Het inscherpen van een Bijbels godsbeeld

Ds. C.G. Vreugdenhil / 1 reactie

03-03-2017, 16:01

Vraag

Aan ds. C. G. Vreugdenhil. U heeft het in het grote gebed weleens over het “inscherpen van een Bijbels godsbeeld”, bij onze kinderen. Dat is zo makkelijk nog niet en het uitschieten naar een van beide uitersten ligt op de loer... Hoe kan ik als vader ervoor zorgen dat ik mijn kinderen een Bijbels godsbeeld inscherp?

Antwoord

Het begin is dat je eigen godsbeeld bijbels is. Anders kun je dat ook niet overbrengen aan je kinderen. De een heeft een te streng godsbeeld alsof God alleen maar een rechter of een soort boeman zou zijn. De ander heeft een te slap godsbeeld alsof God alleen maar liefde is zonder de zonde te straffen, want Hij vergeeft toch alles. Hoe meer je zelf de Heere God mag kennen, des te beter je zelf dat over kunt brengen op je kinderen. Ik leg nog even uit wat dat ‘inscherpen’ betekent. Sterkte met de opvoeding.

Inscherpen

Als je maar lang genoeg met een mes een ichthus-teken in een plank kerft, komt er op den duur een duidelijk beeld van dat vis-teken in die plank. Dat is letterlijk de betekenis van inscherpen. Figuurlijk betekent dit woord dat je de dingen steeds moet herhalen, telkens op een andere manier zeggen, erover praten en erover zingen. 

Met het inscherpen van Gods geboden wordt bedoeld dat je ze steeds herhaalt. Dat je ze voortdurend voorzegt en voorleeft. In huis en onderweg, 's zondags en door de week, bij het opstaan en bij het naar bed gaan, altijd en overal en onder alle levensomstandigheden. 

Geloofsopvoeding doe je niet alleen maar op bepaalde momenten, maar altijd. Het gaat hierbij om je levenshouding, je levensinstelling. Onze kinderen moeten kunnen zien en horen dat we God liefhebben. Ze moeten aan alles kunnen merken dat we de HEERE dienen. 

In dit alles is het gezinsleven enorm belangrijk. In de tijd van de Bijbel leefde men vaak met twee of drie generaties in één woning als gezin bijeen. Dat is nu anders. De kinderen zwerven al zo vroeg uit. Wees alert op de momenten waarop u als gezin samen bent. 

Opvoeden betekent grootbrengen, tot ontwikkeling brengen, tot zelfstandigheid. Zodat onze kinderen zelfstandig kunnen leven vanuit wat wij ze hebben bijgebracht. Met het uiteindelijke doel dat ze hun hoop op God zullen stellen, niet alleen voor dit leven, ook voor het toekomende. Dat ze zeker mogen zijn van het eeuwige leven.

En wat moeten we ze doorgeven in de godsdienstige opvoeding? De grote daden van de HEERE in de geschiedenis, Zijn kracht en de wonderen, die Hij gedaan heeft, zegt Asaf. In vers 5 noemt hij ook nog de wet en de getuigenis, samen de hele oudtestamentische Bijbel. Het woord van Gods bevel en belofte, de vaderlijke zorg van God voor Zijn volk en de rijkdom van Zijn genadeverbond. Dat onze kinderen van nature “kinderen des toorns” zijn, maar ook dat ze “in Christus geheiligd zijn”, afgezonderd van de wereld en bestemd voor de dienst van God. Zo positief mag u zijn in uw onderwijs. 

U moet ook heel praktisch zijn. Waarschuwen tegen verkeerde vrienden, tegen verleidingen in het alledaagse leven. Hoe moet je omgaan met zaken als seksualiteit, muziek, de media? Hoe vormend kunnen onze gesprekken aan tafel zijn in de sfeer van liefde en respect en niet in een hoogmoedig beter weten en iedereen afkammen. Hoe belangrijk is de sfeer, die onze kinderen thuis inademen. 

Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofsopvoeding
1 reactie
Sammie2016
04-03-2017 / 09:45
Hallo brievenschrijver,

Ik ben ook een vader van 2 dochters en hoe belangrijk is het niet om kinderen goddelijk onderwijs bij te brengen.
Allereerst dienen we als ouders zelf doordrongen te zijn van de waarde van Gods Woord, wij dienen er liefde voor te ontwikkelen.
Het is interessant dat Deuteronomium 6:6 begint te zeggen tegen ouders dat Gods woord op hun hart moet blijken te zijn.
Dus wij ouders moeten nauwkeurige kennis van Gods woord en wil hebben voordat we het onze kinderen kunnen leren of inscherpen (door voortdurende herhaling leren of steeds weer opnieuw zeggen, inprenten).
Dat betekent dus dat we veel tijd aan onze (jonge) kinderen moeten besteden, dat zegt Deut. 6 ook ... "wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij op de weg gaat en wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat."

Vroeger toen de meisjes nog klein waren en wij veel wandelden, praatten we altijd over de schepping om ons heen, de bloemen, bomen, dieren etc. etc.
Ik stelde dan vragen als "wie heeft dat geschapen of wat zegt de schepping over God of vind je het fijn om te kunnen genieten van (bijv.) de dieren."

Kinderen moeten beseffen dat alles om ons heen in de natuur door de Almachtige God is geschapen, jouw overtuiging dat het zo is is essentieel.

Bovendien moet dat inscherpen wel met heel veel geduld en liefde gebeuren.
In de Bijbel heet het ook 'liefdevol streng onderricht' en in 1Kor. 13:4 wordt gezegd dat "de liefde" lankmoedig (of geduldig) en vriendelijk is.

Oh ja, de Bijbel spreekt ook over "roede van streng onderricht" en verhalen op dit forum laten zien dat het nogal hardhandig aan toe kan gaan bij de opvoeding van sommige gelovige ouders, arme kinderen.
Maar slaan of schoppen is echt niet de bedoeling hoor, streng onderricht geef je met je mond!
Spreuken 1:8 zegt ...
.. Luister, mijn zoon/dochter, naar het strenge onderricht van uw vader en verlaat de wet van uw moeder niet.

Lieve vader, behandel je kind als een jong, teer plantje die je later als een sterke fruitboom in je tuis ziet staan.
Geef het veel water (dat is Gods levende woord) en liefde, geef het correctie (liefdevol streng onderwijs) waarlangs het als een paal recht langs-op kan groeien (Gods rechtvaardige wetten).

succes.

Terug in de tijd

Ik ben 21 jaar en mijn hele leven lang al een Jehovagetuige. Sinds kort heb ik ontdekt dat de leer van Jehovah’s getuige...
3 reacties
05-03-2018
Wat betekent Spreuken 18:20,21: "Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden; hij zal verzadigd worden ...
1 reactie
03-03-2010
Ik zit al een tijdje met het volgende probleem. Ik heb God eigenlijk helemaal niet nodig, alleen als ik denk aan de hel ...
1 reactie
04-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering