Jeruzalem, de navel van de aarde

prof. dr. M.J. Paul / 6 reacties

05-07-2017, 10:28

Vraag

Vandaag las ik dat Jeruzalem volgens Joodse Bijbeluitleg de “navel van de aarde” is omdat daar het paradijs geweest moet zijn. Klopt dit?

Antwoord

Beste vraagsteller,

In de Joodse traditie worden veel zaken aan elkaar verbonden: de plaats waar het paradijs lag, de berg Moria waar Abraham zijn zoon op het altaar bond (Gen. 22), Jeruzalem en “de navel van de aarde.” De laatste uitdrukking komt voor in diverse vertalingen van Ezechiël 28:12. Daar staat: “Hij wendt zich tot het volk dat verzameld is uit de volken en weer vee en goederen verkregen heeft en woont in het midden (of: op de navel) van het land (of: de wereld).” Het vers is moeilijk te vertalen. De Septuaginta gebruikt hier het Griekse woord voor “navel”. Die betekenis is echter vanuit het Hebreeuws pas in later tijd aantoonbaar. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling kiezen voor “midden van het land”, de Nieuwe Bijbelvertaling heeft “de navel van de wereld.”

Wij zijn gewend aan een historische, concrete uitleg van de tekst, maar in de Joodse traditie ligt meer nadruk op de mogelijke toepassingen van een tekst. Ik zie de gelijkstellingen in de Joodse traditie in het licht van die toepassingen: de positie van Jeruzalem is uniek en het is een door God uitverkoren stad. Ook in de profetieën vervult Jeruzalem/Sion een belangrijke rol. 

De genoemde uitdrukkingen bieden echter geen geografische exactheid. We moeten aannemen dat tijdens de zondvloed het oppervlak van de aarde sterk gewijzigd is. Het is dus niet meer mogelijk precies te bepalen waar de vier paradijsrivieren liepen. De namen Eufraat en Tigris zullen na de zondvloed gebruikt zijn om nieuwe rivieren (die enigszins leken op de oude) hun naam te geven. Als er veel continuïteit is geweest in geografie, heeft het paradijs eerder gelegen bij de Perzische Golf, maar veel meer kunnen we er niet over zeggen.

De Duitse predikant en cartograaf Heinrich Bünting maakte in 1581 een kaart die Jeruzalem als centrum heeft tussen drie werelddelen.


Afbeelding: Wikipedia 

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

6 reacties
Sammie2016
06-07-2017 / 06:53
Centrum van de wereld, in de zin dat het door Jahweh gezien werd als het centrum van de ware aanbidding jegens Hem, Zijn stenen tempel was daar gevestigd.

Nu is Jeruzalem verdeeld/verscheurd liever tussen 3 religies christendom, islam en Judaïsme.

De Bijbel geeft een beschrijving van "de hof van Eden" als liggende tussen 4 (Eufraat, Gihon, Hiddekel (Tigris), Pison) aftakkingen van 1 rivier.
2 bestaan nu nog, de Eufraat en de Tigris (Hiddekel). Dus niet in de buurt van Jeruzalem.
Aangezien beid rivieren echt zijn moet de hof van Eden ook echt bestaan hebben.

Door de vele aardbevingen die er zijn geweest in dat gebied en de zondvloed, is de ligging mogelijk verplaatst en dus heden ten dage niet meer bekend.
Gouwenaar
06-07-2017 / 09:34
@Sammie:
Hoe zeker ben je er van dat de rivieren uberhaupt hun naam hebben gehouden in de loop der tijden?
Wij noemen Rotterdam ook de Maasstad, en het water wat erdoorheen loopt de nieuwe Maas. Toch heeft dit nauwelijks met de Maas te maken.

Zo is het niet heel realistisch aan te nemen dat
a) een zondvloed de loop van rivieren niet aangepast heeft.
b) een groep van 8 mensen de namen van alle rivieren in het midden oosten heeft overgedragen.
Sammie2016
07-07-2017 / 07:36
Dag meneer/mevrouw Gouwenaar,

De Eufraat en de Tigris bestaan nog steeds, zie onderstaande link ....
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Eufraat/Irrigatie/621/.

Ja zeker, de grote vloed en de vele aardbevingen hebben mogelijk juist de loop van de rivieren veranderd.
Het Genesisverslag is door Mozes geschreven zo'n 2500 jaar na de vloed.
God heeft natuurlijk Mozes de juiste inlichtingen gegeven.

Het vloedverhaal schijnt in alle culturen, zelfs in primitieve, vertelt te worden.
Noach en zijn gezin en hun nazaten zullen ongetwijfeld het waargebeurde verhaal van geslacht tot geslacht verteld hebben.
Spiderman
08-07-2017 / 13:35
ik kan die tekst uit ezechiel 28:12 over die navel , niet vinden
Omega
08-07-2017 / 14:35
@Gouwenaar De acht mensen hebben niet alleen de namen van de rivieren overgedragen, maar ook de namen, gewoonten, gebruiken, misstanden van alles voor de zondvloed. Anders zou het grootste deel van de Bijbel (denk aan de invloed van de zondeval tot en met in het NT) niet eens geschreven kunnen zijn. Het vermoeden bestaat zelfs dat het grootste deel van de geschiedschrijving van voor de zondvloed, op kleitabletten in de ark aanwezig moet zijn geweest.

En als zelfs een grote overstroming complete dorpen kan wegvagen, moeten Eufraat en Tigris voor de kracht van de zondvloed een peuleschilletje zijn geweest ;-)
Sammie2016
10-07-2017 / 09:03
Noach en zijn gezin waren aanbidders van de ware God Jahweh en om die reden waren zij ook gered. Zij waren rechtvaardig in Gods ogen omdat zij Hem gehoorzaamden en volgens Zijn rechtvaardige beginselen leefden.
Het is echt niet logisch om dan te beweren dat zij alle slechtheden van de toenmalige wereld hadden overgedragen of meegenomen naar de wereld na de vloed. Die slechte wereld was toch door God vernietigd!!!
De Bijbel zegt over Noach: „Noach was een rechtvaardig man. Hij betoonde zich onberispelijk onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met de ware God” (Ge 6:8, 9).

Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel Gods Woord is voor de mensheid, niets daarvan is gelogen , alles is Waarheid, omdat Jahweh "de God der Waarheid is" (Ps31:5) en hij NIET liegen kan (Titus 1:2).
Niemand anders is verantwoordelijk voor de inhoud van de Bijbel dan Jahweh alleen. 2Tim. 3:15-16 zegt dit:..."De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen,terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid,..."

Terug in de tijd

Mijn moeder heeft een vriend. Hij is moslim. Hij gelooft wel dat Jezus gestorven is voor onze zonden, maar niet dat Hij ...
1 reactie
06-07-2016
De laatste tijd heb ik me verdiept in het verbond en wat het inhoud. Ik heb antwoorden op vragen gelezen hier op Refow...
geen reacties
05-07-2021
Ik heb een vraag over de farao die het volk van Israël onderdrukte. Mij is altijd verteld dat de farao de oudste van een...
geen reacties
06-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering