Verbondsoptimisme

Ds. D.W. Tuinier / geen reacties

12-12-2017, 12:25

Vraag

Aan ds. D.W. Tuinier. Dominee, wat is verbondsoptimisme? Ik sprak vandaag met iemand die zei: het enige wat je hoeft te doen is geloven dat Jezus is de Christus en je zult eeuwig behouden zijn. Het verschil tussen gedoopt en uitverkorenen kwam niet eens aan de orde. Hij zei in wezen dat als je gedoopt bent, je ook uitverkoren bent. Dit heb ik zelf altijd ook geleerd, maar sinds kort kerk ik in de Ger. Gem. en hoor ik dat er een wezenlijk verschil is, namelijk: de bediening van het verbond (gedoopten) en het wezen van het verbond (uitverkorenen). Maar diegene met wie ik sprak maakte dit onderscheid niet. Ik onderschrijf eigenlijk de leer van de Ger. Gem., maar ben altijd opgegroeid met de bovenstaande situatie/gedachtegoed (met degene die ik sprak). Hoe moet ik met dit grote en wezenlijke verschil omgaan? 
Een jongere.

Antwoord

Degene met wie je sprak en tegen jou zegt: het enige wat je moet doen is geloven en je zult behouden zijn, dat ruikt naar verbondsautomatisme. Je voelt wel aan: dit gaat te gemakkelijk. De doop betekent niet dat je automatisch zalig bent. De betekende zaak van de doop, de vergeving van je zonden en de vernieuwing van je hart en leven door het bloed en de Geest van Jezus Christus, wordt door de Heilige Geest gewerkt in je ziel, in de weg van bekering en geloof. Je bent uitwendig kind van Gods genade door de doop, inwendig (dat is zaligmakend!) door wedergeboorte.

Er zijn tweeërlei kinderen van het genadeverbond: Ismael en Izak zijn beiden besneden. God werkt Zijn genade, het wezen van Zijn verbond uit in Izak en niet in Ismael. Hetzelfde zie je bij Ezau en Jacob. Samengevat: Overschat de doop dus niet door een verbondsautomatisme. De andere kant is: onderschat de doop ook niet door onbekeerd te blijven. Weest werkzaam met je doop. Kom aan de troon van Gods genade en vraag: leer mij, door Uw Geest, mijn doop op een rechte wijze, verstaan. Dat zal zijn tot Uw eer en mijn zaligheid. Hopelijk heb ik met mijn antwoord het een en ander voor je verduidelijkt. Zo niet, laat het mij weten.

Pastorale groet,
Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kinderdoopuitverkiezing
geen reacties

Terug in de tijd

Als vader van een groot jong gezin zit ik met een enorm probleem. Toen ik nog niet getrouwd was, bad ik alleen tot de He...
4 reacties
11-12-2012
Ik ben bang dat ik zonden tegen de Heilige Geest heb gedaan en soms nog doe. Ik weet dat zonden tegen de Heilige Geest n...
geen reacties
11-12-2004
Kunnen christenen die in de hel geloven wel gelukkig zijn? Hoe kun je gelukkig zijn als het overgrote deel van de mensen...
6 reacties
11-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering