Alleen mannen

Redactie Refoweb / 34 reacties

15-02-2017, 10:22

Vraag

Waarom alleen mannen in de kerkenraad?

Antwoord

Onder de tag 'vrouw in ambt' staan diverse antwoorden op je vraag.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

34 reacties
John61
16-02-2017 / 08:06
Als kind begreep ik al niet waarom alleen mannen in de ambten mogen dienen.

Genesis 1 : 27 (statenvertaling):
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

* Zowel het mannelijke als het vrouwelijke komen van God en zijn BEIDE naar Zijn beeld. M.i. alle reden om ook vrouwen in de kerkenraad te vertegenwoordigen en de kerkenraad hiermee te verrijken.

Ja, ik ken de brieven van Pauls met de zogenaamde zwijgteksten. Die zijn geschreven aan een bepaalde gemeente (Efeze), in een bepaalde situatie (Efeze was een heidense stad met een alles beheersende godinnencultus) in een bepaalde tijd (ca. 60 - 100 na Christus). Nergens blijkt uit dat Paulus beoogde dat dit voor alle gemeenten, in alle situaties en in alle tijden geldt.
Omega
17-02-2017 / 09:40
@John61 Staan er nog meer richtlijnen in de Bijbel die de Heilige Geest per vergissing heeft laten opnemen? Toch wel handig om te weten lijkt me.
huibertus
17-02-2017 / 11:11
John 61
Ooit las ik een interview van prof Kuitert,op de vraag wat betreft de vrouw
in het ambt, zei hij er staat in de bijbel dat het niet mag, maar wij doen het
toch,is dat voor u misschien een oplossing?
John61
17-02-2017 / 19:04
@Omega, met je van kaft tot kaft opvatting loop je een keer hopeloos vast. Door alle tijden heen zijn er verschillen in vertalingen en verschillen in interpretaties ontstaan. Die doen m.i. alleen af aan de letter, maar niet aan de geest van de Bijbel. Mijn opvatting gaat in tegen jouw opvatting; je beschuldiging dat mijn opvatting ingaat tegen de HG is een zware, daar kun en mag jij niet over oordelen. Evengoed dank dat je me de maat hebt genomen.

@huibertus, in de opvatting en formulering van Kuitert herken ik me niet.
Omega
17-02-2017 / 19:43
@John61 Tja, als jouw uitleg in strijd is met de letterlijke tekst moet er ergens een fout gemaakt worden. En aangezien de hele Schrift door God ingegeven is (2 Tim. 3:16) gaat dus of jij bij je exegese of de Heilige Geest bij Zijn inspiratie de mist in. Vooralsnog neem ik maar de vrijmoedigheid om mij achter de Heilige Geest te scharen in deze zaak, tot je met overtuigender bewijs komt. De Hebreeuwse en Griekse grondtekst bijvoorbeeld...

Maar oeps, uit zowel Gen. 3:16, Ef. 5:22, Kol. 3:18, Tit. 2:5, 1 Petr. 3:1, 1 Tim. 2:11-15 en 1 Kor. 14:34 blijkt helder dat je er naast zit. Zou je dan toch de emancipatiebacterie onder je leden hebben? ;-)
John61
18-02-2017 / 12:56
@omega: met name je laatste regel vind ik onnodig, zo behandel ik jou ook niet. Jij geeft er blijk van je niet voor te kunnen stellen dat iemand die er net zo serieus mee om gaat als jij tot andere conclusies komt. Ik ben voorzichtig met het oordelen van wat wel en niet van de HG komt:

De Bijbel met 66 boeken, zoals wij die kennen is pas in 367 na Christus door Athanasius van Alexandrië samengesteld. Daarvoor (en ook daarna) bestonden er verschillende samenstellingen van de Bijbel. Sommige boeken zijn apocrief verklaard. De RK Bijbel bevat bijvoorbeeld 73 boeken, waaronder een aantal apocriefe boeken. De brief aan Timotheus waar je naar verwijst (en die ook n de RK Bijbel staat) is geschreven tussen 60 en 125 jaar na Christus en toen bestond de huidige samenstelling van de Bijbel nog niet, die is van ca. 250 - 310 jaar later. Interessante vraag is dan welke samenstelling van de Bijbel Paulus volgens jou dan bedoelt in zijn brief aan Timotheus. Wat ik hiermee wil laten zien is dat de werkelijkheid soms complexer is dan het op in eerste instantie lijkt. Bescheidenheid over de de opvattingen van anderen is daarom m.i. op zijn plaats.
Lecram
18-02-2017 / 14:16
@Omega: bid jij met opgeheven handen? 1 Timotheüs 2:8
Of heeft de Heilige Geest zich daar vergist?
John61
18-02-2017 / 16:15
Beste reageerders, wees a.u.b. terughoudend en bescheiden met het noemen van de naam van de HG.
Justinus
18-02-2017 / 17:08
In mijn kerkgenootschap is lang geleden besloten dat vrouwen in het ambt van predikant mogen werken. Ik doe niet (meer) mee aan een discussie of dit wel of niet is toegestaan; circa 30-35 jaar geleden is die gevoerd.

Dat er nu zijn die nog steeds van mening zijn dat een vrouw in het ambt niet hoort, is een gegeven. Ik, en met mij velen, heb die tijd achter me liggen en ik dank de Heer dat hij ons destijds de vrijheid gaf zo te besluiten als wij gedaan hebben.

Ik ben blij met de vrouwelijke predikanten.
Justinus
18-02-2017 / 17:12
@Huibertus. De door u genoemde prof. H. Kuitert heeft wel méér dingen gezegd... voor sommigen een uitkomst om te horen, voor velen de aanleiding om hem niet meer serieus te nemen. Ik behoor tot die laatsten en heb de kerk niet verlaten.
Omega
18-02-2017 / 20:18
@Lecram Nee, ik gebruik de gebedshouding van Ps. 95:6, Hand. 20:36 en Hand. 21:5. Ik geloof namelijk dat ook de Psalmen en het boek der Handelingen geïnspireerd zijn door de Heilige Geest en dat Hij ons meerdere gebedshoudingen heeft gegeven.

@Justinus Heb je die vrijheid gekregen of genomen? ;-)
Omega
18-02-2017 / 20:47
@Lecram Ik heb zojuist nog even de Griekse grondtekst er op nageslagen. Het aardige is dat de gebedgestalte die Paulus uitvaardigt, niets zegt over of dit staand, zittend of knielend moeten gebeuren. De handen moeten opgegeven worden, dat kan ook in gevouwen toestand. Salomo deed het knielend met opgeheven handen. In het Grieks wordt gesproken over "cheir", waarmee handen aangegeven worden die een holte grijpen. Dat zou dan duiden op gevouwen handen.
CrA
22-02-2017 / 10:45
Beste vraagsteller, waarom alleen mannen in de kerkenraad? Dat heeft te maken met: hoe zie je een kerkenraad. Zie je die alleen en uitsluitend als een college van personen met een ambt(opzieners en diakenen) en dus met bevoegd gezag, dan is de Bijbel helder dat dit alleen mannen mogen zijn. De redenen die Paulus geeft in 1 Tim 2:13 en 14 is niet de schepping en de misleiding/overtreding van de mens, want beiden Adam en Eva zijn geschapen en in overtreding geweest, maar dat Adam EERST geschapen is en dat de vrouw die als tweede geschapen is, als EERSTE misleid is geworden en dus als EERSTE in overtreding is geweest. Het zit hem in het woord: EERST, wat het onderscheid maakt. Daarom moet een vrouw zwijgen in de gemeente, dit betekent dat ze het niet voor het zeggen heeft. Zie je daarentegen een kerkenraad niet alleen en uitsluitend als een college van personen met bevoegd gezag, dan is er ruimte dat ook vrouwen daar deel van uit kunnen maken.
Omega
22-02-2017 / 15:05
@CrA Mogen we zelf kiezen dan? Volgens mij is Paulus duidelijk in 1 Tim 3:2: "Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren." Het Grieks vermeldt bij opziener, e'piskopos (bisschop), mannelijk. De vraag is dus niet hoe wij er tegenaan kijken, maar hoe de Bijbel een kerkenraad ziet.
Nieuwverbond
22-02-2017 / 15:26
Vrouwen hadden ook hun taken in de gemeente, als diacones enzo. En als we de kerkenraad zien zoals God het bedoeld heeft dan is het helemaal niet belangrijk of het alleen mannen zijn. Ze zijn gewoon onze broeders, ze staan niet boven ons maar naast ons. We mogen niemand als meester of meerdere zien in de gemeente, alleen God is onze Meerdere.
CrA
22-02-2017 / 17:26
@Omega, dat een opziener en een diaken een man moet zijn daarin is de Bijbel glashelder. Is ze dat ook als het gaat om de samenstelling van een kerkenraad?
John61
22-02-2017 / 19:19
@omega: de vraag is of de richtlijnen in de brieven van Paulus dezelfde zwaarte hebben als de 10 geboden en voor alle tijden en plaatsen gelden. In jouw opinie kennelijk wel. Je gaat (lastige) vragen en dilemma's uit de weg door ze niet bijbels te verklaren.
Omega
22-02-2017 / 20:20
@John61 Als je de richtlijnen van Paulus niet serieus neemt, wat voor doel dienen ze dan? Wat heeft de Bijbel dan nog voor zin? Dan heb je aan aan half A-4tje met de Tien Geboden (waar vervolgens ook weer flink aan getornd wordt) voldoende.

Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik lastige vragen als niet-Bijbels verklaar. Maar stel die lastige vraag dan gerust alsnog. Ik ga geen enkele vraag uit de weg (behoudens dan dat ik wel eens wat over het hoofd zie).
Omega
22-02-2017 / 20:35
@CrA Welke ambten zijn er nog meer dan diakenen en ouderlingen in een kerkenraad? Ouderlingen (presbuteros) of opzieners hebben dezelfde functie, blijkt uit Titus 1:5-6. Haal je misschien kerkenraad en kerkbestuur door elkaar?

@Nieuwverbond Als God het anders bedoeld heeft dan in de Bijbel staat (alleen mannen in het ambt; 1 Tim. 3:12) hoe weet jij dat dan?
Nieuwverbond
22-02-2017 / 21:28
@omega , ik bedoelde niet dat ik het niet eens ben met alleen mannen in de kerkenraad. Dan begreep je me verkeerd. Maar in de tijd van de handelingen hadden vrouwen ook vaak mooie werkzaamheden in de gemeente.

De gemeente had toen sowieso een andere opbouw als nu. Er was nog geen kerkenraad zoals wij die nu kennen. Het waren huisgemeenten. Er was sprake van mensen die allemaal verschillende gaven van de Heilige Geest hadden. Mensen die goed konden uitleggen, mensen die leidersgaven hadden, mensen die de gave van profetie hadden enz. Dat was juist zo mooi dat al die leden met verschillende gaven allemaal nodig waren in het lichaam van Christus.

En iedereen was een. Had je een woord dan mocht je spreken, had een ander een woord dan mocht die spreken en zweeg de vorige spreker. Geen meerderen maar allemaal broeders en zusters. Dat mis ik nu wel eens in de diensten.

En er waren ook vrouwen waarvan gezegd word dat ze profeteerden (dochters van Filippus), en vrouwen waarvan Paulus zegt dat ze met Hem gestreden hebben in het evangelie.

Terug in de tijd

Als mijn blaas een seintje geeft dat ik eigenlijk naar de wc moet, heb ik meer zin in seks dan wanneer mijn blaas leeg i...
geen reacties
14-02-2014
Mijn vriend en ik kennen elkaar heel goed, zowel geestelijk als lichamelijk en ik zie de verkeringstijd ook als een peri...
geen reacties
14-02-2004
Aan dhr. Kole. Ik vond een antwoord van u aan iemand die u ooit eens een vraag heeft gesteld over IVF en dopen in de Ger...
geen reacties
14-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering