Kunt u mij uitleggen wat met Spreuken 3:6 bedoeld wordt? Dat is toch een belofte...

Ds. D. Breure / geen reacties

18-12-2005, 00:00

Vraag

Kunt u mij uitleggen wat met Spreuken 3:6 bedoeld wordt? Dat is toch een belofte?

Antwoord

Spreuken 3:6: “Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken”. Kennen betekent hier: de HEERE erin kennen en de HEERE erkennen voor Wie Hij is, namelijk Degene Die het laatste word mag hebben.

Dat eerste, Hem erin kennen, betekent alles hem voorleggen, je hart voor Hem uitstorten:wat je van plan bent en waarom en zelfs erbij bidden: doorgrond mij en ken mijn hart. Hem erkennen houdt in: bereid zijn Hem het beslissende woord te laten spreken. Dat staat in tegenstelling tot vers 5b: en steun op uw verstánd niet (let wel, niet: gebruik uw verstand niet, maar steun er niet op, laat het niet per definitie de doorslag geven). Alles in Zijn hand geven, dat Hij er mee mag doen wat Hij wil. Want Hij wil is altijd tot Zijn eer en ons ten goede. Je zegt dan bijv: HEERE U weet hoe graag ik dit of dit zou doen en dat ik het van plan ben, maar als U het beter acht van niet, wilt U mij dat dan bekend maken, wit U het dan blokkeren?

En Hij zal uw paden recht maken. Recht betekent: in het spoor van Zijn vriend’lijk Aangezicht, achter Christus aan. Inderdaad:dat is een belofte, dwz daar mag je op vertrouwen. Vertrouw daar op, al kun je je niet voorstellen hoe God het bekend zal maken of hoe je die weg zult kunnen en willen gaan. Maar Hij zal het doen. Wie vertrouwt dat Hij het zal doen, die zal eens danken dat Hij het heeft gedaan. Dan zal Hij die weg wijzen, bekend maken of duidelijk laten worden, hoe dan ook. Van dat spoor zul je nooit spijt krijgen. Wan als Hij met je is, dan kun je elke weg gaan, hoe moeilijk ook. Die weg eindigt bij de hemelpoort, in het nieuw Jeruzalem.

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een probleem over vergeving. God vergeeft oprecht beleden zonden. Dat geloof ik. Er staat ook in de Bijbel da...
2 reacties
18-12-2013
Je hoort/leest vaak dat de dienst van Zacharias in de tempel heel bijzonder was, dat veel priesters dit nooit te beurt z...
3 reacties
19-12-2017
Mijn man en ik zijn inmiddels anderhalf jaar getrouwd. Door mijn extreem onregelmatige ongesteldheid weten we dat zwange...
1 reactie
19-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering