Executeur (testamentair) benoemen

Jurist / 1 reactie

06-10-2017, 12:42

Vraag

Wij zijn ouders van dertien kinderen en hebben een koophuis. Een paar jaar geleden waren we bij de notaris. Nadat wij daar klaar waren vroeg een mevrouw om met haar mee te komen. Zij vertelde ons dat het verstandig was voor als er iets met ons zou gebeuren, wij een van onze kinderen moesten machtigen zodat die de rekeningen kan betalen. Anders zouden alle kinderen moeten tekenen. Wij hebben daar tot nu toe niets mee gedaan. Is dat nu nog nodig nu wij de meeste rekeningen via internet betalen? Als ons dat wordt aangeraden wie van onze kinderen moeten we dan nemen? Wij willen niemand kwetsen.

Antwoord

Een machtiging lijkt mij niet wenselijk in uw situatie. Dat zou betekenen dat een van uw kinderen terwijl u nog leeft mee kan kijken met uw bankzaken. Bij in elk geval ING krijgt de diegene die u machtigt via internetbankieren uw rekeninggegevens in zijn overzicht. Alle bij- en afschrijvingen zijn dan dus zichtbaar. Waar de notaris mogelijk op doelde is de mogelijkheid om een executeur te benoemen in uw testament. Een executeur (vroeger executeur testamentair) zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. Zo betaalt hij de rekeningen, zegt hij abonnementen op en zorgt dat er een inventarisatie komt van alle schulden en bezittingen. 

Het benoemen van een van uw kinderen als executeur kan om verschillende redenen handig zijn. Onder meer wanneer er sprake is van veel kinderen/erfgenamen. De executeur heeft dan bij het overlijden van beide ouders wettelijke bevoegdheden die een gewone erfgenaam niet heeft. Dat houdt onder meer in dat zonder zijn medewerking het huis nog niet verkocht kan worden en de erfenis niet verdeeld wordt. Verder is hij aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de erfenis. Het afwikkelen van een erfenis wordt daardoor eenvoudiger (en gaat in de praktijk vaak met minder ruzies gepaard). Bovendien geldt: hoe meer erfgenamen, hoe langer het vaak duurt voor een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven en hoe langer het duurt voor uw bankrekeningen beschikbaar zijn om rekeningen te betalen. Van al uw kinderen moeten dan eerst de personalia worden geverifieerd en allen moeten een volmacht tekenen om de nalatenschap door een van uw kinderen (of door de notaris) als zogenaamde boedelgevolmachtigde te laten afhandelen. De afhandeling van uw nalatenschap ligt tot die tijd stil. Wanneer u een executeur benoemt, wordt voorkomen dat de afhandeling van uw nalatenschap lang stilligt. 

Het benoemen van een executeur is een mogelijkheid, geen verplichting. Wanneer u niets regelt, zal in eerste instantie uw (gezamenlijke) rekening geblokkeerd worden. Wanneer uw kinderen het snel met elkaar eens zijn over de afwikkeling van de nalatenschap, kan de rekening ook relatief snel worden vrijgegeven om rekeningen te betalen. De kinderen geven dan een notaris de opdracht om een verklaring van erfrecht op te stellen. In die verklaring staat onder meer wie erft. Bovendien kan er, als geen executeur is benoemd, in de verklaring van erfrecht een boedelgevolmachtigde worden benoemd die namens de erfgenamen zal optreden. Het is dan een kwestie van weken voordat de boedelgevolmachtigde over de rekening kan beschikken. Het duurt dus langer voor de bankrekeningen beschikbaar zijn, dan wanneer een executeur benoemd is.

Mocht u een executeur willen benoemen dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen het oudste kind te benoemen, of degene die u het meest capabel acht om een en ander rondom de nalatenschap te regelen. Let wel: het werk van een executeur kan behoorlijk fors zijn. Als u uw kinderen wilt ontlasten kunt u ook een notaris of een andere persoon benoemen tot executeur. Aangezien het benoemen van een executeur alleen kan via de notaris, zal hij u ongetwijfeld van verder advies kunnen voorzien.

Tenslotte: het hiervoor beschrevene is alleen relevant wanneer u -om welke reden dan ook- beide iets overkomt. In het geval een van beide ouders komt te overlijden, zal de andere ouder de toegang tot de rekening behouden (mits u als ouders een zogenaamde en/of-rekening heeft).

Jurist

  • Kerkelijke gezindte:
    PKN (Hervormd)
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

financiënjuridischtestament
1 reactie
hansa
06-10-2017 / 16:20
Bij een groter gezin kan het ook handig zijn om 2 kinderen te benoemen. Als ouders heb je er waarschijnlijk wel zicht op welke twee goed kunnen samenwerken, want zij hebben elkaar nodig. Het voordeel is dat het werk ook door 2 personen gedaan kan worden.

Terug in de tijd

Aan ds. W. Harinck. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat in artikel 30 dat de opzieners (ouderlingen) en diakenen “...
geen reacties
05-10-2007
Omdat mijn man en ik erover denken om te emigreren naar de VS, zijn we eigenlijk op zoek naar iemand die ons informatie ...
1 reactie
05-10-2011
Hoe moeten we het woord 'onfeilbaar' duiden als we het over de Bijbel hebben? Het is volgens mij geen geheim meer dat er...
3 reacties
06-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering