Betekenis van geloven

Redactie Refoweb / 3 reacties

25-09-2017, 13:14

Vraag

Wat betekent nu precies geloven in Christus? Ik weet dat we een geloofsformulier hebben waarin staat wat we geloven. Maar ik wil graag weten waarom juist die woorden. Zijn er dingen in de Bijbel die je in ieder geval moet geloven?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
CorsdeKort
25-09-2017 / 22:38
Nou, mijns inziens moet je vooraf geloven dat alleen geloven de lading niet dekt.

Eén van de bekendste teksten is wel Johannes 3 vers 16 waar in staat: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”.

Vele mensen blijven daar bij en zo krijgt hun leven met God geen inhoud.
Immers, verderop staat duidelijk (vers 36): ” Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.

Geloven zou dus het zelfde moeten betekenen als gehoorzaamheid.
Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 5 waarom hij het apostelschep had ontvangen: “om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen”.

Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen (Mat 28:19) “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”.
Dus geen gelovigen maken maar discipelen (leerlingen) die de anderen leren niet (alleen) te geloven maar: TE GEHOORZAMEN.

Jacobus schrijf in hoofdstuk 2 vers 14: “14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? 15 Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Dit is weer iets anders (dan gehoorzamen) maar heeft ook met geloven te maken. Dit zijn geen werken om behouden te worden of om iets verdienen maar als het goed is dan drijft de liefde van Christus ons er toe om de ander goed te doen en te zegenen. Ook hierin is een oefening van de zintuigen nodig.

Succes!
huibertus
26-09-2017 / 10:34
Zie Romeinen 10 vs 9-11
Lize180
26-09-2017 / 14:32
Rom 10: 9-11.

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamt uitkomen.

Terug in de tijd

Omdat wij er sterk aan zitten te denken Nederland te verlaten en te gaan wonen in Hongarije, hebben wij de volgende voor...
geen reacties
25-09-2003
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Wat een voorrecht om weer geregeld in de kerk te mogen komen, of anders de di...
geen reacties
25-09-2020
Sinds vorige maand zit ik behoorlijk in de knoop met mijn emoties! Toen heb ik namelijk een superleuke meid ontmoet. Het...
geen reacties
25-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering