Hoe kom je tot geloof? Hoe mag ik weten dat ik een kind van God ben? Onze domine...

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

27-12-2005, 00:00

Vraag

Hoe kom je tot geloof? Hoe mag ik weten dat ik een kind van God ben? Onze dominee zegt dat je dat nooit zeker weet, maar als ik dan in de bijbel lees: "In en het Brood des levens, die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten." en "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Ik geloof dat ik een zondaar ben en dat ik vanuit mijzelf niets kan, ik geloof dat ik ben zoals de mens die wordt genoemd in Rom. 3: 9-20. Maar als ik dan lees dat de Heere Jezus zelf naar de aarde kwam om voor ons te sterven en onze zonden op Zich te nemen, mag ik dat niet geloven dan? Of schrijft de HEERE niet wat Hij bedoelt en bedoelt de HEERE niet wat Hij schrijft?

Antwoord

De vraag die je me voorlegt brengt mij enigszins in verlegenheid. Kennelijk ben je het met uitspraken of opvattingen van je predikant niet eens. Ik ben zelf predikant en ik stel me dan altijd zo voor dat iemand van mijn catechisanten bijvoorbeeld naar een andere dominee zou gaan om daar iets voor te leggen wat hij of zij met mij oneens zou zijn. Als ik dat zou merken zou mijn eerste vraag zijn: Waarom ben je niet naar mij toe gekomen? Misschien ben jij al wel naar je dominee toegegaan voor een gesprek en zo niet dan zou ik het je wel willen adviseren. Wij kennen elkaar niet, daarom is het altijd goed met je eigen predikant over deze dingen te praten. Ook al kun je het misschien niet helemaal met elkaar eens worden. Dit wilde ik graag eerst tegen je zeggen.

Omdat het hier een anonieme vragenrubriek betreft waar je vrij met je vragen terecht kunt als jongere wil ik toch op de inhoud van je vraag ingaan. Hoe kom je tot geloof? Dan is het eerst goed om te weten wat geloven is.

Geloven is twee dingen: 1. Kennen en 2 Vertrouwen (zie Heidelberger Catechismus zondag 7). Kennen doe je met je verstand en vertrouwen met je hart. Christus kennen we vanuit de Bijbel, wie Hij is, wat Hij zegt en wat Hij deed. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook op Hem vertrouwen, dat wil zeggen dat je je met heel je hart aan Hem overgeeft. Dat je met al je vragen en zorgen en twijfels in het gebed tot God gaat en oprecht vertrouwd dat God zal doen wat Hij in Zijn Woord heeft belooft. Want geloven is vertrouwen op Gods beloften. geloven en beloven horen bij elkaar. Calvijn: Het geloof is de hand warmee ik grijp naar de beloften van God. Aan het slot van je vraag stel je de vraag of het wel waar is wat God in de Bijbel zegt en of God wel datgene bedoelt wat Hij zegt. Kijk daar komt het nu juist op aan! Als ik daar aan twijfel. Als ik twijfel of God wel bedoelt te zeggen wat Hij zegt, dan ben ik een ongelovige. Want het geloof is nu juist dat ik God op Zijn Woord vertrouw. Bij mensen moet je soms wel een vissen naar hun bedoelingen maar bij God is dat niet nodig: Hij is betrouwbaar. Je kunt van hem op aan.

Dat is nu juist het geloof. De Bijbel zegt dat God niet één van Zijn woorden op de aarde laat vallen. denk ook aan de vele uitspraken van Jezus die beginnen met voorwaar, voorwaar zeg Ik u..., of de uitspraken van de profeten: Alzo spreekt de Heere... Als we de Heere vertrouwen op zijn Woord komen we nooit beschaamd uit. (zoek het woord 'beschaamd' maar eens op in een concordantie of op je computerbijbel dan zul je veel van deze troostrijke plaatsen tegenkomen). God is aan ons niets verplicht. Wij hebben geen rechten bij God. Maar God kan van Zijn beloften nooit meer af. Hij wil daar ook niet van af. In Jezus Christus zegt de Bijbel, zijn al Gods beloften: Ja en Amen.

En nu het moeilijkste deel van je vraag: Kun je zeker zijn van je geloof? Het spijt mij bijzonder voor je predikant, (al weet ik natuurlijk niet precies wat hij bedoelt). Maar laat je nooit door iemand wijsmaken dat je nooit zeker kunt zijn van je geloof. Dat is een drogreden. Geloof zonder zekerheid is geen geloof. Daarmee worden mensen opgezadeld met twijfel en onzekerheid. Echter er is één maar: Dan moet ik ook wel weten wat voor zekerheid dat is. Geloofszekerheid is zekerheid buiten mijzelf. Omdat ik niet steun op mijn ervaring of zondebesef of nette leven of wat dan ook in mijzelf... Maar omdat mijn geloof steunt op wat God van Zijn kant aan mij heeft beloofd en wat Jezus van Zijn kant voor mij heeft gedaan. Zonder dat ik er om vroeg of om verlegen zat. Daarin ligt de zekerheid van mijn geloof.

Ken je het verhaal van de koorddanser? Ik zal het je vertellen: Hoog boven de Niagara-waterval was een koord gespannen. Een koorddanser liep op dat koord heen en weer terwijl aan de kant mensen vol bewondering stonden te kijken. Bij de toeschouwers aangekomen vroeg de koorddanser: Geloven jullie dat ik dit kunststuk ook kan met een kruiwagen? Ja hoor zeiden de toeschouwers, dat geloven we wel. En aldus gebeurde. Weer heelhuids aangekomen bij de toekijkende groep mensen vroeg de koorddanser: Geloven jullie dat ik dit ook kan terwijl er iemand in deze kruiwagen zit? Ja hoor, zo klonk het, dat geloven we wel.... Nou zei de man... ga dan maar zitten!!!.....????

Dit verhaal maakt duidelijk wat echt geloof en onecht geloof is. Lees hier zondag 7 van de HC maar bij dan wordt het wel duidelijk. Ik hoop dat ik je vraag enigszins heb  kunnen beantwoorden.

Vriendelijke groet,
ds. J. J. van Holten, Leerdam

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

In Openbaring 20:13 staat dat met de oordeelsdag iedereen zal worden geoordeeld naar hun werken. Zijn dat dan de werken ...
geen reacties
27-12-2006
Ik las pas het volgende in een antwoord op een vraag over het wisselen van kerkverband: De afgelegde belijdenis was een ...
3 reacties
27-12-2010
Wanneer noem je iemand slachtoffer van seksueel misbruik? In één van de antwoorden las ik de omschrijving van “gebruikt ...
geen reacties
27-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering