Bijbelschool

Ds. J. Prins / geen reacties

18-08-2010, 10:54

Vraag

De stichting Heart Cry heeft een Bijbelschool opgericht. Volgend schoolseizoen zijn er ook dames welkom. Ik overweeg om naar deze school te gaan omdat ik het een goede manier vind om mijn tijd te besteden en de dingen te onderzoeken die Bijbels zijn. Ook vanuit de kerken (GG/HHK/CGK/PKN) worden er godsdienstopleidingen gegeven. Wat is vanuit reformatorisch perspectief de beste of meest verantwoorde keuze? Ik twijfel namelijk, omdat Heart Cry ook nogal eens kritiek heeft gekregen.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Mag ik aannemen gezien de vraag, dat je een dame bent? Ik vind je vraag niet eenvoudig. Omdat ik de achtergrond van je vraag niet ken. En ik niet graag allerlei zaken wil bekritiseren. Er is al zoveel negatieve kritiek in onze gezindte. Maar goed, jouw vraag! Allereerst is het zeker heel goed, om jezelf te verdiepen in de bijbelse dingen. Om dat biddend te doen, zodat het tot rijke zegen is voor jezelf. En de grootste zegen is, om als arm schuldig zondaar, de rijke Christus te leren kennen. In Zijn kennis ook verdiept te worden.
 
Wat is daarvoor (in jouw geval) een goede Bijbelschool/opleiding? De vraag hierbij is, wat is het doel van je studie? Kennis van de Schrift en belijdenis, kerkgeschiedenis,pastoraat, O.T. en N.T. enz.? En dat vanuit reformatorisch perspectief, zoals jezelf zegt. Of meer een persoonlijk geestelijke toerusting en vorming, dus een verdieping van het dagelijkse leven met God in Christus. Een combinatie van beide is natuurlijk het ideale. Echt! Want het dagelijkse leven met de Heere, krijgt gestalte door het Woord (waarvan een brede en grondige kennis, het leven met de Heere verdiept), het gebed en de Heilige Geest.

Jouw keus is dus afhankelijk, hoe je in deze dingen staat. Voor wat betreft de stichting Heart Cry, neem eens een kijkje op hun site. Waar ook informatie op te vinden is over de Bijbelschool en tevens getuigenissen van deelnemers. Wanneer ik het lees krijg ik de indruk dat het hier vooral gaat, om de geestelijke toerusting en vorming van het leven met de Heere. En zo te zien is er wat minder aandacht voor bijbelse thema’s als de “rechtvaardiging van de goddeloze, de verdorvenheid van de mens, het blijvend zondaar zijn in onszelf en tegelijk gerechtvaardigd zijn in Christus” e.d. Dit moet je gewoon nuchter constateren. En deze constatering doet niets af van de bewogen intenties van de oprichters van deze Bijbelschool.

Zelf mag ik ook door genade leven van genade, van Christus, dóór de Schrift en herontdekt in de Reformatie. De Bijbelse schatten die toen herontdekt zijn, geven in het leven van het geloof God, al de eer en de zondaar de volle zaligheid in Christus. Ik weet niet van welk kerkverband je lid bent, maar persoonlijk zou ik dan kiezen voor een Bijbelschool/Opleiding in je eigen kerkverband, vanuit Reformatorisch perspectief.

Het is wel belangrijk om daarnaast ook veel aandacht te geven aan je geestelijke toerusting en vorming. Bijvoorbeeld door stille tijd en of samen met anderen christenen te bidden en Bijbelstudie te doen. Heel waardevol zijn hierbij de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Die ook in eenvoudige uitvoering of dagboekvorm te vinden zijn. Daarnaast zijn er heel veel boeken op dit terrein uitgegeven, het is hierin heel vruchtbaar om breed te lezen: Vroeg-christelijk, Reformatie, Puriteinen, Nadere Reformatie tot op heden toe.

Ik hoop je wat geholpen te hebben, veel zegen toegebeden.

Met vriendelijke groet,
Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

bijbelschoolHeart Cry
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn dochter van 6 speelt met veel vriendinnetjes buiten van onze kerk (Ger. Gem.) en uit de klas. Ik vind dat prettig w...
11 reacties
18-08-2009
Er zijn in de rechterflank van reformatorisch Nederland veel mensen, die met plezier naar kerk gaan, genieten van de die...
geen reacties
18-08-2008
Weet u wat meer over het zonnewonder van Fatima? Er waren meer dan 50.000 mensen, dus er moeten dan toch foto´s en films...
geen reacties
18-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering