Vriendin sprong voor de trein

Ds. J. Prins / geen reacties

14-11-2004, 00:00

Vraag

Een paar jaar geleden is een vriendin van mij voor de trein gesprongen (zelfmoord dus). Tot op de dag van vandaag is de reden daarvoor voor mij volstrekt onbekend. Ik leef dus met raadsels, mede omdat ik weet dat ze God echt lief had. Dat was te zien aan heel haar leven/denken/doen. Nu staat er in de Bijbel een tekst in de trant van "Indien iemand de dood verkiest boven Mij, die zal verdoemd worden." Is dat echt waar? En kan dan een kind van God verdoemd worden? Hopelijk begrijpt u mijn vraag.

Antwoord

Beste vragensteller/vragenstelster,

Je vraag is niet eenvoudig. Over deze dingen zijn in de loop van de kerkgeschiedenis al vele vragen gesteld. En bij het beantwoorden zijn er verschillende accenten gelegd.

Allereerst, ik weet niet welke tekst je bedoelt. Het is altijd nodig om onze gedachten werkelijk te toetsten, te laten leiden door de Bijbel. Enkele teksten die mogelijk door jouw gedachten gaan en die je aan elkaar hebt geknoopt zijn de volgende: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”. Mark. 16: 16. “Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig”. Matth. 10: 37. “Ik neem heden tegen u tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek! Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad (kinderen)”. Deut. 30: 19.
 
Lees ze maar eens na in hun verband. Zoals je ziet hebben ze niet direct te maken met de grote vraag waar jij mee worstelt. Een kind van de Heere kan niet verloren gaan (hoezeer een gelovige soms ook twijfelt). Want hij of zij is uitverkoren door de Vader, gekocht door de Zoon met Zijn bloed en toegebracht en vernieuwd door de Heilige Geest. De Heere laat nooit varen (laat nooit los) het werk van Zijn handen. Dat mag en moet voorop staan! Maar ook een kind van de Heere kan in grote nood terechtkomen. Door ongeloof, twijfel, ziekte, eigen zonde enz. Maar ook door allerlei ‘vijanden’ van buiten. De duivel, wereld, verleiding van zonde en mensen die je op vele manieren kunnen dwarszitten. Als ze bijvoorbeeld zeggen: “Jouw geloof is niet echt.” Of met zaken uit het alledaagse leven: geldkwesties, burenruzie, op je werk, op school enz. enz. Laten we alleen de profeet Elia maar nemen. Uitgeput, uitgeblust en moedeloos is hij na een afmattende periode in de dienst van de Heere terechtgekomen onder een jeneverboom. Lees maar eens na in 1 Koningen 18 en 19. Tussen twee haakjes: (een helder en Bijbels boekje, over dit gedeelte uit het leven van Elia en over de vele en ernstige vragen m.b.t. zelfmoord, is: “Nogmaals een helpende hand”, van Ds. A. Elshout. Nog altijd in de christelijke boekwinkel te verkrijgen)
 
Zelfmoord, we kunnen er alleen maar met voorzichtigheid en huiver over spreken, is iets wat de Heere verbiedt. Het valt onder het zesde gebod. Lees ook maar eens na wat er in de Heidelbergse Catechismus over wordt gesproken. In tijden van een depressie, ernstige overspannenheid, moeheid, moedeloosheid, schijnbaar onoplosbare levensvragen kan de verzoeking tot zelfmoord opkomen. De satan, de moordenaar van het begin, zal proberen deze gedachten in te fluisteren en of te versterken. Als we merken dat iemand met dergelijke plannen rondloopt is lichamelijke, psychische en geestelijke hulp dringend geboden. Maar ook bij pogingen tot zelfmoord en zelfmoordgedachten is er vergeving in het bloed van Christus! Vergeving die toegepast wordt door de Heilige Geest en ontvangen in het geloof.

We zien twee dingen in de Bijbel duidelijk:

1. Die oprecht in de Heere Jezus gelooft, zal zeker zalig worden! Dat is Gods werk en Hij staat er voor in.

2. Zelfmoord is onbijbels, de HEERE verbiedt het. Het is zonde en één van de vreselijke gevolgen van de zondeval!

En heel concreet, over jouw vriendin. Ik begrijp dat het een vreselijk moeilijke vraag voor je is. En toch kunnen we als mens daar geen oordeel over uitspreken. We weten dat, wat we zagen samengevat in de punten 1 en 2.  Want dit zijn zaken waarvan je zeggen moet: “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden van deze wet” Deut. 29: 29. Ongetwijfeld zul je ook met deze vragen tot de Heere in het gebed zijn gegaan. Ook voor deze dingen, ook in jouw concrete situatie dienen we te bidden: “Heere, maak mij Uw wegen bekend, door Uw Woord en Geest!”
 
Ik hoop en bid dat de HEERE dicht bij je zal zijn, in Christus Jezus. Mocht je nog verder willen praten dan hoor ik het wel.

Van harte sterkte en met vriendelijke groet, ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

suicide
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vind het geloof zo moeilijk en zit met veel vragen. Hierdoor raak ik overvol, want het begint allemaal in mijn hoofd ...
3 reacties
14-11-2012
Ik ben een meisje van 18 jaar. Ik ken een meisje die ook 18 is en jarenlang mijn beste vriendin is geweest. We zijn de ...
geen reacties
14-11-2005
Ik lees over het pascha dat de Heere Jezus dit deed met zijn discipelen en hen gebood dit te doen tot Zijn gedachtenis. ...
8 reacties
14-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering