Op zoek naar bijzondere ervaringen

Ds. A. Simons / geen reacties

20-04-2017, 11:48

Vraag

Bij het lezen van de volgende tekst heb ik een aantal vragen: “Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven: en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: Kent den Heere; want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere: want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hunner zonden niet meer gedenken” (Jer. 31:33-34). Wat is het dat de Heere zegt dat Hij de wet in het binnenste schrijft? Ik merk daar zo weinig van in mijn leven. Het kan zijn dat ik het zoek in een bijzondere ervaring. Maar ik vraag me af hoe dat gaat en wat wij daar van ondervinden.

Mijn tweede vraag gaat over het kennen van de Heere. Hoe kunnen wij de Heere kennen? Vaak hoor ik de zin: “als de Heere in je leven komt, dan...” Als ik dat dan met mijn leven vergelijk vraag ik mij af: ken ik de Heere wel? Is hij wel in mijn leven (gekomen), want ik merk er zo weinig van, ik zie er zo weinig van. Ik hoop dat u hier mij meer duidelijkheid in kan geven. Want ik loop al lange tijd met deze vragen m.b.t de bevinding rond. Soms hoor je van zulke grote ervaringen spreken dat ik me afvraag of mijn verhouding met de Heere wel echt is. Want ik kan helemaal niet spreken van bijzondere ervaringen; dat ik door de Heere ben gevonden, dat Hij mij inzichten heeft gegeven enz. Soms kan bij dat alles ook ineens de twijfel opzetten of God wel bestaat, want ik merk er zo weinig van.

Antwoord

Bedankt voor je openhartige vragen. Het is best lastig om je vragen te beantwoorden omdat ik je niet ken en dat je heel beknopt dingen belijdt. Ik ga het toch proberen.

We beginnen met vraag twee: wat betekent de uitspraak dat God in je leven komt? Als ik de uitspraak Bijbels oppak, dan kan er niets anders mee bedoeld worden dan dat Christus in ons komt wonen (Gal. 2:20). Het wordt in de kerk ook weleens anders uitgelegd. In de zin van dat een mens onrustig wordt, last krijgt van zijn zonde enz. Ik begrijp die uitspraak wel maar vind het verwarrend. Jij en ik zijn dode zondaren (Ef. 2:1-2). God woont niet meer in ons leven. We moeten met Christus levend gemaakt worden (Efeze 2:4). Hoe word je geestelijk levend? De Heere Jezus zegt in Johannes 5:25 dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die zullen leven. God maakt door het Woord en door Zijn Geest geestelijk doden levend.

De grote vraag in jou en mijn leven is of dat Christus in ons woont door de Heilig Geest? (Gal. 2:20). Wanneer dit gebeurt in je leven komt de Heilige Geest in ons wonen. Of anders gezegd; je krijgt een nieuw hart of zoals de profeet het belijdt: Hij neemt het stenen (dode) hart weg en je krijgt een vlezen hart (Ezech. 36:26). De Heere verzoent/vergeeft niet alleen de ongerechtigheden maar geeft ook een nieuw hart, een nieuwe Geest om in Zijn Woord te mogen wandelen. Dat doet Gods kind niet vanuit zijn oude leven, maar hij krijgt een nieuw leven. Christus in ons (Gal. 2:20). Of anders gezegd de Heilige Geest komt in de tempel van ons lichaam wonen (1 Kor. 6:19).

Je loopt ook op een bepaalde manier vast met de uitdrukking “een bijzondere ervaring.” Je wilt toch niet van mij horen dat het buiten ervaring omgaat toch? Het gaat niet buiten ons om maar door ons heen. Alleen de zekerheid ligt niet in ervaringen in de eerste plaats. Maar God bevestigt Zijn werk door het Woord. Het gaat niet in de eerste plaats om de weg die God met ons gaat. Al gaat het niet buiten een weg om. Maar Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Je begrijpt dat dit sporen trekt in je leven. Vroeger had je jezelf zo lief, maar als Hij komt in ons leven dan wordt Hij al mijn liefde waardig toch? Stel je voor dat het alleen zetelt in ons hoofd en niet in ons hart. Ik stel de belangrijkste vraag: Ken je de Heere Jezus? Heb je door genade Hem in je leven ontmoet? Dat Hij zich openbaarde in het Woord. Paulus zegt ik heb Hem jullie voor de ogen geschilderd (Gal. 3:2). Jullie hebben Hem door het gehoor in je hart aangenomen. Niet alleen een Christus voor ons maar ook in ons. Eeuwig wonder.

Gods zegen en van harte dat Christus mag wonen ook in jouw hart. Gode tot eer. 

Vriendelijke groet,
Ds. A. Simons, Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bevindingervaring
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 16 en heb de laatste tijd zoveel vragen over mezelf. Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe kijken anderen...
geen reacties
20-04-2006
De Rooms-Katholieke Kerk staat haar priesters in beginsel niet toe dat zij actief zijn in een politieke partij. Een van ...
geen reacties
21-04-2015
Bij mij op school zeiden ze altijd dat iedereen gaat sterven. Maar als Jezus terug komt zijn er toch ook nog mensen op d...
geen reacties
20-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering