Spijt...maar ook weer niet

Ds. A.A. Egas / 1 reactie

22-06-2017, 15:44

Vraag

Ik zit ergens enorm mee, maar ook weer niet en dat doet me nog het meeste verdriet. Ik heb het over seksuele gemeenschap en alles eromheen. Dat ik er gewoon mee door ga, terwijl ik weet dat God het verafschuwt. En achteraf spijt het me zo. Maar toch val ik elke keer weer in die zonde. Ik bid ook wel om vergeving, maar heb het idee dat het niet oprecht is. Hoort God mij wel? Waarom doe ik deze zonde steeds weer? Mijn vriend is er wel iets minder mee bezig, maar denkt er ook wel over na. Ik heb zoveel liefde voor hem, daarom is het zo lastig. Ik vraag me soms af -en dat gaat ook om andere zonden natuurlijk- of een zondig mens als ik ooit vergeving kan krijgen over al mijn zonden. Ik heb er niet eens écht berouw over.

Groetjes van een 18-jarig meisje.


Antwoord

Beste vriendin,

Dank voor je openhartige vraag. Je worsteling is zo herkenbaar. Je verlangt  naar elkaar en geeft aan die verlangens steeds meer toe en uiteindelijk ga je over de grens heen die de Heere gesteld heeft. En tegelijk besef je van binnen dat je die Bijbelse grens bent overgegaan. Je geweten spreekt je aan en zegt: stop er mee. Maar die verlangens blijken dat zo sterk te zijn, dat ze  de stem van je geweten wegdrukken. En toch... achteraf spijt het je.

Ik maak een paar korte opmerkingen die je voor je zelf, samen met je vriend biddend moet overwegen.

Is het niet erg ondankbaar ten opzichte van de Heere om als dank voor het feit dat je elkaar hebt mogen leren kennen en liefhebben, nu Zijn tegen Zijn Woord in te gaan? Het is toch heel bijzonder als de Heere liefde geeft tot elkaar, dat is toch onverdiend? 

Zie je niet dat gemeenschap voor het huwelijk toch niet de vreugde en het geluk geeft wat Gods bedoeling ermee was binnen het huwelijk? Je voelt gelukkig nog het zondige ervan en moet je dat niet aansporen om een andere weg met elkaar in te slaan?

In de derde plaats zul je elke keer in deze zonden blijven vallen (zoals je ook zelf schrijft), wanneer je je niet tot de Heere bekeert. Wij kunnen namelijk niet in eigen kracht tegen de zonden strijden. Dat kan alleen als de liefde van de Heere in ons hart is uitgestort. 

Daarom is het allerbelangrijkste dat je niet alleen deze concrete zonde voor de Heere belijdt, maar dat je Hem je grootste zonde belijdt, namelijk dat je niet in de Heere Jezus als je Zaligmaker gelooft. 

Breek daarom radicaal met deze zonde, in de weg van schuldbelijdenis voor Hem. Smeek Hem om Zijn genade en geloof dat Hij ook jullie al je zonden wil vergeven. Mag ik je daarbij wijzen op het woord van Ps. 86 vers 5: “Want Gij, HEERE, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die U aanroepen.” Dit bemoedigende woord mag ook jullie gelden. De Heere belooft hier dat Hij hoort en verhoort. 

Juist wanneer je je vriend echt liefhebt, moet je eerlijk met elkaar omgaan en open naar elkaar toe zijn over jouw worsteling. Het is ook erg jammer dat je vriend er niet zo erg mee bezig is. Ik maak me daarom zorgen om jullie relatie. Wanneer jij met hem gemeenschap hebt omdat je het hem niet wilt weigeren, maar weet dat het toch verkeerd is, is jullie basis niet goed. Het Woord van de Heere moet voor jullie relatie leidend zijn. Wanneer je samen niet wilt buigen voor de Heere kan jullie huwelijk nooit een gezegend huwelijk worden.

Daarom bespreek je vraag en het antwoord eerlijk met je vriend. Buig samen voor de Heere en vraag aan Hem om vergeving en om geloof in Hem, Die gaarne vergevend is. Laat Hem jullie Leidsman zijn. Dan zal jullie relatie en huwelijk toekomst hebben!

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
1 reactie
Justin
22-06-2017 / 21:35
Hoi, hier een reaktie van een jonge moeder. Tienermoeder, dat was ik ook, maar ik wil niet om die reden reageren. Een zwangerschap kun je toch wel voorkomen, als je dat wilt. Ik wil reageren vanwege diepgaandere dingen. Je schrijft over je worsteling. Die ken ik, want wij bezochten die ook. Een aantal dingen heb ik ervan geleerd of later 'gezien'.

Een van de eerste confrontaties was de ervaring van een eerste nacht samen. Nog steeds bijzonder, maar!, we hadden al ontdekt, gezien, genomen. Dat was best aangrijpend. Later verdiepte dat zich nog meer. We gingen begrijpen hoe kostbaar het huwelijk eigenlijk is. Waarom het zo'n veilige verbinding is, ook al lijkt dat in 2017 niet zo. God gaf die veilige verbinding al heel duidelijk in Zijn Woord en ik zag gewoon bewezen worden hoe waar die eeuwenoude woorden zijn! Wie was ik dan om toch gemeenschap te hebben voor dat huwelijk. Het kwetsbaarste stukje zelf had ik al weggegeven. Maar buiten die veilige bedding die huwelijk heet.

Duizend vragen kwamen hierna. Wat ik in elk geval belangrijk ben gaan vinden is wel dit: Gods Woord heeft een sterke, diepe en zeer goede reden, of eigenlijk gebod, om gemeenschap voor in het huwelijk te bewaren. Dat ook doen, maakt je als persoon heel sterk, het vraagt heel veel zelfbeheersing. Dat is onwijs moeilijk, zeker als jongere. Maar ik ben nu zo gemotiveerd om dat mijn kinderen te helpen leren. Ik had het zo nodig, daar kwam ik achter toen ik zelf kinderen kreeg.

Ander heel belangrijk punt was in mijn leven wel om te leren begrijpen waaróm ik dan toegaf aan seks. De reden daarachter. Wat zocht ik? Wat wilde ik? Waar kwam dat vandaan? Dat was heel goed om te leren kennen. Uiteindelijk had het bij mij te maken met minderwaardigheid. De relatie en de seks gaven nogal veel bevestiging. Ook was mijn impulsbeheersing niet zo sterk, dat maakte dat ik makkelijk toegaf.
Ik heb hier wel van geleerd dat dit géén vorm van liefhebben was van mijn kant. Liefhebben was nog al wat anders. Maar dat zag ik niet toen ik 18 was, ik vond dat ik boordevol liefde zat. Begrijp je het verschil?

Misschien heb jij om heel andere redenen seks. Ik daag je uit er verder over na te denken. Wat maakt het moeilijk om te wachten? Waarom zoek je het? Hoe denk je over liefde? Wat is het volgens jou? Denk je dat er nog een ander soort liefde is, bestaat, die alles over heeft voor jóu, die wil wachten? Die het wonder leert zien van Gods bedoeling met seks. Iemand die liefheeft dus. Niet jouw seks, maar jouzelf. En hoe wil jij zijn voor je partner? Durf je na te denken over de diepere redenen van liefde? Liefde gaat over een heel mensenleven. Wil je eens nadenken over jezelf, zonder jezelf te hard te veroordelen? Het is ontzettend rijk om meer te leren over de liefde zelf.

Heel veel succes! In de Heere God is onwijs veel kracht te vinden, ook hiervoor. 'Open je mond' zegt Hij toch? En vraag vrijmoedig. Alles wat je nodig hebt. Wie het aan wijsheid ontbreekt, geeft hij mild (dat is rijk) en overvloedig. En zonder verwijt. Dat is echt zo, want Hij leeft!

Terug in de tijd

Ik merk dat als ik dingen maar vaak genoeg zeg ik ze ook ga geloven. Kun je jezelf zo bedriegen? In verband hiermee denk...
2 reacties
22-06-2010
Ik voel me in mijn leven erg gecontroleerd door mijn man. Hoe moet ik hiermee omgaan? We zijn vijf jaar getrouwd en in h...
2 reacties
23-06-2020
Wat moet je doen als je heel veel van je vriend houdt en als het momenteel heel goed gaat, maar als je de toekomst samen...
geen reacties
22-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering