Wonen waar je goed kunt kerken

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

19-02-2004, 00:00

Vraag

Geachte dominee. Op dit moment ben ik woonachtig in een plaats waar ik me kerkelijk goed thuis voel (herv., GB). In verband met mijn nieuwe werkkring ben ik genoodzaakt om elders een woning te kopen of te huren. Nu hebben mijn verloofde en ik een plaats bezichtigd die ons erg aanstaat (i.v.m. trouwplannen), alleen... in deze plaats is geen hervormde GB-gemeente (Zeewolde). Om naar de kerk te kunnen gaan moet ik plm. 10 km. met de auto reizen (Harderwijk/Nijkerk). Mijn vader is van mening dat ik niet alleen moet kijken naar de omgeving, maar dat ik zeer zeker rekening dien te houden met het zoeken naar een woning in een plaats waar ik "goed kan kerken", ook met het oog op de toekomst (school voor de kinderen, contacten met de gemeente etc.). Wat is uw mening?

Antwoord

Een heel herkenbaar probleem wat je in je vraag aan mij voorlegt. Ik denk dat het veel te maken heeft met de mobiliteit die we vandaag de dag kennen. Vroeger speelde dit probleem veel minder. We hadden geen auto's of we reden in principe niet op zondag. Door de moderne mogelijkheden die we vandaag hebben en niet te vergeten de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd, die kerkelijke grenzen meer en meer doen vervagen, is het begrijpelijk dat je niet meer automatisch hoeft te wonen waar je wilt kerken. In de toekomstige kerk is het ook geen probleem om, ook al woon je een eind weg, om toch volledig mee te doen met de gemeente van je keuze. Dan komen daarbij nog de moderne mogelijkheden op het gebied van de communicatie, denk aan e-mail e.d. waardoor afstanden wegvallen. Mensen wonen tegenwoordige bijna ook niet meer op de plek waar ze werken. En je zou bijna willen dat er 's zondags ook files stonden, maar dan van mensen die massaal naar de kerk gaan.
 
Er zijn echter een aantal zaken die juist bij een kerkelijke gemeente bijzonder belangrijk zijn. Om op een goede manier gemeente te kunnen zijn moeten we elkaar kennen. Niet alleen met naam en toenaam maar ook geestelijk. We moeten met elkaar meeleven. Ik ben thans predikant in een grote stadswijk en dan merk je hoe belangrijk dat is. In tegenstelling tot en klein dorpje waar je wel zou willen dat mensen elkaar niet zo goed kenden. Daar weet men over het algemeen te veel van elkaar. De persoonlijke aandacht en betrokkenheid op elkaar is van belang voor het gemeente-zijn.

Ik moet in het kader van je vraag vaak denken aan de Heere Jezus. Die bleef ook niet op afstand staan om zo verlossing en verzoening te bewerken, maar Hij kwam tot ons, heel persoonlijk, heel nabij en totaal. Hij werd geen engel maar mens met de mensen. In de bijbel gaat het niet om kennen van horen zeggen maar altijd om die hartelijke (met je hart), persoonlijke relatie met God en met elkaar. Ik weet best dat er omstandigheden zijn waarin dat niet kan. Kerk zijn in Amsterdam is anders dan op de Veluwe of in de Alblasserwaard. Maar als je de mogelijkheid hebt om een plek te zoeken waar je echt van heel nabij met de mensen en onder de mensen kunt meeleven grijp dan die mogelijkheid aan.

Daarbij denk ik ook aan het evangelisatorische aspect. Hoe kun je je buren bijvoorbeeld eens uitnodigen om mee naar de kerk te gaan als je 10 kilometer verderop bij een gemeente bent aangesloten? Dat kan alleen als je ze meeneemt naar de kerk in de wijk of op het dorp. Immers het getuigenis van de Kerk, dat zijn de kerkmensen, wij dus! Niet als verre vreemdelingen zegt Jezus, maar als een zoutend zout. Heel dichtbij en heel direct. Pas dan ben je ook doordeweek aanspreekbaar op je geloof en kun je ook in de gewone dingen de Chr. gemeente waartoe je behoort representeren.

Daarbij komen natuurlijk nog zaken als de band tussen kerk en school. Ik weet best dat die banden tegenwoordig veel losser zijn dan vroeger. Mijn vrouw en ik hebben een gezin met acht kinderen en wat je dan merkt is dat je elkaar als ouders binnen de gemeente heel hard nodig hebt om samen achter het jeugdwerk en de catechese te gaan staan. Om samen vorm en inhoud te geven aan de indentiteit van de Chr. school. Als je 10 km verderop woont is dat veel moeilijker. Kortom als het mogelijk is verdient het de voorkeur daar te gaan wonen waar je voluit mee kunt leven met de plaatselijke gemeente en niet als verre vreemdeling die op gezette tijden even langs komt om zijn geestelijke boodschapje te halen, ook al bedoel ik het niet zo negatief.

Tot slot nog het volgende. Onze tijd is zeer indivdualistisch. Ieder voor zich en God voor ons allen. Dat is een gedachte die aan de Bijbel absoluut vreemd is. Lees maar eens hoe vaak het gaat om het “volk”, om de “schare”.Probeer eens op te zoeken in het boek Handelingen (dat is het boek van de gemeente bij uitstek) hoe vaak daar het woordje “samen” en “gezamenlijk” voorkomt (en dan heb ik het nog niet eens over de vele griekse werkwoordsvormen die beginnen met '”sun...” dat is het Griekse woord voor samen). En als allerlaatste. Ik geloof "de gemeenschap der heiligen".

Veel sterkte met je keuze en Gods zegen bij het “samen'” zoeken naar een plaats om je te vestigen.

Ds. J. J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
geen reacties

Terug in de tijd

Voordat ik in God begon te geloven, een jaar geleden, heb ik altijd wiet gerookt. Toen ik tot geloof kwam, ben radicaal ...
geen reacties
19-02-2015
Ik zit met het volgende. Soms kan ik me niet zo goed uiten in gevoelens naar mijn man. Ik voel me dan best falen. Bijvoo...
2 reacties
19-02-2011
Van de eerder verschenen vragen en antwoorden rond een bepaald thema hebben we dossiers gemaakt. Hieronder vind je de ve...
geen reacties
19-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering