Vriendin over iedereen negatief

C. M. Chr. Rots - de Weger / 5 reacties

13-10-2017, 16:41

Vraag

Ik (meid) heb sinds 1,5 jaar vriendschap met een (meid). Ik merk steeds dat ze echt over iedereen negatief spreekt. Als iemand niet groet is die persoon gelijk belachelijk. Als iemand stil is ook. Maar ook als ik bijvoorbeeld een avond niet kan of ik sla bijvoorbeeld iets af, zoals een koekje, drinken of iets anders, dan betrekt haar gezicht gelijk. Het lijkt of ze zich gelijk (en heel snel) afgewezen voelt. Hoe kan iemand zich door zulke kleine dingen afgewezen voelen? Hoe kan ik proberen haar uit zo’n negatieve spiraal te halen? Ik baal ervan, al laat ik haar er niet voor in de steek.

Antwoord

Beste vriendin,

Prachtig als jij je vriendin niet in de steek wilt laten! Maar zo doorgaan en onder haar kritische houding lijden is niet de bedoeling. Daarbij gaat zij over jouw grens en dat houd jij niet vol als je er (nu) niets aan gaat doen! Bespreek dus haar gedrag met háár en laat het van haar reactie afhangen hoe jullie vriendschap verder vorm krijgt. Misschien wordt zij ontzettend boos... dan zeg je, dat ze altijd naar je terug mag komen, maar níet op een voortdurende veroordelende manier.

Misschien weet zij niet beter omdat het veroordelen van anderen haar met de paplepel is ingegeven. Wellicht kun jij haar dan voorhouden en voorleven, dat het ook anders kan. Een compliment of een positieve opmerking heeft een heel andere uitwerking dan een negatief en veroordelend communicatiepatroon!

Blijf wel zeggen wat een en ander met jóú doet, dus spreken in de ‘ik–vorm’  (“ik vind, ik zie, ik doe, ik wil”, enz.). Maak vooral géén verwijten in de zin van “jij ook altijd...”, want daarmee veroordeel jij ook! 

Laat nog maar eens horen of het je lukt om góéde vriendinnen te worden en ook te blijven, ik zou het heel knap van je vinden!  

Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

Tags in dit artikel:

vriendschap
5 reacties
rianne263
14-10-2017 / 01:04
Ooit was ik ook een meisje zoals jouw vriendin. Het lijkt bijna alsof je het over mij hebt. Bij het volwassen worden en een wat bredere blik te krijgen is het eigenlijk een soort vanzelf over gegaan. Ik kwam erachter dat er meer aardige dan onaardige mensen waren. Daar wordt je zelf een veel gelukkiger mens door en het hele leven wordt er makkelijker van. Achteraf schaamde ik me ervoor. Want ik stootte veel mensen af. En als je die dan later weer tegenkom is dat niet makkelijk.

De oorzaak was denk Ik dat ik veel teleurgesteld was door mensen al op jonge leeftijd. Ook had ik een negatief zelfbeeld. Ik wilde me niet kwetsbaar opstellen want had de angst om nog eens gekwetst te worden. Ik weet nog dat ik op school alle leraren stom vond tot er op een dag een jongen over een leraar zei dat hij die best aardig vond. Dit klonk voor mij heel apart maar zette me toen wel even aan het denken.

Ik denk wel dat het bij je vriendin een achterliggende oorzaak heeft. Misschien heeft ze het in haar opvoeding meegekregen of heeft ze dingen meegemaakt waardoor ze dit doet. Ik vind het ontzettend lief van je dat je haar niet in de steek wil laten. Met haar in gesprek gaan lijkt mij een goed idee. Het is niet makkelijk om met negatieve mensen om te gaan. Waarschijnlijk is ze zich helemaal niet bewust van haar gedrag.
rianne263
14-10-2017 / 01:04
Ooit was ik ook een meisje zoals jouw vriendin. Het lijkt bijna alsof je het over mij hebt. Bij het volwassen worden en een wat bredere blik te krijgen is het eigenlijk een soort vanzelf over gegaan. Ik kwam erachter dat er meer aardige dan onaardige mensen waren. Daar wordt je zelf een veel gelukkiger mens door en het hele leven wordt er makkelijker van. Achteraf schaamde ik me ervoor. Want ik stootte veel mensen af. En als je die dan later weer tegenkom is dat niet makkelijk.

De oorzaak was denk Ik dat ik veel teleurgesteld was door mensen al op jonge leeftijd. Ook had ik een negatief zelfbeeld. Ik wilde me niet kwetsbaar opstellen want had de angst om nog eens gekwetst te worden. Ik weet nog dat ik op school alle leraren stom vond tot er op een dag een jongen over een leraar zei dat hij die best aardig vond. Dit klonk voor mij heel apart maar zette me toen wel even aan het denken.

Ik denk wel dat het bij je vriendin een achterliggende oorzaak heeft. Misschien heeft ze het in haar opvoeding meegekregen of heeft ze dingen meegemaakt waardoor ze dit doet. Ik vind het ontzettend lief van je dat je haar niet in de steek wil laten. Met haar in gesprek gaan lijkt mij een goed idee. Het is niet makkelijk om met negatieve mensen om te gaan. Waarschijnlijk is ze zich helemaal niet bewust van haar gedrag.
Sammie2016
14-10-2017 / 08:18
Jouw vriendin kan vervelende of zelf ernstige dingen hebben meegemaakt. Het kan zijn dat er veel verdriet in haar zit. Vele kinderen maken tegenwoordig dramatische dingen mee ook in het gezin waarin ze opgroeien.
Misschien heeft ze de geborgenheid, veiligheid en liefde moeten missen van haar ouders door gezinsproblemen of iets dergelijks.
Misschien is je vriendin slecht behandeld geweest of in een negatieve omgeving opgegroeid en denk te dat 'negatief' zijn normaal is of misschien is het een verdedigingsmechanisme voor haar.
Vaak hebben mensen die negatief zijn een geen goed zelfbeeld, vaak hebben ze ook geen zelfrespect.

Je kan je vriendin helpen zich op positieve dingen te richten, telkens als ze dan 'negatief' wil zijn moet ze dan proberen haar geest op positieve dingen te richten.
Het lijkt mij dat het een schone taak is voor jou om je vriendin te helpen zich op positieve dingen te richten.
Doe ook leuke dingen met haar, wandelen, sporten, shoppen, tuinieren, positieve verhalen bespreken uit de Bijbel (bijvoorbeeld over Jezus).

succes, het lukt je vast!
CorsdeKort
15-10-2017 / 20:13
Houd haar onderstaande voor.

Mattheüs 7:1
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
Mattheüs 7:2
Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.
Lukas 6:37
En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.
Johannes 5:22
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
Johannes 7:24
Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.
Johannes 8:15
Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand.
Romeinen 2:1
Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
Romeinen 2:3
En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?
Romeinen 14:10
Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.
Romeinen 14:13
Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft.
Romeinen 14:22
Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.
Jakobus 4:11
Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet
FranklinAke
30-10-2017 / 22:45
Misschien is jouw vriendin bijna jarig. Of weet je een ander moment om haar een kadootje te geven. https://www.vrijzijn.nl/boeken/roddelen-doe-ik-niet/

Terug in de tijd

Aan een dominee die meewerkt aan of voorstander is van de Herziene Statenvertaling. Zalig wil zeggen: gelukkig, maar het...
geen reacties
13-10-2009
Geachte ds. M. Goudriaan. Ik moet in deze tijd nog vaak denken aan iets wat u meerdere keren naar voren hebt gebracht in...
geen reacties
13-10-2006
Nog even over verlatingsangst bij volwassenen. Waarom rust er zo'n taboe op en wordt er zo vaak gezegd -en dat vooral do...
2 reacties
13-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering