Grote zorgen over de ontwikkelingen in de GKV

Ds. P.C. van Keulen / 6 reacties

27-10-2017, 07:56

Vraag

Ik ben nu lid van de GKV. Ik maak me echter grote zorgen over de ontwikkelingen in de kerk. Naar mijn gevoel wordt de waarheid van de Schrift er steeds meer genegeerd. Zeker nu er een fusie is aangekondigd met de NGK maak ik me zorgen. Ook ben ik niet echt blij met het besluit over vrouwelijke predikanten. Maar het meest verontrust ben ik over de toenemende acceptatie van zonden zoals op het gebied van homoseksualiteit. De Bijbel is daar helder over.

Nu ben ik recent verhuisd naar de Randstad om te studeren. Ik voel me hier echter niet thuis in de GKV. In mijn thuisplaats wordt er nog naar Schrift en belijdenis gepredikt. Over de noodzaak van bekering en de zondige natuur van mensen. Ook wordt er nog kerkelijke tucht gehanteerd en is er nog geen sprake van het afwijzen van de autoriteit van de Schrift. Echter, in de kerk in mijn nieuwe woonplaats is dat anders. Er wordt niet gesproken over bekering, er heerst een geloof-is-toch-genoeg houding. Ook noemde iemand dat het wijzen op de zonde door predikanten slecht is, omdat het mensen van God af zou brengen. Kortom, er heerst een anti-regelcultuur. Terwijl de Bijbel m.i. duidelijk is over dit soort dingen: je moet je bekeren, je moet Gods geboden lief hebben en je daaraan proberen te houden. Kortom, naar mijn gevoel wordt de Bijbel niet meer als een leidraad gezien in mijn nieuwe gemeente en ik voel me als behoudende gereformeerde daar niet echt thuis.

Ik denk er over om naar de PKN (Gereformeerde Bond) over te stappen, dit ook omdat ik mijn toekomstige kinderen liever op een reformatorisch school wil hebben. Gereformeerde scholen in de Randstad zijn niet echt behoudend meer. De praktijk is daar een praktiserend homoseksuele directeur, vergaande transgenderacceptatie en ook meer en meer acceptatie voor de evolutietheorie. Ik voel me een stuk meer thuis in een Gereformeerde Bondsgemeente. Alleen is het verlaten van de kerk waarin je bent opgegroeid eigenlijk niet de bedoeling. Wat moet ik doen? Moet ik in de GKV blijven of moet ik overstappen naar de Gereformeerde Bond?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je hebt zorgen over de ontwikkelingen binnen de GKV, waarbij je ook plaatselijke verschillen opmerkt. Je denkt er over om naar de PKN over te stappen. Ik neem aan dat je ook over de ontwikkelingen binnen de PKN jouw zorgen zult hebben, want genoemde zaken waar jij jouw zorgen over hebt binnen de GKV kom je ook tegen binnen de PKN. Hierbij zij opgemerkt dat er ook binnen de PKN grote plaatselijke verschillen zijn; dat jij je meer thuis voelt bij een Gereformeerde Bondsgemeente is daar een bevestiging van.

Wat nu te doen? In de GKV blijven of overgaan naar (een Gereformeerde Bondsgemeente binnen) de PKN? Ik kan hier geen antwoord op geven want dat is een heel persoonlijke zaak; wel zou ik jou willen aanraden om eerst het gesprek aan te gaan met (iemand van) jouw huidige kerkenraad en te spreken over wat jou bezig houdt en wat jouw gedachten zijn. En natuurlijk, daarbij hebben wij ook onze verantwoordelijkheid met betrekking tot wat wij horen in de prediking, en welk een zwaarder gewicht krijgt dat vaak als er kinderen zijn, zeker als er niet meer naar Schrift en belijdenis gepreekt wordt. 

Vanuit het verleden is het wel bekend dat toen in een gemeente niet meer naar Schrift en belijdenis gepreekt werd, en meer en meer de vrijzinnigheid zijn intrede deed, velen die gemeente verlieten; slechts enkele mensen, die het niet eens waren met de prediking bleven in die gemeente trouw opgaan, zij het met veel moeite en veel verdriet, maar ook met veel gebed, en God heeft die enkele mensen willen gebruiken om de gemeente weer terug te brengen onder de prediking naar Schrift en belijdenis. Daarom, welke stap je ook zult gaan nemen, doe het altijd met God, Die ons de weg wil wijzen die wij te gaan hebben; spreek er ook met Hem over, Die het Zelf zegt: Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. ik hoop van harte dat je in die afhankelijkheid jouw weg zult gaan.

Veel wijsheid toegewenst,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

GKvkerkkeuze
6 reacties
Mona
27-10-2017 / 13:31
Wat ben ik het van harte eens met het volgende:
Vanuit het verleden is het wel bekend dat toen in een gemeente niet meer naar Schrift en belijdenis gepreekt werd, en meer en meer de vrijzinnigheid zijn intrede deed, velen die gemeente verlieten; slechts enkele mensen, die het niet eens waren met de prediking bleven in die gemeente trouw opgaan, zij het met veel moeite en veel verdriet, maar ook met veel gebed, en God heeft die enkele mensen willen gebruiken om de gemeente weer terug te brengen onder de prediking naar Schrift en belijdenis. Daarom, welke stap je ook zult gaan nemen, doe het altijd met God, Die ons de weg wil wijzen die wij te gaan hebben; spreek er ook met Hem over, Die het Zelf zegt: Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. ik hoop van harte dat je in die afhankelijkheid jouw weg zult gaan.

Beste vraagsteller,
ik wil er één ding aan toe voegen: het leven in een kerkgemeenschap waar je in/aan moet lijden, is niet te doen zonder een leven heel dicht bij de Heere.
Ik lees daarover niet zoveel ín je vraag, maar dat is wel het antwoord óp je vraag.
Sterkte, wijsheid en Gods zegen gewenst!
CrA
27-10-2017 / 16:09
Beste vraagsteller, laat je leiden door wat de Bijbel zegt.

Mag je de kerk waarin je bent opgegroeid nooit verlaten? Er is geen gebod hiervan in de Bijbel te vinden.

Wat is de kerk? De gemeente van de levende God, een zuil en fundament van de waarheid (1 Tim. 3:15).

De gemeente van de levende God(kerk) is dus een pilaar(zuil) die rust op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf en Die gekruisigd, de hoeksteen is (Ef.2:20) (1 Kor.2:2).

Wanneer verlaat je de kerk?

Als het fundament niet (meer) voldoet aan het criterium wat nodig is om de kerk nog de gemeente van de levende God te noemen.
Bambi
27-10-2017 / 16:37
Een kerk die zelf gaat fuseren met een andere kerk, maakt het zelf ook niet zo uit bij welke kerk je hoort volgens mij

Het gaat er trouwens om of je bij de gemeente van Christus hoort en welke kerkgemeenschap het beste past bij jouw persoonlijke geloof en je persoonlijke relatie met God, daar mag je je dan gewoon bij aansluiten.

Stel je voor dat je bij een charismatische kerk zit en er niet meer mee eens bent en je zou moeten blijven zitten

Volgens mij pas je beter in de Hersteld Hervormde kerk, maar dat is mijn mening
John61
27-10-2017 / 18:59
https://youtu.be/ls-CNruapm4
Hobbes
27-10-2017 / 21:28
Merkwaardig, waarom wordt hier geen antwoord op gegeven door een vrijgemaakt verbonden panellid?

Vragensteller gaat wel heel klakkeloos ervan uit dat de zaken die hem dwars zitten binnen de Vrijgemaakte kerken een uitgemaakte zaak zijn. Ik hoop dat hij zijn of haar studententijd gebruikt voor heroriëntatie en kritisch te zijn: klopt wel wat ik denk? Wijsheid en gebed geven helderheid.
Sammie2016
28-10-2017 / 08:17
Het is kwalijk als Gods Waarheid wordt verlaten en mensen geboden wordt geleerd.
Zulk een aanbidding is niet acceptabel voor de ware God Jahweh. In Jesaja's tijd zei hij al (t.a.v. Israël): "13 Jahweh zegt: ‘Dit volk nadert mij met hun mond
en ze eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor mij is gebaseerd op de voorschriften van mensen, die hun zijn aangeleerd."(Jesaja 29:13).
Jezus paste deze woorden van Jesaja weer op de Joden van zijn tijd toe
"Het heeft geen zin dat ze mij (Jahweh) aanbidden, want ze maken de voorschriften van mensen tot leerstellingen.” (Markus 7:7)

De Bijbel heeft voorzegd dat er een afval zou zijn van het ware christelijke geloof, dat zou zo zijn in de eindtijd.
"Laat niemand U op enigerlei wijze misleiden, want [de dag van Jahweh waarop satan's wereld wordt vernietigd] komt niet tenzij eerst de afval komt en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon der vernietiging."
(2 Thessalonicenzen 2:3)

Blijf de woorden van Jezus serieus nemen "Blijf vragen en je zult ontvangen. Blijf zoeken en je zult vinden. Blijf kloppen en er zal voor je worden opengedaan."

De ware God zal je oprechtheid zien en je inzicht geven.

Terug in de tijd

Er zijn reeds vele vragen geweest over het verschil tussen kerkgenootschappen in de gereformeerde gezindte (HHK, CGK, GG...
geen reacties
26-10-2007
Ik ben een man en reeds tien jaar getrouwd. Samen zijn wij heel gelukkig en ons huwelijk is gezegend met drie gezonde ki...
geen reacties
26-10-2016
Ik zit met een groot probleem. Na 25 jaar huwelijk wil mijn man zijn eigen leven weer oppakken. Hij wil weer een biertje...
8 reacties
26-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering