Op antwoord wachten na het bidden

drs. I. A. Kole / 2 reacties

20-10-2017, 13:55

Vraag

Ik hoor vaak zeggen: Wachten we na het bidden wel eens op antwoord op het gebed? Ik snap niet goed hoe ik dit moet zien, want hoe spreekt God tot je?

Antwoord

God antwoordt op Zijn tijd en wijze. Als je bidt tot God, is het van belang wat de inhoud van je gebed is: Dank je de Heere voor wat je ontvangen hebt, na het eten, voor de ontvangen uitslag van een onderzoek na bezoek aan de dokter. Voor de goede sfeer tijdens een gesprek waar je zo tegen op zag, voor de vrijmoedigheid om aan te gaan bij de bediening van het Heilig Avondmaal, voor de uitslag van het examen, voor de innerlijke rust tijdens je rijexamen, voor de goede sfeer tijdens het gesprek met je man, vrouw of kinderen.

Let erop dat je niet vergeet te bidden en/of te danken. Besef steeds je afhankelijkheid van de God van je leven. “Want een ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:8). 
 
Drs. I. A. Kole

Lees ook: 'God reageert niet'

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
2 reacties
Jedidjas
21-10-2017 / 10:33
Dit is een vraag waar ik ook lang mee gezeten heb. Ik merkte aan mezelf dat ik me niet voor de volle 100% wilde overgeven aan Hem, wel 95% , maar wilde 5 % zelf vast houden. Toen ik uiteindelijk, geleid door de Heilige Geest ,me toch volledig 100% kon overgeven aan Hem, merkte ik dat God geleidelijk ook meer ging "spreken". Probeer zoveel mogelijk ALLES met Hem te bespreken. Hij wil je zorgende liefdevolle Vader zijn in alles waar je mee te maken hebt, ook de " kleine" dingetjes: wandelen met God dus.
Je zult merken dat Hij ook op allerlei wijze zal antwoorden; Eerst en vooral in Zijn Woord. Vraag ook wat Hij wil dat je leest in de bijbel . Bidden en bijbellezen afwisselen.Bid om verlichting vd Heilige Geest. Vaak spreekt God ook door een psalm, lied of heel soms een gedachte dat ineens in je hoofd opkomt. Soms geeft Hij ook een dubbele bevestiging door bijvoorbeeld een opmerking in een preek of van iemand over iets waar je voor gebeden had of gelezen hebt in Zijn Woord(waarvan je aanvanklijk misschien denkt dat het toeval is) Gods zegen toegebeden.
Sammie2016
23-10-2017 / 08:26
God spreekt o.a. d.m.v. zijn woord de Bijbel.
Per slot van rekening is de Bijbel door zijn heilige geest voortgebracht, geademd of geïnspireerd zegt 2Tim 3:16.

God spreekt ook d.m.v. zijn eniggeboren zoon Jezus Christus want in
Joh. 10:27 zegt Jezus "Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij".
God zegt dat wij naar zijn zoon moeten luisteren in Lukas 9:35 "Dit is mijn Zoon, degene die is uitverkoren. Luister naar hem".

Op zijn beurt delegeert Jezus autoriteit aan "zijn schapen" de ware christelijke gemeente, lees Mat 24:45.

Bid bovendien elke dag want Jahweh is de hoorder van het gebed ......
Psalm 65:2 Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.

Terug in de tijd

Eind dit jaar loopt mijn jaarcontract af bij mijn werkgever. Omzetten naar een vast contract zit er vrijwel zeker in, ma...
geen reacties
20-10-2020
Ik lees het boekje van Watchman Nee, het normale christelijke leven. Ik leer er bijzonder veel van. Wat bedoelt Watchman...
1 reactie
19-10-2016
Sinds kort heb ik een leuk stel vrienden! Ze helpen mij onder andere met zelfstandig te zijn, over verlegenheid heen te ...
geen reacties
19-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering