Baptisten zoals Philpot

Redactie Refoweb / 4 reacties

09-05-2018, 13:19

Vraag

Ik wil graag weten of de Hymns zoals vroeger bij Philpot, Warburton, Toplady, om maar enkele te noemen, nu nog gezongen worden bij de Baptisten van nu? Ik kan ze daar niet terugvinden. Ze zingen daar volgens mij heel andere liederen. Zijn er in Nederland eigenlijk nog Strict Baptists te vinden? De meeste Baptisten die ik ken, hebben nog nooit van Philpot gehoord. En dat begrijp ik niet. Zelf lees ik graag van die boeken met dezelfde inhoud als Philpot schrijft. Of moet je dan naar het buitenland om deze Baptisten te vinden? Weet iemand hier een antwoord op?

Antwoord

De meeste Strict and Particlar Baptists in Groot-Brittannië staan sinds ca. 1970 bekend onder de naam Reformed Baptists of ook wel Grace Baptists. Inmiddels zijn er ook andere gemeenten bijgekomen die deze (of een verwante) naam dragen en/of dezelfde positie kiezen. Dat zijn gemeenten die uit andere verbanden afkomstig zijn of nieuw gestichte gemeenten. Al deze gemeenten kenmerken zich door een gereformeerde/calvinistische theologie en baseren zich veelal op de Londense geloofsbelijdenis van 1689 (die m.u.v. de artikelen over de visie op de kerk en de doop vrijwel identiek is aan de Westminster Confessie).

In deze gemeenten zijn op dit moment een aantal liedbundels in gebruik zoals “Grace Hymns”, “Christian Hymns” en “Praise!” In deze bundels kom je nog veel oude, klassieke hymns tegen zoals bijv. die van Gadsby, Toplady, Watts en vele anderen. In sommige gevallen is de taal wat gemoderniseerd. In deze gemeenten worden de boeken van Philpot e.d. niet veel meer gelezen en zijn in toenemende mate onbekend geworden. Dit heeft diverse oorzaken. Auteurs zoals Philpot worden soms nog wel gewaardeerd om de manier waarop zij schrijven over het geestelijk leven van gelovigen, maar men neemt uitdrukkelijk afstand van hun hyper-calvinistische theologische visie. Deze visie betekent dat zij het vrije aanbod van genade aan alle hoorders van het evangelie ontkennen.

Er is in Engeland nog een kleine groep van (vaak kleine) Baptistengemeenten die zowel de geschriften alsook de theologie van Philpot nog wel waardeert. Zij staan bekend als Gospel Standard gemeenten (naar de naam van hun blad). In Nederland zijn er voor zover ik weet geen Baptistengemeenten met dezelfde theologische positie als Philpot. Er zijn wel gemeenten met affiniteit voor de positie van hedendaagse Engelse of Amerikaanse “Reformed Baptists” zoals bijv. John Piper.

Een aantal van de oudere en bekende Engelse hymns (niet alleen van Engelse Baptisten maar ook van andere gereformeerde Anglicaanse en Presbyteriaanse dichters, bijv. John Newton) zijn in vertaalde (of bewerkte) vorm in de bundel van Joh. De Heer terecht gekomen. Dergelijke hymns zijn ook te vinden in de bundel Liederen voor de Gemeentezang van de Unie van Baptistengemeenten. Enkelen daarvan zijn ook in de bundel Opwekking opgenomen (bijv. Opw. 27, 366, 400, 428, 546, 674, 694).

Kees van Kralingen
Voorzitter Stichting Proclaim

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

baptismePhilpot
4 reacties
dalethvav
09-05-2018 / 23:08
"In Nederland zijn er voor zover ik weet geen Baptistengemeenten met dezelfde theologische positie als Philpot."

Wat te denken van b.v. de refobaptisten in Ned.?
leene
10-05-2018 / 17:18
Nee ik denk niet dat de refobaptisten hetzelfde zijn als de Gospel standard strict baptist. De laatsten ontkennen namelijk dat er een vrij aanbod van genade is. ( wat Philpot ook ontkent)
Ik heb een poosje gekerkt bij de Strict Baptists ( Gospel Standard) en hoewel de mensen heel vriendelijk waren en ik ook de preken tot op zekere hoogte kon waarderen werd ik er uiteindelijk heel verdrietig van. Jullie zijn allemaal grote zondaren. PUNT grote dikke punt er kwam niets meer. Je moet maar wachten tot je kenmerken bij jezelf ziet en er maar veel om bidden maar dat is het dan. Geen uitzicht, geen beloftes. want die zijn alleen voor de uitverkorenen. Geen zending ... want wie door God geroepen wordt komt er toch wel. Heel naargeestig vond ik het uiteindelijk... en een halve bijbeluitleg
refoweb
12-05-2018 / 20:33
Nog een toegift van ds. Pieters via mail:

"Er zijn nog steeds veel liefhebbers van Philpot, ondanks zijn standpunt ten aanzien van ‘aanbod der genade’ en de geloofsdoop, en wel in de rechtervleugel van de gereformeerde gezindte, zie de boeken die van Philpot nog steeds worden uitgegeven, onder andere door boekhandel Koster in Barneveld; en vooral is er een groep in Nederland die de Strict Baptist / Gospel Standard visie en vooral geschriften promoot: https://www.gospelstandardvrienden.nl
https://hetbraambos.nl/wp/ "
kip
15-05-2018 / 14:07
lene
u zegt ;geen uitzicht geen belofte want die zijn alleen voor de uitverkorenen enz.

ik wordt er juist gelukkig van als k zulke preken hoor/lees.
zoals van Philpot.
Dat is voor mij juist de zekerheid,dat een mens waar God aan begint,er nooit meer uit kan vallen.
Alles bij God vandaan,niks zelf toepassen,een heel afhankelijk leven dus.
een hele Bijbel vol belofte,bemoedigingen uitzicht, en dat te mogen kennen,na een zondaar voor God te zijn gemaakt.
juist dat verschil van dag en nacht.
een mens die worstelende gemaakt is,k hielt niet op hand en oog,op te heffen naar omhoog.
Maar ook zijn/haar zelfkennis,
alles van Boven geschonken.
bij stichting t Braambos heb je zulke prachtige eerlijke lektuur voor iemand,s ziel!!
dat is eigenlijk meer te beleven dan te kunnen zeggen.
Jammer dat k in Nederland zulke mensen als Philpot niet ken en de strickt Baptist er niet is.
ook wat ds pietsers zegt die Gospelstandaardvrienden.
k vind die boekjes een juweel.
een en al zending,zo zie ik het nl.
kheb nog nooit iets gelezen,waar staat,wie door God geroepen wordt,komt er toch wel,maar wel het UITZIEN het Verwachten,bidden zonder ophouden,maar dat zijn altijd Geschonken gave van Boven.
om iets van Boven te ontvangen.is tussen God en de ziel en kan iemand delen met een mens,die dat ervaart/beleeft.
anders wordt t niet verstaan.
we zijn een bonk zonde,en juist die mensen kijken uit
pakken zelf niks
dat is echt niet uit te leggen.
misschien kan je vaker bij die Baptisten gaan luisteren,en de Heere vragen of je oren mag krijgen.
zo doe ik t ook hoor
want ...punt....grote dikke ....punt...herken in helemaal niet en nooit.
wel de ziel die zondigt zal sterven,....je zult t maat thuis krijgen,dan ist verloren verloren,en niemand op aarde kan je helpen,dat Hij alleen!!!!!!!!!!!!
geen punt geen rust,maar n worstelleven,hoe kom IK ooit met God verzoend?tegen wie IK gezondigd heb?
Hij de Weg de Waarheid en het Leven,o als Hij Zich aan een zondaar openbaard..................
dat is echt voor beleving vatbaar
echt jaloersmakend
echte zekerheid
eeuwig Leven ,uitzien!Hem eeuwig groot maken.
niks uit ons maar Alles uit HEM
khoop zo dat je zo eens mag luisteren Leene
bij n goede strict baptist of lees Philpot
want iemand waar de nood in de ziel is gegeven,heeft geen rust,die denkt niet o dan kom ik er wel,of kenmerken in jezelf zal zien....

als een voorganger een halve bijbeluitleg preekt,kent ie t zelf niet [denk ik dan]]
Leene zie iemand te vinden die de hele Bijbeluitlegt

Terug in de tijd

Aan een Hersteld Hervormde predikant. Ik ben een jongen van 17 jaar oud en ga met mijn ouders elke zondag naar een Herst...
geen reacties
09-05-2019
Ik heb een vraag over het zien van engelen. Mijn vriendin zegt dat ze vaak engelen ziet. Ze ziet ze dan in het heelal, s...
geen reacties
08-05-2019
In de Bijbel wordt gesproken over hoererij. Wat moeten we verstaan onder hoererij zoals in de Bijbel vermeld staat? Valt...
geen reacties
08-05-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering