Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk

Ds. C.J. Meeuse / geen reacties

08-01-2004, 00:00

Vraag

Ik snap het eigenlijk niet; seks voor het huwelijk... In de tijd van Jezus was je getrouwd als een man en een vrouw de tent in gingen en geslachtsgemeenschap met elkaar hadden. Maar in de tijd van nu moet je een hele berg geld hebben om getrouwd te kunnen zijn en daarna pas mag je geslachtsgemeenschap hebben. Maar als je verkering hebt en je weet zeker dat je met die persoon verder wilt, mag je dan geen geslachtsgemeenschap hebben voor het huwelijk?

Antwoord

Wat de eerste opmerking betreft: In de tijd van de Heere Jezus was er wel degelijk orde ten aanzien van de huwelijkssluiting. Dat kan de vraagsteller alleen al weten uit de nadrukkelijke vermelding van de ondertrouwde staat van Maria en het gegeven dat zij en Jozef niet samengekomen waren.

Wat de tweede opmerking betreft, dat je een heleboel geld moet hebben om te trouwen, daarbij wil ik graag twee opmerkingen maken. De eerste betreft het steeds maar spreken over geslachtsgemeenschap. Het lijkt wel of het de vraagsteller daarom alleen gaat. Graag verwacht ik anders van hem, maar hecht hij dan geen waarde aan een verkeringtijd? Is het niet nuttig om geestelijk naar elkaar toe te groeien en elkaar goed te leren kennen? Je mag toch wel weten met wie je je leven wilt delen en er zeker van zijn dat de ander je liefheeft en je een leven lang trouw zal blijven, eer je jezelf aan hem of haar geeft? De tweede opmerking betreft het geld. Bunyan trouwde in arme omstandigheden, maar met een meisje dat God vreesde en voor hem tot eeuwige zegen was. De uitbundige feesten die sommigen geven, mogen wel wat minder. Overigens hebben jongeren tegenwoordig heel wat meer geld te besteden dan wij vroeger. Toen was er geen ruimte voor snacks of andere uitgaven buitenshuis. Wordt er nog gespaard, of gaat alles over de balk?

De derde vraag moet beslist negatief beantwoord worden. Voordat je elkaar officieel trouw beloofd hebt, voor de overheid en  voor Gods aangezicht, mag je je niet aan elkaar geven. Wie dit wel gedaan heeft, heeft een verplicht huwelijk. Over dit onderwerp hebben anderen al geschreven en de vraagsteller en graag wil ik daarnaar verwijzen (boekjes van Walter en Ingrid Trobish, mevr. Hoek-van Kooten, artikelen in jongerenbladen als Daniël, uitgaven van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten, artikelen.

De seksuele losbandigheid van de laatste decennia heeft inde wereld al heel wat mensen ongelukkig gemaakt. Meisjes vergooiden zich en werden tot hoeren, jongens weten niet meer wat waarde heeft, worden door seks beheerst en leven een goddeloos, de huwelijkstrouw schijnt geen waarde meer te hebben en hogere waarden dan die van geld en seks schijnen sommigen niet meer te kennen. We moeten niet zeggen; dat is ver van mijn bed, dat is de wereld, maar we moeten beseffen dat we al gauw wereldgelijkvormiger zijn dan we willen weten.

Van harte hoop ik dat de vraagsteller de Bijbelse waarden van liefde en trouw zo hoog heeft staan, dat hij zich verre wil houden van het stukmaken van wat zo mooi kan zijn. Als je liefde hebt voor je meisje, dan wil je haar sparen en ontzien. Liefde kan in het veel over hebben voor de ander ook wachten. Zoek een verbintenis op zo'n wijze dat je weet dat God het zegenen wil.

Ds. C. J. Meeuse

Ds. C.J. Meeuse

Ds. C.J. Meeuse

 • Geboortedatum:
  05-10-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik uw uitleg horen over de opvatting dat er kennelijk volken zijn die van huis uit vooral inductief redeneren ...
geen reacties
08-01-2013
Ik heb een eenvoudige vraag: klopt het dat de Redelijke Godsdienst van Brakel dit jaar (2016) opnieuw uitkomt? Dit meen ...
geen reacties
09-01-2016
Zal er seksualiteit zijn op de nieuwe aarde?
geen reacties
08-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering