Overstap naar ander kerkverband

Ds. J. Bos / 3 reacties

14-02-2014, 10:05

Vraag

Al jaren ben ik aan het twijfelen over een overstap naar een ander kerkverband. Ik ben zelf opgegroeid in verschillende kerken, omdat mijn ouders van verschillende kerkelijke afkomst waren. Mijn moeder komt uit de Ger. Gem., mijn vader was Rooms-Katholiek (niet praktiserend). Samen zijn ze toen getrouwd in de Nederlandse Hervormde kerk. Daar ben ik ook gedoopt en zijn we lid geweest tot mijn negende jaar. Met een verhuizing zijn we overgegaan naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. Als kind ben ik erg gepest met het feit dat ik naar een kerk ging. Ik zat op een algemeen-christelijke basisschool, maar de meeste kinderen waren niet gelovig. Het was meer een dorpsschooltje. Toen ik twaalf werd mocht ik van mijn ouders een middelbare school kiezen. Ik heb toen bewust voor een reformatorische school gekozen. Daar kreeg ik vriendinnen en ging ik mee naar de jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente. Ook woonde ik af en toe op zondag diensten bij van de Ger. Gem. bij vriendinnen of bij mijn oma. Toen wilde ik eigenlijk al bij die kerk horen. Ik voelde me aangetrokken tot die diensten. In de CGK, waar ik dan een keer per zondag ging omdat mijn ouders niet vaker gingen, had ik dat gevoel nooit. Toen ik niet meer naar JV ging (rond mijn 16e) ben ik gestopt met de bezoeken van de Ger. Gem. Mij werd verteld door mensen in de omgeving dat je geplaatst wordt in een gezin en in een kerk en dat je bij die kerk dient te blijven. Nu ben ik inmiddels moeder geworden en heb een zoontje. Ik merk steeds meer onvrede met de diensten in de CGK. Ik heb het idee dat er steeds meer ‘moet kunnen’. Ik heb indertijd wel mijn belijdenis en doopdienst in de CGK gedaan. Nu echter worden psalmen op de achtergrond geschoven, komen allerlei muziekinstrumenten in de diensten en worden er allerlei liederen gezongen. De preken worden populair gemaakt, met vergelijkingen die soms kant noch wal raken. Althans, dit is mijn beleving, want ik weet dat andere gemeenteleden dit als positief ervaren. Als ik bedenk waar ik mijn zoontje op wil laten groeien (in welk kerkverband) dan zou dat toch de Ger. Gem. zijn. Zelf zou ik hier ook graag naar toe willen. Ik vind het alleen lastig te formuleren waarom. Ik snap dat een overstap niet zomaar kan. Ik bid dagelijks om een antwoord of een overstap goed zou zijn en of God de weg voor mij en mijn zoontje duidelijk wil maken. Is een overstap naar een ander kerkverband echt zo slecht? Ik haal zoveel kracht, bemoediging en troost uit de preken van de Ger. Gem hier in het dorp (want sinds enkele maanden bezoek ik regelmatig weer de diensten van de Ger. Gem). Ik zou graag mijn zoontje in dit kerkverband op laten groeien. De twijfel die er bij mij is, is dat ik geplaatst ben in de CGK hier en of ik voldoende argumenten heb om een overstap te maken.Ik heb deze twijfels bekend gemaakt bij mijn wijkouderling en die zegt dat ik in de CGK dien te blijven, omdat ik daar geplaatst ben en dat in de Ger. Gem volgens hem alleen wet wordt gebracht en niet het evangelie. Hij is nogal fel anti-Ger. Gem. Wat zouden voldoende redenen zijn om een overstap te mogen maken? Ik wil niet zomaar zeggen dat de CGK 'niet goed' is.

Antwoord

Geachte vrager,
 
U moet met uw kind daar gaan waar u, in alle gebrek, het zuivere Woord Gods hoort. Dat wil zeggen: zonde en genade, geloof en bekering. Die prediking waarin gehoord wordt dat God de goddeloze rechtvaardigt. Anders gezegd: eerst rechtvaardigmaking en daarna heiligmaking. In die volgorde en geen heiligmaking tot of voor de rechtvaardigmaking. Daar zal het op aankomen. En vergis u niet, een zondaar en zondares moet zowel bij links en rechts, bij licht en zwaar, voor deze valkuil oppassen.

Veel wijsheid daartoe. Een beslissing kan ik voor u niet nemen. Daarmee moet u zelf klaar komen voor en met de HEERE.

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
3 reacties
Boaz
14-02-2014 / 11:19
Het argument dat je in een bepaalde kerk 'geplaatst' bent, lijkt oppervlakkig gezien leuk, maar snijdt geen hout: tegen een moslim zeggen we ook niet dat hij maar in de moskee moet blijven, omdat hij daar 'geplaatst' is.
Ik zou daar dan ook niet teveel gewicht aan geven.

Ga nooit tegen je eigen geweten in met het nemen van een besluit, maar realiseer je ook dat je geweten mede gevormd wordt door je opvoeding. Andere instrumenten in de dienst zijn maar bijzaken: je dacht dat toch niet dat er in de tempel vroeger op het orgel werd gespeeld? Die bestond nog niet eens! En het zingen van andere liederen dan Psalmen zijn ook maar bijzaak. Wat belangrijk is, is of je gevoed wordt, want dan heeft een mens zo nodig! Natuurlijk is geen enkele kerk hier op aarde volmaakt, maar goede, zuivere Woordverkondiging is heel belangrijk.

Binnen de CGK heb je meerdere stromingen, heb je daar al eens over nagedacht?
emaildfj1atgmailpuntcom
14-02-2014 / 15:51
Ik zou zeggen: zoek zo een kerk:
Hand. 2: 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (...) 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; Reageer gerust: emaildfj1@gmail.com
juni
14-02-2014 / 21:21
vragensteller, houdt u van lezen?

zoek een naar ds. D.J van Brummen,cgk. de boekjes van prof. Wisse!!lees ze allemaal eens!
Ga daar met uw kerkeraad over spreken,als u ze uit hebt.
Lees goed van ds van Brummen zegt/schrijft!!!!lees en herlees.

u mag van de cgk verwachten dat de predikanten zo preken,als in deze boekjes staan!!!

voor u zelf ook een les!zoek anders tweede hands van deze boekjes op!
als u dit leest, en herleest en bespreekt,dan kunt u een keuze maken he?de inhoud van deze boekjes zijn ook niet altijd in de ger gem te vinden.....
wacht toch nog even met vertrekken!!!!
veel wijsheid van Boven toegewenst

Terug in de tijd

Ik heb een vraag waar ik al een tijdje over nadenk. Wij zingen in onze gemeente tijdens de dienst alleen de berijmde psa...
geen reacties
14-02-2004
Vriendelijk dank voor de tijd die u hebt genomen voor het beantwoorden van mijn vraag. Ik zal eerst uw vragen beantwoor...
geen reacties
14-02-2006
Hoe komt het toch dat als ik iets verkeerds heb gedaan ik het veel gemakkelijker aan God belijdt dan aan degene tegen wi...
geen reacties
14-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering