Aantal dominees zijn niet meer welkom

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

14-11-2005, 00:00

Vraag

In onze gemeente mogen een aantal dominees van ons eigen kerkverband (Ger. Gem.) niet meer komen. Dat kan toch eigenlijk niet? Is daar wat aan te doen?

Antwoord

Beste vriend,

Het is inderdaad jammer dat dit de praktijk is in sommige gemeenten. Vooral ook als predikanten vanuit het eigen kerkverband niet welkom zijn. Ik weet niet of dat een verschijnsel is van de laatste jaren of dat het altijd zo geweest is. Zeker is dat het niet een goede ontwikkeling is binnen een kerkverband. Aan de andere kant blijft elke gemeente toch autonoom en uniek, ook wat ligging betreft, en daarom ligt zo'n beslissing zeker binnen het "recht" van elke gemeente. Natuurlijk zal er zeker saamhorigheid moeten zijn tussen de geestelijke leiders en de gemeente over zulke beslissingen.

Wat er aan te doen is... mag ik je aanmoedigen om dit met je geestelijke leiders te bespreken en hen te vragen naar de beweegredenen. Na zulk een gesprek moet je ook de leiding van de kerkenraad respecteren. We verwachten toch dat ook zulke beslissingen genomen worden in afhankelijkheid van de Heere met het oog op het geestelijk profijt van de gemeente. Wees vooral ook dankbaar voor die predikanten die het Woord komen bedienen in je gemeente.

Hartelijke groeten,
Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Elsman. Bij deze een tweede vraag op dit antwoord. Wij hebben intussen een relatie gekregen en het ligt moeilijk...
geen reacties
14-11-2014
Is het een wettige kerkelijke grond voor echtscheiding als een man ontucht heeft gepleegd en daar bovendien geen schuld ...
geen reacties
14-11-2007
Ik zit op belijdeniscatechisatie en nu wil mijn vriend dat wij dit het volgend jaar samen doen, want dan willen we gaan ...
geen reacties
14-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering