Opstandingsgeschiedenis

Redactie Refoweb / geen reacties

19-08-2017, 09:29

Vraag

Ik heb een aantal vragen m.b.t. de verschillende opstandingsgeschiedenissen uit Mattheus 26 (1:10), Markus 16 (1:10), Lukas 24 (1:12) en Johannes 20 (1:18). Ik begrijp dat getuigenverslagen verschillend kunnen zijn, maar uiteindelijk kunnen ze elkaar als het goed is niet tegenspreken. Onderstaand heb ik e.e.a. samengevat om makkelijker te kunnen vergelijken. Het verschillend aantal vermelde personen die naar het graf gingen valt waarschijnlijk terug te voeren op de verschillende getuigen verklaringen. Ik kan uit deze bijbelgedeelten heel veel verschillen noemen, maar ik beperk me tot twee in het oog springende verschillen:

1. Lukas schrijft dat de vrouwen in het graf twee engelen aantreffen die hun vertellen dat Jezus opgestaan is. De vrouwen vertellen de elven en de discipelen daarna wat ze meegemaakt hebben (engelen, opstanding en leeg graf) en worden niet geloofd. Petrus gaat zelf kijken en ziet dat het graf inderdaad leeg is. Er wordt niet over engelen gesproken tijdens Petrus’ bezoek. Johannes schrijft dat Maria Magdalena een leeg graf aantreft, niet weet waar het lichaam van Jezus gebleven is (blijkbaar geen engel gesproken heeft) en Petrus informeert die vervolgens ook constateert dat het graf leeg is en dan terug naar huis gaat. Daarna verschijnen er twee engelen en Jezus aan Maria Magdalena (bij het graf).

2. Waar vond de verschijning van Jezus plaats? Op weg naar de discipelen (volgens Mattheus) of in de opening van het graf (volgens Johannes)? Zijn er mogelijke verklaringen voor deze (en andere) verschillen?

Wie gingen er naar het graf op de eerste dag van de week met specerijen/om het graf te bezien? Mattheus: Maria Magdalena en de andere Maria. Markus: Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Salome. Lukas: Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, Johanna en de andere met haar. Johannes: Maria Magdalena.

Wat gebeurt er bij het graf? Mattheus: Een engel spreekt de vrouwen aan, zegt dat ze niet bang moeten zijn en toont de vrouwen het lege graf. De engel zegt tevens tegen de vrouwen dat ze de discipelen moeten gaan vertellen dat Jezus opgestaan is. Markus: Er zit een jongeling (een engel neem ik aan) in het graf die de vrouwen vertelt dat Jezus opgestaan is. De jongeling laat de vrouwen het lege graf zien en zegt tegen de vrouwen dat ze de discipelen moeten gaan vertellen dat Jezus opgestaan is. Deze beschrijving komt in hoofdlijnen overeen met Mattheus’ beschrijving. Lukas: Er zijn twee mannen (engelen neem ik aan) die de vrouwen vertellen dat Jezus opgestaan is. Ze gebruiken wel andere bewoordingen dan volgens Mattheus en Markus. Johannes: Maria Magdalena gaat naar het graf, ziet dat het leeg is en informeert Petrus en de andere discipel dat het graf leeg is. Maria weet niet dat Jezus opgestaan is, want ze zegt “Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben.” Er staat niet beschreven waar Petrus was toen Maria hem informeerde, maar dit lijkt Jeruzalem te zijn (vers 10: Petrus en de andere discipel gingen wederom naar huis). Petrus en de andere discipel komen en zien (ook) dat het graf leeg is. Nadat Petrus en de andere discipel vetrokken zijn, ziet Maria Magdalena plotseling twee engelen in het graf. Als zij zich omdraait verschijnt Jezus aan haar.

Wat gebeurt er na het bezoek aan het graf? Mattheus: De vrouwen gaan uit het graf met vreze en grote blijdschap. Ze zijn op weg naar de discipelen om hetgeen ze meegemaakt hebben te vertellen. Op de terugweg ontmoeten zij (of alleen Maria Magdalena?) Jezus. Jezus zegt dat ze de broederen moeten gaan vertellen om naar Galilea te gaan. Markus: De vrouwen vloden van het graf, waren bang en zeiden niemand iets. Er wordt niet gezegd wanneer Jezus aan Maria Magdalena verscheen, alleen dat de eerste verschijning aan haar was en dat zij degenen informeerde die met Hem geweest waren. Lukas: de vrouwen vertellen de elven en de andere discipelen wat ze gehoord en gezien hebben in/bij het graf. Ze worden niet geloofd en Petrus gaat zelf polshoogte nemen. Van een verschijning van Jezus aan Maria wordt helemaal niet gesproken. Johannes: Maria Magdalena ging de discipelen vertellen dat Jezus aan haar verschenen was.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Vanaf welke leeftijd is het goed om kinderen zakgeld te geven en hoeveel?
2 reacties
19-08-2015
Sinds enige tijd ga ik naar de evangelische gemeente De Doorbrekers in Barneveld. Ik ga er inmiddels lang genoeg naar to...
11 reacties
18-08-2012
Graag zou ik een vraag stellen aan ds. Simons over de zaligsprekingen. Moet je die beschouwen als kenmerken die je bij j...
7 reacties
18-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering