Video-opname van avondmaalsdienst

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

03-10-2017, 15:30

Vraag

In steeds meer gemeenten worden ook de avondmaalsdiensten op open internet uitgezonden. En dan gebeurt het wel dat de predikant alleen in beeld gezet wordt als hij voor iedere nodiging het brood breekt en de bekers volschenkt, terwijl het uitdelen aan de gasten niet uitgezonden wordt. Voor mijn gevoel is dit toch een ontheiliging van het sacrament omdat de Heere het toch ook niet op de straten van Jeruzalem, maar in de besloten kring van Zijn discipelen heeft ingesteld. Maar wie daar bezwaar tegen maakt krijgt ten antwoord dat het gereedmaken van de tafel niet tot de bediening behoort! Is dat werkelijk zo en zie ik dit verkeerd?

Antwoord

Beste vragensteller,

Met open internet moet je heel voorzichtig zijn. Ook tijdens kerkdiensten waar bijvoorbeeld voorbede gedaan wordt voor privé-personen. Dit kan de privacy aantasten. Dit geldt ook voor avondmaalsdiensten. Tot het gereedmaken van de (avondmaals)tafel reken ik niet het breken van het brood en het volschenken van de bekers. Voor mij als predikant hoort dit al tot de bediening van het Avondmaal zelf. Ik doe  die handelingen dan ook altijd zelf. Want het breken van het brood -dat zichtbaar voor de gemeente gebeurt- heeft diepe betekenis. Het geeft aan hoe Jezus Zijn lichaam aan het kruis heeft laten verbreken als zoenoffer voor al Zijn volk en kinderen. Zie 1 Corinthe 11: 24 en 26. Het wordt niet alleen gebroken maar ook aan de avondmaalsganger gegeven en daarna gegeten, als een stil maar  sprekend teken dat op deze manier (ontvangen en aannemen in  beoefend  geloof) het offer van Christus bevestigd wordt in het leven van Gods kind.  Ook het uitschenken van de wijn in de beker (graag ook duidelijk herkenbaar voor de avondmaalgangers en gemeente) is in overeenstemming met wat de Gastheer Zelf zegt in 1 Corinthe 11: 25 en 26. Het bloed van Jezus heeft gevloeid op Golgotha als zoenoffer voor Gods volk. Daaraan mag je gelovig denken als de beker volgeschonken wordt. En als die beker de avondmaalsganger wordt aangereikt dan krijg je dat symbool eigenlijk uit de hand van de Heere Zelf. Als een teken en zegel dat het bloed van Jezus’offer het deel is (geworden) van de gelovige tot schuldvergeving.

Zoals brood en wijn zich vermengen met ons bloed, zo  wil de Heilige Geest het volbrachte offer van Christus op een geestelijke manier in  onze bloedbaan brengen en zo het geloof versterken. Daar word je een nieuw mens van als je dat gelovig mag kennen. Een mens van God. Dat zijn tere en intieme dingen. Daarom moeten we er ook eerbiedig mee omgaan.

Ik hoop dat ik zo wat duidelijkheid heb gegeven in jouw mooie en wezenlijke vraagstelling. De Heere zegene je!

Groet,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalinternet
geen reacties

Terug in de tijd

Over twee weken hopen we bij ons in de kerk (ger. gem.) weer het Avondmaal te vieren. Ik heb twee jaar geleden belijdeni...
geen reacties
02-10-2003
Aan ds. Van den Herik. Wat vindt u van de EO-jongerendag?
geen reacties
02-10-2008
Jezus is door God naar de aarde gestuurd en was mens en tegelijkertijd ook God (Gods zoon). Hoe kan het dat Jezus in bep...
geen reacties
02-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering