld hoe het zit en wat we moeten doen. Iemand die ons richting geeft en een houvast. Niet als een droombeeld, een ideaal, een soort van positief denken, om je dan maar ten minste vast te houden aan een idee. Nee, het moet waarheid zijn, dat wil zeggen dat het gefundeerd is in de realiteit van ons leven, en in de realiteit van het verleden, het heden en de toekomst. Een rotsvaste waarheid waar we op kunnen bouwen en dat ons richting en houvast geeft waarmee we de stormen van het leven kunnen doorstaan.

Geen mens kan ons dat bieden. Dat kan alleen Degene die ons gemaakt heeft en ons op de wereld gezet heeft. De God die de hemelen en de aarde gemaakt heeft en die ook ons heeft gemaakt heeft met een doel. Alleen Hij kan zeggen hoe het zit, wat Zijn doel is met ons, wat we moeten doen, waar we ons aan moeten vasthouden en wat we kunnen verwachten en wanneer en hoe we met al deze dingen moeten omgaan.

Deze God kan ook gekend worden. Hij heeft Zich aan ons geopenbaard en heeft tot ons gesproken, door Zijn profeten en door Zijn Zoon. En deze woorden zijn voor ons bewaard gebleven, opgeschreven door Zijn profeten en apostelen, tezamen met vele getuigenissen die van de betrouwbaarheid ervan getuigen en staan in de 66 boeken van de Bijbel, die tezamen één verhaal vormen: Gods plan met de mensen, van de schepping tot aan de voleinding, met alle instructies hoe te leven en in het leven te staan.

Dus wat hebben we dan nodig? Hebben we zogenaamde 'positieve' en 'feel-good' ideeën van mensen nodig? Dromen, illusies, ideeën die voortspruiten uit een menselijk denken en daarbij veelal ook nog eens een grotendeels werelds georiënteerd menselijk denken, hoe goed bedoeld dat ook mag zijn vanuit menselijk standpunt? Schijnantwoorden die vooral moeten bewerken dat we betere gevoelens krijgen maar die op geen enkele realiteit gebaseerd zijn? Zijn hun woorden een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zodat we weten waar te gaan? Kunnen hun woorden een dode zondaar tot leven brengen? Kunnen hun woorden (eeuwig) leven geven?

Nee, we hebben wat anders nodig, namelijk de verkondiging van Gods Woord, zuiver verklaard en uitgelegd, zodat de Bijbel steeds meer voor ons open gaat. Zodat we de wereld om ons heen gaan begrijpen en onszelf gaan begrijpen. Dat we God steeds beter leren kennen, Zijn wezen, Zijn rechtvaardigheid, Zijn ontfermende zondaarsliefde, Zijn heiligheid, Zijn plan en Zijn doel. Dat we de Heere Jezus steeds beter leren kennen en de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade, de hoop van Zijn roeping en de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis voor allen die door het geloof in Hem Zijn. Zodat we in Hem wortelen en houvast vinden, houvast om te volharden met blijdschap ook te midden van de grootste beproevingen.

Het enige dat de Top 2000 ons kan leren is waar we het niet moeten zoeken. Alleen als een predikant het zo gebruikt kan het nog tot enig nut zijn, door uit de liedjes de menselijke benadering van zaken te illustreren, en deze te contrasteren met Gods gedachten zoals Hij die aan ons heeft geopenbaard in Zijn Woord. Zodat we daardoor zowel de armoede van onze menselijke gedachten als de rijkdom van Gods woord gaan zien. Maar ik ben bang dat geen enkele Top 2000-dienst dat doet. In plaats daarvan worden juist de menselijke gedachten verheerlijkt en tot een voorbeeld genomen als iets om je aan op te trekken. Want ze verwoorden onze gevoelens. Of we projecteren onze gevoelens in de liedjes. Maar ze hebben geen antwoorden te bieden waar je je werkelijk aan kan vasthouden. En zelfs als ze spreken over God is het beeld van God dat er uit voorkomt iets uit een menselijk denken over God en niet uit hoe God zich aan ons heeft geopenbaard.  

En daarbij worden deze liedjes dan ook nog eens gespeeld en gezongen. Wat voor geestelijke opbouw kan daarvan uitgaan? Nee, dit kan inderdaad niet samengaan. U bent zelf bekend met de wereld van popmuziek, feesten en optredens en weet welke geest daar heerst. En dat is niet Gods Geest maar de geest van deze wereld. Dat zou ik uw dochter op het hart willen drukken en haar de armoede ervan duidelijk proberen te maken en dat we de woorden van God nodig hebben en niet de woorden van mensen. En ik hoop dat er bij u in de kerk een prediking is waarbij de Bijbel open gaat en ook open blijft tijdens de verkondiging. Waar niet de ideeën van mensen klinken, maar Gods Woord. En waar vanuit de Bijbel veel wordt gesproken wordt over de Heere Jezus en Gods ontfermende zondaarsliefde in Hem, en over Zijn uitnodiging: “Komt tot Mij”. En over Zijn beloften en de oproep tot volharding en een geheiligd leven, waarbij het hele onderwijs van God wordt verkondigd en verklaard en niets wordt weggelaten en u steeds meer en meer houvast vind in Gods Woord. En zo niet, probeer dan een plek te vinden voor uw dochter en uzelf waar dit wel gebeurt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

popmuziek
geen reacties

Terug in de tijd

Spreekt God tegenwoordig nog rechtstreeks tot mensen? Je hoort wel eens dat mensen teksten krijgen of ingevingen. Is dit...
3 reacties
08-01-2010
Waarom spreken jullie over liefde terwijl christelijke mensen het meest pesten of buitensluiten? Ik heb vroeger op veel ...
6 reacties
08-01-2015
Ik zou met iemand over het geloof willen praten. Heel graag zelfs. Soms weet ik niet goed meer wat ik met mijn binnenste...
3 reacties
08-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering