Beoordelen van persoon naar de vruchten (2)

Ds. C. Harinck / 2 reacties

16-11-2017, 16:16

Vraag

Aan dominee Harinck. Ik las uw reactie op de vraag 'Beoordelen van persoon naar de vruchten'. U noemt het voorbeeld van Jehu die ijverig was. Zelf dacht ik aan Bileam die de dood van de rechtvaardige wilde sterven. Het bracht mij op een vraag. Hoe kan iemand het zo lang uithouden in een gedaante van godzaligheid? Hoe kan iemand zich zeer intensief inzetten in Gods dienst en dat volhouden en intussen zelf onbekeerd blijven. Er is ten diepste toch niet de liefde tot God? Hoe is het dan uit te houden? Waarom zou je je niet ergens anders op richten. En wat beoogde iemand als Jehu of Bileam? Ik wil hier graag meer over weten.

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,

Wanneer je aan Jehu denkt en Bileam komen de vragen bij je op: hoe een mens dit allemaal doen kan zonder liefde tot God? Je vraagt je af hoe een mens voor de zaak van God kan strijden en ijveren zonder bekeerd te zijn?

Nu, er zijn dingen die gewoon menselijk zijn en die vooral bij een gevallen mens horen. Een mens kan zich ergens helemaal voor inzetten en voor een zaak grote offers brengen. Je ziet dit ook buiten  de kerk. Denk maar aan sporters, musici, politici  enz. Allerlei motieven kunnen mensen daarin drijven. Edele motieven kunnen dit zijn. Om de naaste te helpen; om de wereld te verbeteren; om het lijden te verzachten; om het onrecht te bestrijden enz. In Zijn algemene genade  geeft God dat er nog mededogen, gevoel voor rechtvaardigheid enz is.

Maar het kan ook zijn dat men dingen doet om de eigen eer, om de beste, de grootste en de vroomste te zijn. Er wordt heel veel binnen en buiten de godsdienst gedaan voor de eigen eer. Dat was zeker bij Jehu zo. Bileam behaagde zichzelf ook met de gaven die hij bezat. Mensen kunnen ijveren en draven, maar waarom doen ze het? We bedoelen onszelf in alles. Het sluipt zo je hart binnen. Vandaar dat  Gods kinderen zichzelf mishagen en niet behagen. Het is genade als iemand eens echt iets doen mag uit liefde tot God en de naaste. Jezus alleen kon zeggen: Mijn spijs is te doen de wil van Mijn Vader en Zijn werk te volbrengen. Van Hem heeft God dan ook geroepen: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde in Wien Ik Mijn welbehagen heb.

Het is op leerschool van Jezus, dat is: door veel aan Hem te denken; met Hem gemeenschap te hebben; door Hem ook terecht gewezen te worden, dat we leren: Leer van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Maar Hij ontvangt vooral ook de zondaren en eet met hen. Dat maakt vooral nederig en geneest ons hoogmoedig zelfbedoelen. 

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

veroordelenvrucht
2 reacties
Sammie2016
17-11-2017 / 07:23
2 totaal tegengestelde personen.
De een, Jehu, had Gods goedkeuring en was een scherprechter (later koning van Isra:el) van God de ander, Bileam, een verrader gekant tegen de ware God en Israël.
Sammie2016
17-11-2017 / 13:34
Let op Jezus' woorden ...
mat 7:15 Pas op voor de valse profeten, die in schaapskleren naar jullie toe komen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

Bileam noemde God JHWH/Jahweh/Jehovah "mijn God" maar in feite was hij een waarzegger (Wiki) die Israël wilde vervloeken voor veel geld.
Gelukkig veranderde de ware God de vloek in een zegen.

Niemand kan de Almachtige God dwarsbomen.

Terug in de tijd

Hoe ga je met mensen om die netjes christelijk leven en precies weten hoe het moet, door anderen te vertellen hoe je moe...
2 reacties
15-11-2011
Enige tijd geleden heb ik een vraag gesteld omdat mijn man keer op keer overspel pleegde. Ik kreeg hier toen een waardev...
4 reacties
15-11-2010
Ik woon in de gemeente Reimerswaal en daar heerst een gereformeerde signatuur en cultuur. Ik woon in een 'gereformeerd' ...
8 reacties
15-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering