Straf van God

Ds. W. van Weelden / geen reacties

14-11-2011, 10:12

Vraag

Wanneer straft God iemand en waarmee? Hoe kan je weten of je gestraft wordt?

Antwoord

De vragen die gesteld worden, zijn zeer ingewikkeld. Want er ligt hier een grens. Wij kunnen niet over de schouders van God meekijken hoe Hij oordeelt en beoordeelt. Er ligt dus een nieuwsgierigheid opgesloten in de vraag die ronduit af te wijzen is. Toch wil ik er wel iets over zeggen.

Wij mensen leven allemaal in Gods geduld. Waar het op aankomt, is dat wij leven in Gods genade. Gods geduld: God laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God onderhoudt ons leven. Gods genade: God schenkt door het geloof in Zijn lieve Zoon recht om voor Zijn aangezicht te verschijnen. Er is in het geloof vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade (Hebr.4). In die vrijmoedigheid brengen wij heel ons leven bij Hem.
 
Er zijn twee dingen waar wij altijd weer tegen aan lopen. In Gods Woord horen wij de wet en het evangelie. Wij worden opgeroepen om de wet te gehoorzamen en het evangelie te geloven. De wet gehoorzamen blijkt zo eenvoudig niet. Daarom wijst de wet ons de weg tot Christus. God straft de ongehoorzaamheid aan Zijn geboden. Dat is in heel de Bijbel te lezen.

De eerste vraag is eenvoudig te beantwoorden. God straft de mens die ongehoorzaam is aan de wet. Waarmee? God straft met tijdelijke en eeuwige straffen. Daarom is het bestaan in Zijn genade ook zo wezenlijk anders dan het bestaan in Zijn geduld. Want aan Zijn geduld komt een einde in het laatste oordeel. Door Zijn genade leren wij echter meer. De toorn van God is uitgestort op de Heere Jezus toen Hij hing aan het kruis te Golgotha. Het is beter om de straf van God niet los te zien van de Heere Jezus, Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding en hemelvaart. Daarom: gelooft het evangelie.

Over de tweede vraag wil ik kort zijn. Er zijn een paar oude uitspraken. Deze geven aan dat straf in dit leven niet op zichzelf staat. Wij leven niet voor niets in het heden der genade. Als God slaat, slaat Hij naar zich toe. Er is honing aan de roede. God straft ons, maar naar onze zonden niet. Het is van het grootste belang voor ons geestelijke leven te weten dat God de zonde niet vergoelijkt. Daarom brengt de zondekennis naast de verslagenheid van het hart, de vaste overtuiging dat wij zonder de Heere Jezus niet leven kunnen. Ons leven is Christus.

Tot slot: een advies: Lees Klaagliederen 3. Daarin staat de uitspraak: (vs. 39) “Wat klaagt een mens in het leven? Een ieder klage over zijn zonde.”

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

oordeelsdagstraf
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds iets meer dan een halfjaar heb ik verkering met een erg lieve jongen. Hij past erg goed bij me en ik ben nog nooit...
3 reacties
14-11-2009
Help! Mijn man heeft aangegeven te willen scheiden. We zijn een aantal jaren getrouwd, geen kinderen, man niet meer kerk...
5 reacties
14-11-2013
Ik heb afgelopen donderdag de laatste pil ingenomen. Nu is het inmiddels dinsdagavond, en nog steeds geen spoor van onge...
geen reacties
14-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering