Gods leiding in mijn leven

J.W.N. van Dooijeweert / 2 reacties

19-02-2014, 16:47

Vraag

Ik ben iemand met heel heel erg veel vragen. Ik heb veel vragen over hoe ik wat moet zien. Wat is Gods leiding in mijn leven? Hoe weet ik wat ik wel en niet mag doen? Hoe weet ik wat waarheid is? Ik word zo heen en weer geslingerd dat ik er gek van word. Alle vragen die ik heb kan ik niet stellen omdat het er veel te veel zijn, maar het heeft ook weinig zin omdat ik dan toch weer twijfel aan het antwoord! De Bijbel is het enige waar ik zeker van kan weten dat het klopt, maar interpreteer ik het goed? Hoe kan ik stoppen met dit getwijfel? Het geeft zo veel onrust in mijn leven! Ondanks al deze twijfel weet ik wel zeker dat God het is die een goed werk in mij begonnen is! Dat geeft wel rust, maar al die ander vragen dan? Zou een panellid van de Ger. Gem. dit kunnen beantwoorden?

Antwoord

Je laatste vraag eerst: Het is altijd weer moeilijk om in de vragen van een ander te kruipen. De achtergronden van iedereen zijn anders. En deze achtergronden, omgeving, ouders, leeftijd, streek waar je opgroeide, liefde waarmee je omringd werd (of niet), hardheid of meelevendheid van de mensen in de kerk waarin je leefde als kind, enzovoort, spelen allemaal een heel grote rol in de vorming van je geloofs(be)leven. Veel mensen hebben frustraties opgelopen in hun jonge jaren en die kunnen je lang achtervolgen en het leven benauwen. Om een antwoord op je levensvragen te krijgen is het heel belangrijk dat je je eerst ontworstelt aan alles wat je vasthoud of omsloten heeft. Dat kan een heel zware strijd zijn, maar het is nodig om een helder beeld te krijgen van de Bijbel en ons geloofsleven. Toch is dit nodig om een gezond ‘eigen, persoonlijk’ geloofsleven te hebben (op te bouwen ). Alles wat ouders, omgeving, je kerk, je dominee beleeft of beleefd heeft, is hun persoonlijk geloofsleven. Jij staat zelf tegenover God. Aansprakelijk voor jouw daden en gedachten.
 
En dan al je vragen op een rij.

Vraag: Ik ben iemand met heel heel erg veel vragen. Ik heb veel vragen over hoe ik wat moet zien.

Antw. Wat wij vooral moeten leren is het volgende: De Bijbel spreekt niet in een geheimtaal die uitgelegd en verklaard moet worden, maar gewoon rechtuit tot jou en mij in onze taal. Het is heel goed om een paar vertalingen naast elkaar te gebruiken om beter inzicht te hebben wat er precies staat. Maar HOE en WAT moet je vergeten. Alleen: Wat zegt de Heere God hier tegen mij.Een voorbeeld: Johannes 3:16: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem geloofd niet verderve, maar eeuwig leven hebbe.” Ga niet over die tekst denken op een theologische of dogmatische manier: “Wie is die wereld? Wie worden daarmee bedoeld?” Nee! Er staat hier waar het om gaat: God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon (Jezus) gaf. De weg tot redding is “geloven in deze Zoon, in Jezus.” 
 
Vraag: Wat is Gods leiding in mijn leven?

Antw. In de eerste plaats is het nodig dat je onvoorwaardelijk gelooft dat God je leven leidt en geleid heeft. Hij bepaalde waar je geboren werd, waar je naar school ging, in welke kerk je terecht kwam als kind, enzovoort. Dit zijn met elkaar heel belangrijke dingen.  Nog belangrijker is de vraag: hoe weet ik Gods leiding voor mijn toekomst? En dan is het antwoord weer heel eenvoudig: vraag het aan de Heere Zelf. Hij wil dat we dicht bij Hem leven met alle dingen van het leven. Geef je leven in Zijn hand. “Laat Hem besturen, waken... ’t is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken dat g’ u verwond ’ren moet.”
 
Vraag: Hoe weet ik wat ik wel en niet mag doen? 

Antw. A. Door de opvoeding van je ouders ter harte te nemen;B. Door te luisteren naar wat je geweten je zegt; C. Door na te denken over wat je leest in de Bijbel; D. Door te luisteren naar de prediking van Gods Woord; E. Door met broeders en zusters Bijbelstudie te doen en met elkaar te spreken over de dingen van de dienst van de Heere. En dan staat boven dit alles: vraag aan de Heere Zelf om licht van de Heilige Geest.
 
Vraag: Hoe weet ik wat waarheid is? 

Antw. Altijd terugschakelen naar Gods Woord. Gods Woord is de waarheid, Johannes 17:17. Als iemand je iets aanreikt of probeert aan te praten als “de waarheid”, vraag dan altijd waar het staat in Gods Woord. Neem nooit klakkeloos aan wat mensen je als waarheid proberen aan te praten. Val altijd terug op Gods Woord, het kale woord zonder interpretaties.
 
Vraag: Ik word zo heen en weer geslingerd dat ik er gek van word.

Antw. Zet dit nou eerst eens van je af. Je wordt niet zomaar gek hoor. Zeker niet als het over vragen van leven en dood gaat. Maar het probleem is vaak drieledig: 1. Je stelt de vraag niet aan de juiste mensen (die geen aandacht willen schenken aan je vraag, die geen tijd hebben om eens even na te denken, die denken dat je een vervelende vraag stelt, die je gewoon domweg niet willen helpen); 2. Je stelt de vraag onduidelijk, een beetje benauwd en ingepakt. Daardoor kan een ander je vraag soms helemaal niet begrijpen. 3. Dat is de ergste: Je stelt de vraag niet aan een ander, maar je gaat er zelf over aan het doormalen. Dan kom je er nooit uit! 
 
Vraag: Alle vragen die ik heb kan ik niet stellen omdat het er veel te veel zijn, maar het heeft ook weinig zin omdat ik dan toch weer twijfel aan het antwoord!

Antw. Je moet hiermee oppassen. Je kunt met deze instelling terecht komen bij de grote groep mensen die wel vragen hebben maar helemaal geen antwoord willen hebben. De groep van ‘eeuwige twijfelaars’ noemen we dat. Wat een misvatting!  Als ons leven zo is: Altijd maar twijfelen, nooit geloven wat iemand je aanreikt als antwoord, dan komt er een dag dat we ontdekken dat dit twijfelen onze grootste zonde was. Op het gebied van het geloof is dat natuurlijk het ergste wat er bestaat, want dan zal er volgen: “Ik ken u niet!”
 
Vraag: De Bijbel is het enige waar ik zeker van kan weten dat het klopt, maar interpreteer ik het goed?

Antw. Je moet de Bijbel niet interpreteren maar lezen, opeten en overdenken. Als je gaat interpreteren kom je in de meest dwaze situaties terecht. Gods Woord is GODS WOORD. Vraagt om geen dogmatische of theologische uitleg. Lees wat er staat.
 
Vraag: Hoe kan ik stoppen met dit getwijfel? Het geeft zo veel onrust in mijn leven!

Antw. Door je meer aan God toe te vertrouwen, door veel in de Bijbel te lezen en biddend te overdenken. Je moet ook je gedachten afremmen als ze die twijfelkant op gaan. Neem dan de Bijbel en lees. Geniet van het wonder dat God tot je spreken wil. Het is ook goed om te bedenken dat twijfel zonde is. Veel groter dan de meeste mensen denken. Twijfelen is ten diepste Gods woorden in twijfel trekken. En dat wil de duivel zo graag. Daar begon hij mee in het paradijs en dat doet hij nog elke dag.  Ontvlucht die weg. 
 
Vraag: Ondanks al deze twijfel weet ik wel zeker dat God het is die een goed werk in mij begonnen is! Dat geeft wel rust, maar al die ander vragen dan? 

Antw. Geef je dan ook aan deze rust over! Met heel je bestaan. Met heel je hart. Hoe kun je nou zeker weten dat je een kind van God bent als je niets anders doet alles in twijfel trekken? Dat wil de Heere niet.
We zingen het uit volle borst in de kerk: “’k Zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied... ‘k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen.Tot de God mijns levens heffen.”Ja toch?
 
Vraag: Zou een panellid van de Ger. Gem. dit kunnen beantwoorden?

Antw. Eh... tot slot. Ik ben van de Gereformeerde Gemeenten, maar die heeft de waarheid niet in pacht hoor. Er zijn, God zij dank,  nog meer kerken waar Gods Woord open ligt en het laatste woord heeft. De Heere is niet gebonden aan één kerkverband. Jezus heeft slechts één lichaam. Eén gemeente. En die zit verspreid in allerlei kerkverbanden. Hier in Nederland, maar ook over de hele wereld.
 
Gods zegen.Laat gerust meer van je horen als dit antwoord je niet helpt. Je mag dat ook doen via onze website.

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W.  N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

Gods leidingtwijfel
2 reacties
IceCream
20-02-2014 / 10:30
Mooi antwoord van Van Dooijeweert!

Misschien ook nog de moeite waard om te bekijken:
http://www.youtube.com/watch?v=iii79SXZMWE
emaildfj1atgmailpuntcom
20-02-2014 / 11:37
Hallo Vraagsteller,
Er zijn veel vragen waar we over na moeten denken, als we met God willen leven. Maar God wil niet dat we de hele tijd heen en weer geslingerd worden door twijfel.
Jezus zegt:
31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh. 8)
Het is ook belangrijk om naar een rein geweten te streven. De schrijver van de brief aan de Hebreen schrijft:
Heb. 13: 18 Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen.
Hij was overtuigd dat hij een goed geweten had, omdat hij in alle dingen goed wilde wandelen.
Wij moeten ook werkelijk alles loslaten om Jezus te volgen. Als wij de eerlijke wens hebben om Hem te volgen, dan zal God ons ook zijn waarheid laten zien, ook als het niet altijd makkelijk is.
Ik begrijp dat het niet altijd eenvoudig is, ook omdat er vandaag de dag zoveel verschillende meningen heersen, dat je kunt twijfelen: Wat is er nu waar?.
Maar toch wil God ons helpen om de waarheid te vinden. God is niet zo, dat hij ons maar in het duister wil laten tasten.
Jezus zegt: Joh. 8: 12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Hij wil ons in zijn licht laten wandelen. Ik communiceer er graag over. Je kunt me ook schrijven: emaildfj1@gmail.com
Dan kunnen we kijken of we antwoorden kunnen vinden op je vragen. Ik ben ervan overtuigd dat God iedereen die eerlijk zoekt ook laat vinden! Dat geeft moed.

Terug in de tijd

Wat te doen als je belijdenis gaat doen terwijl je waarschijnlijk in het buitenland gaat wonen waar ze niet deze kerk he...
geen reacties
19-02-2005
Is het tegenwoordig niet erg ouderwets als je niet van popmuziek houdt?
geen reacties
19-02-2007
Voordat ik in God begon te geloven, een jaar geleden, heb ik altijd wiet gerookt. Toen ik tot geloof kwam, ben radicaal ...
geen reacties
19-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering