Onnatuurlijke zonden

Ds. C.J. Droger / geen reacties

31-05-2017, 13:30

Vraag

Geachte ds. Droger. U vroeg om verduidelijking van mijn vraag over onnatuurlijke zonden. Ik bedoel hiermee zonden zoals homoseksualiteit, maar ook incest kan hiertoe worden gerekend. Waar leert de Schrift dat dit een zonde is die na ontvangen genade nog kan worden bedreven en treffen we hier ook voorbeelden van aan in de Schrift? Ik heb het hier niet over deze zonde in een christelijke gemeente. Ik heb het concreet over een waar kind van God die gelooft in Jezus Christus als zijn of haar Redder en die tot een christelijke gemeente kan behoren.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vervolgvraag. Het is me nu duidelijk wat je bedoelt. Je noemt in je reactie een tweetal zaken: homoseksualiteit en incest. En je vraag is: kan iemand die een waar geloof heeft tot deze zaken komen?

Als het gaat over homoseksualiteit, moeten we eerst goed onderscheiden waarover we het hebben. Gaat het over een homoseksuele gerichtheid of over een homoseksuele praktijk? Met het eerste bedoel ik dat iemand zich aangetrokken voelt tot personen van hetzelfde geslacht en met het tweede dat iemand daadwerkelijk samenleeft met iemand van hetzelfde geslacht. Van beide vormen vinden we geen voorbeelden in de Bijbel. Wel stelt de Bijbel homoseksualiteit als verschijnsel aan de orde en geeft zij aan dat een homoseksuele gerichtheid er kan zijn en dat deze op zichzelf geen zonde is. Een homoseksuele praktijk wordt door de Bijbel wel zonde genoemd (o.a. in Rom. 1). Kan iemand na ontvangen genade homoseksueel zijn? Wat gerichtheid betreft wel, denk ik, in de praktijk niet, want wie de HEERE vreest, zal toch niet in zonde willen leven?

Incest is dat je een seksueel contact hebt met verwanten. De Bijbel wijst dat duidelijk af (Lev. 18). In de Bijbel vinden we er helaas wel voorbeelden van. We kunnen denken aan Lot en zijn dochters (Gen. 19:30-38). Er zijn allerlei vergoelijkende verklaringen voor het gedrag van Lots dochters bedacht (bijv. dat zij hebben gedacht dat er geen mannen meer op aarde over zouden zijn na de vreselijke ramp die ze hadden meegemaakt), maar hier is toch echt sprake van incest. En de verkrachting van Tamar door haar broer Amnon is ook een voorbeeld van incest (1 Sam. 13). Ik kan me niet voorstellen dat iemand met genade tot deze zondige en verwoestende daad komt. Maar Gods kinderen zijn zwak in zichzelf, dus ik sluit niets uit...

Laten we voortdurend bidden om de heiligende kracht van Gods Geest en om Zijn bewarende hand tegen alle zonden!

Met een hartelijke groet,
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geaardheidseksueel misbruik
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag voor ds. Breure. Dominees zijn geen therapeuten om relatieproblematieken aan te pakken. Maar zou het ni...
9 reacties
31-05-2010
Al geruime tijd zit ik met een vraag of eigenlijk meerdere vragen. Een lieve vriendin van mij is nu enkele jaren geschei...
6 reacties
31-05-2012
In Romeinen 2:6-7 staat: God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt aan wie glori...
1 reactie
31-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering