Schuldbelijdenis willen doen

Ds. H.H. Klomp / 57 reacties

21-12-2016, 11:54

Vraag

Ik ben 18 jaar en heb een kindje van een half jaar. Helaas ben ik met mijn ex-vriend te ver gegaan waardoor ik zwanger raakte. Hij is helemaal uit beeld. Graag wil ik schuldbelijdenis doen. Toch vraag ik mij af of ik wel schuldbelijdenis kan doen om de volgende twee redenen:

1. Dagelijks vraag ik om vergeving voor (deze) zonden. Ik voel en weet niet of God mijn zonden vergeven heeft. Moeten mijn zonden vergeven zijn om schuldbelijdenis te kunnen doen?

2. Mag/kan je schuldbelijdenis doen als je nog zo vaak zonden doet. Het komt voor mij zo tegenstrijdig over. Schuldbelijdenis doen van hetgeen waar je berouw van hebt en dan toch elke keer weer zonden doen.

Antwoord

Beste jonge moeder,

Wat vervelend voor je. Wat een slappe ex, die ervan door gaat terwijl hij de vader is. Het is natuurlijk wel een verkeerde start, maar ik hoop dat je van je kindje geniet en er een goede moeder voor zult kunnen zijn. De vraag blijft: is het echte liefde geweest, of pure lust. Goed dat je niet getrouwd bent, want er moet voor een echt huwelijk wel meer zijn dan alleen lichamelijkheid.

Je hebt concreet in de zonde geleefd. Fijn dat je je schuldbewust tegenover God weet. Dat is niet van jezelf. Bijzonder als je deze  zonde ook voor de Heere mag belijden. Die concreet noemen voor Gods Aangezicht is nodig en goed. Ook al blijf je ook op andere terreinen zonde doen. Heb je ook (ambtelijke) hulp of persoonlijke ondersteuning bij de verwerking  gehad? Ik hoop het maar want als je hier doorheen gaat, kan er zomaar een stuk eenzaamheid zijn.

Kon/mocht je kindje gedoopt worden? Of door jouw ja-woord  als de moeder of door dat van je ouders? Ik stel me voor dat in het eerste geval een (officiële)  schuldbelijdenis door de kerkenraad wordt gevraagd. Dat is heel goed voor een geestelijke afsluiting. En de schuldbelijdenis betreft dan niet je kindje. Dat leven heeft God ook gegeven!  Maar het gaat in de schuldbelijdenis er om dat je vooruitgegrepen hebt op het officiële huwelijksleven. Een zonde die vergeven kan worden. Ik hoop dat je van deze moeilijke periode ook nog positieve dingen hebt geleerd. Die vormen dan je leven als moeder, en als vrouw voor de toekomst.

Ik wens je Gods nabijheid toe als moeder en kind.

Groet, ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

schuldbelijdenis
57 reacties
ereunao
05-01-2017 / 16:22
@ereunao, als de kerk hierin liefdeloos handelt, zoals jij stelt, dan deed Paulus het ook toen hij zei: "doe de kwaaddoener uit uw midden weg(1 Kor. 5:13). Het gaat juist om de eer van Jezus, daarom zei Paulus dat.
Verder heb ik bewijzen genoemd. Punt is dat het niet aanvaard wordt of dat er geen of onvoldoende inzicht is, hoe God echtbreuk ziet.

De bewijzen die jij noemt zijn geen bewijzen en nu haal je er ook nog bloedschande bij?
CrA
06-01-2017 / 20:21
@huibertus, als er geen wet zou zijn, is er geen overtreding (Romeinen 4:15), dus moet vrijspraak volgen. Ze gaan vrijuit. We weten dat dit niet zo is, gezien hoe in de Bijbel het hebben van seks voor het huwelijk genoemd wordt. Maar echtbreuk/overspel is niet van toepassing, zeg je. Punt is dat wij mensen niet juist of een beperkt inzicht hebben wat nu de aard van deze zonde is. Ik denk dat Nathan die bij David kwam en de gelijkenis van het ooilam vertelde, daar iets van noemt. Zo ziet God nu echtbreuk/overspel. Je hebt seks of je trouwt met iemand, die niet jouw rechtmatig eigendom is. Het is grijpen naar de verboden vrucht. De paradijszonde.
Violetplane
08-01-2017 / 20:43
Ik wil toch even reageren.
Maria was zwanger van onze Heer Jezus door een onbevlekte ontvangenis.
Wat zouden de farizeeers en priesters gedacht hebben? Die zullen dat niet geloofd hebben, want hadden ze het wel geloofd dan wisten ze dat hij de Messias moest zijn. Je mag dan toch aannemen dat de mensen dachten dat ze ongehuwd zwanger was geworden van Jozef.Toch werd ook Jezus als baby besneden. Niemand die zei dat kan niet!
Zelf denk ik niet dat iemand die ongehuwd zwanger is geworden dit voor de gehele gemeente hoeft te belijden. Moet diegene dan ten overstaan van de hele gemeente aan God vergeving vragen? Dit kom je zo volgens mij nergens in de gemeente tegen. En vergeving vragen aan de gemeente lijkt mij helemaal niet nodig.
Laat 2 of 3 kerkeraadsleden met degene die zwanger is geworden praten. En haar vragen of ze daadwerkelijk haar zonde beleden heeft aan God en als die kerkeraadsleden de overtuiging hebben dat ze oprecht haar zonde beleden heeft, dan moet dat voldoende zijn.
Het tegen over de gemeente belijden kan door sommigen ook gewoon als, even een verplichting vervullen, gezien worden. De sociale cohesie is groot en wil je niet verstoten worden dan moet je het gewoon even doen. Ik kwam regelmatig in de GerGem en weet van families waar meerdere ongehuwd zwangeren in 1 familie voorkwamen. Het schrikt dus niet af en dan kun je denken, ach als een ander familielid alles al een keer meegemaakt heeft, dan kan een volgend familielid het hele riedeltje ook wel even snel aflopen.
In een persoonlijk gesprek kun je veel beter de oprechtheid van iemand bepalen.

Verder zijn de jongeren van tegenwoordig niet dom en weten ze heel goed hoe een zwangerschap te voorkomen. Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk komt binnen de kerk veel vaker voor dan gedacht. En ik zou me als gemeente meer zorgen maken over die verborgen zondes, ook binnen de GerGem wordt er vreemd gegaan, want die ondermijnen de gemeente nog veel meer dan de openlijke zonde!
huibertus
09-01-2017 / 00:09
CrA
Dat gemeenschap voor het huwelijk zonde is nemen wij zonder meer aan.
De vraag is echter hoe ga je daar mee om
Echtbreuk is een wettig gesloten huwelijk weer ontbinden dat zegt het 7de gebod. Overspel is begeerte hebben naar een vrouw die je niet toe komt,
dat zegt Jezus in math 5 v.s 28 onderbouwd door het 10de gebod,gij zult
niet begeren de vrouw van uw naaste.Hier blijkt dat men niet alles kan hangen
aan de kapstok van het 7de gebod,daarom gaat het mij te ver om een stelletje
wat op weg is naar een huwelijk,maar voortijdig komt tot de huwelijks daad
onder te brengen in de categorie van echtbreker met de definitie van hoererij,
ontucht,schandelijke daad,onrein heid enz enz, en het bewijs is de zwangerschap .De beschuldigers van de vrouw in Joh 8 hadden ook het bewijs,op heter daad betraptJezus ging er niet in mee, het bracht Hem tot
mededogen.Best CrA misschien moet u dit ook eens in u opnemen
Sammie2016
09-01-2017 / 08:59
Jes 1:18 „Komt nu, en laten wij de zaken rechtzetten tussen ons”, zegt Jahweh. „Al zouden UW zonden als scharlaken blijken te zijn, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw; al zouden ze rood zijn als karmozijnen stof, ze zullen zelfs als wol worden.

Deze tekst laat duidelijk zien dat De Almachtige graag wil vergeven. Dat je berouw hebt geeft juist aan dat je geweten goed werkt en dat je echt spijt hebt. Dat is voor God voldoende.
Door bemiddeling van Jezus krijg je vergeving want Jezus is de middelaar tussen de mens en God ...
Lees 1 Timoheüs 2:5 .. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Voor vergeving heb je de kerkeraad of welke andere mensen niet nodig.
Vraag om vergeving aan God via Jezus!
ereunao
09-01-2017 / 14:44
Jak.2:10: Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.
11 Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.
Paulus noemt in 1.Tim.1: 9,10 in een adem een hele rij andere zonden op. Maar geeft dat een kerkenraad het recht om het jonge paar dat moet gaan trouwen te dwingen om ook al die zonden te belijden, CrA?
Violetplane
09-01-2017 / 16:34
Eens met Sammie2016.

Vraag me ook wel eens af want de zin is van die openbare boetedoening.
De dominee zegt dat het goed is voor een geestelijke afsluiting, blijkbaar hebben diegenen die ook geslachtsgemeenschap voor het huwelijk hebben gehad maar waarvan het meisje niet zwanger is geworden geen goede geestelijke afsluiting nodig?

Als het niet te triest voor woorden is, zou het grappig zijn. Zoals hier in sommige reacties gesproken wordt over het 'bewijs' van de zonde. Het lijkt wel of diegene die zwanger is geworden voor een kerkelijke rechtbank moet verschijnen en aangezien er 'bewijs' is, is boetedoening, 'steniging', noodzakelijk.
Even tussendoor, bij een meisje is er natuurlijk heel makkelijk bewijs je krijgen, nl als het meisje zwanger is geworden. Bij een jongen is dat veel lastiger, die wordt niet zwanger, die zal altijd nog zelf moeten toegeven dat hij het was.
in ieder geval lijkt de openbare boetedoening op de geschiedenis in de bijbel van de steniging van de overspelige vrouw. Ook hier was er blijkbaar bewijs, en mocht de vrouw gestenigd worden. In de kerk wordt bij boetedoening natuurlijk niet letterlijk met stenen gegooid maar wel figuurlijk (o.a. veroordelende blikken).
Dan zegt Jezus tegen de menigte, 'hij die zonder zonde is werpe de eerste steen'. Hij zegt niet, hij die nog nooit overspel gepleegd heeft mag de eerste steen werpen, nee Hij gaat veel verder, Hij heeft het over zonde. En dan druipt iedereen af, te beginnen met de oudsten.
We hebben allemaal gezondigd en Gods vergeving nodig, elke dag weer opnieuw. Dat betekent natuurlijk niet dat we maar gewoon onze gang kunnen gaan want we worden toch wel vergeven.
De hele openbare boetedoening dient geen doel behalve dat iemand aan de schandpaal wordt gehangen.

Vergeving kun je aan God vragen als je je zonde belijdt. Hij is de enige die vergeving kan geven. Die vergeving van God krijg je dan om niet, hiervoor hoef je niet nog iets extra's te doen zoals een openbare schuldbelijdenis.
Violetplane
09-01-2017 / 16:54
Nog even een reactie aan CrA.
We moeten het kwade inderdaad uit ons midden weg doen, maar alleen als diegene niet tot inkeer komt en doorgaat met de zonde.

Het is zo gemakkelijk om iemand te veroordelen, oftewel, de splinter in iemands anders oog te zien i.p.v. de balk in onze eigen oog. Ik bedoel hier niet mee de zonde te bagatelliseren, maar laten we eerst naar ons zelf kijken en onze zonden voor God belijden.

Voor het 7e gebod staan nog 6 andere geboden. Hoe staat het met gebod 2? Waarin staat dat we barmhartigheid moeten verlenen aan de duizenden die Hem liefhebben en Zijn geboden bewaren? Hoeveel barmhartigheid hebben wij bijv. voor de Syrische christenen?
En dan heeft Jezus ook nog een gebod gegeven: Heb uw naaste lief als uzelf. Dat gebod gaat nog veel verder, dat zijn zowel de gelovigen als ongelovigen.
CrA
12-01-2017 / 15:19
@huibertus, je zegt: “Overspel is begeerte hebben naar een vrouw die je niet toe komt” Klopt, maar niet alleen de begeerte ook de daad. Toen David op het dak liep en naar Bathseba keek en haar begeerde, pleegde hij al overspel voor God (10e gebod). Maar het ging verder tot de daad van overspel (7e gebod), toen hij haar liet halen en seks met haar had. En dat gebeurde ook met het stel op weg naar het huwelijk. Het bleef niet bij de begeerte, maar het kwam tot de daad. De aard van Davids zonde is precies hetzelfde als bij het stel wat vooruit heeft gegrepen op het huwelijk, nl seks hebben met iemand die je niet rechtmatig toekomt. Verder zeg je: “het gaat mij te ver om een stelletje wat op weg is naar een huwelijk, maar voortijdig komt tot de huwelijksdaad onder te brengen in de categorie van echtbreker”. In Exodus 20:3-17 en in Deut. 5:6-21 wordt de wet weergegeven. Ex. 20:14 luidt: ”u zult niet echtbreken” en Deut.5:18 luidt: “u zult geen overspel plegen”. God Zelf brengt, beiden echtbreuk en overspel, onder een noemer: het 7e gebod.
Verder vraag je: “hoe ga je daar mee om”. De kerk gaat niet over de begeerte (10e gebod). Waar gaat de kerk wel over? 1.Over alle zonden die tot de daad komen en waarvan 2. Overtuigend bewijs is en die 3. Overwegend bekend worden of al bekend zijn in de gemeente.
Vervolgens verwijs je naar de geschiedenis van de overspelige vrouw uit Joh. 8. Jezus had mededogen, maar niet ten koste van de eer van God. Hij zou sterven, zodat deze vrouw vrijuit kon gaan. Ook zei Hij tegen deze vrouw: “ga heen en zondig niet meer”. De genade van Jezus heeft inkeer tot gevolg. In het handelen van de kerk mogen deze elementen niet ontbreken. Dus liefde/mededogen van de kerk (opname door de gemeente) zonder een blijk van inkeer bij de betrokkene, gaat ten koste van de eer van Jezus.
ereunao
12-01-2017 / 16:46
Een ernstige vermaning en correctie is hier zeker op zijn plaats. Maar als die jongen haar niet laat zitten en haar tot vrouw neemt is hier verder niets aan de hand. Dan is het een schandellijke, schijnvrome vertoning om belijdenis van echtbreuk als voorwaarde voor de kerkelijke bev. en de doop van het kind te stellen!
3parels
12-01-2017 / 17:11
Niets aan de hand als de jongen haar trouwt? Lijkt me echt een misvatting. Maria werd voor het huwelijk zwanger, ze was al verloofd. Ze werd met de nek aangekeken. Jezus werd vlekkeloos ontvangen maar wel in een zondige situatie. Zwanger buiten het huwelijk. De weg van de vernedering die Hij wilde gaan.
Wat is er aan de hand? Gemeenschap voor het huwelijk... het mag niet, is zondig. Of je nu wel of niet later trouwt. Het is zondig! Dat moet beleden worden voor God! En daar mag de kerkenraad echt wel met deze vrouw over praten en beoordelen of deze vrouw haar zonde onderkent, omdat er een groot gevolg aan zit. Namelijk een kindje dat gedoopt moet worden.
Laten we toch niet lichtvaardig over gemeenschap voor t huwelijk denken, als het stel wel bij elkaar blijft en trouwt. Sommige mensen zeggen: ach, te vroeg van de taart gesnoept... nee.... het mag gewoon niet.
En natuurlijk mogen we niet veroordelen, wie is zonde zonde? Maar daarom mogen we zonde nog niet goed praten of excuses bedenken waarom de ene keer seks voor t huwelijk minder erg zou zijn dan de andere keer.
Zo hoorde ik eens iemand zeggen: "Als je in een huwelijk nou allebei elkaar toestemming hebt gegeven om eens met een ander te gaan, dan is dan lang niet zo erg als vreemd gaan, want dan kwetst de ene partij de andere. "
Zonde goedpraten of excuseren is echt slecht! Nooit zijn er excuses om te zondigen. Je hoort zo vaak: "ach we zijn allemaal zondig." Maar dat betekent niet dat we het ook mogen!!! Als we nou allemaal de zonde in ons leven niet langen zouden vergoelijken, dan zouden we de Heere veel meer nodig krijgen en zouden we smeken om heiligmaking. En de Heere wil ons heilig maken, eist het en geeft het ook aan degenen die daarnaar verlangen. Maar zolang we zonde goed praten of minder slecht maken, excuses bedenken denken we vanuit de oude mens... die wil zonde altijd minder erg maken dan het is. Elke keer als we Gods geboden vertreden, kwetsen we God! En vertrappen we Jezus, houden we de oude mens niet voor gekruisigd en doen we aan afgoderij (ik, ik, ik zit op de troon) Die afgoden moeten we verbranden, wegdoen... weg met die oude mens en die zelfhandhaving.... weg ermee! Laten de nieuwe mens aandoen. Wil je tegen alle zonden strijden? Of hou je nog zonde aan de hand. Belijd alles en leg het bij Hem neer. Hij zal gaan werken en je vormen! Hij wil ons aan Hem gelijk maken, zoals Hij ook vraagt van ons.

1 Joh 2: 6 6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Efeziërs 4:21-24
Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
ereunao
12-01-2017 / 18:57
3parels.
Luid roepen tegen de zonde gaat nog wel, dat kon de vrouw van Potifar ook. Maar het gaat er hier over hoe een kerkenraad volgens Gods Woord dient te handelen met een jong paar dat gemeenschap voor het huwelijk gehad heeft en in de kerk wenst te trouwen en hun kind te laten dopen. Moet dat aan de schandpaal genageld worden of terecht gebracht worden met de geest der zachtmoedigheid?:
‘Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt’. ( Gal.6:1)
Daarom vind ik dat de kerkenraad hier met een ernstige vermaning volstaan kan.
jaapenlinda
13-01-2017 / 04:08
Ik schrik van een heel deel van deze discussie. Het moet wel pijnlijk zijn voor een tienermoeder die aangeeft dat de vader van haar baby uit beeld is; een hele woordenstrijd waarin zij en 'haar verloofde' (samen op weg naar het huwelijk) de inzet zijn. Deze jonge vrouw wil graag aan de gemeente waar zij deel van is laten zien dat zij zich bekeerd heeft van haar zonde en daarom in het openbaar schuldbelijdenis doen, maar vraagt zich af of ze daar niet te slecht voor is. En de steunende reacties benoemen beurtelings hoe slecht het wel is om seks te hebben voor het huwelijk. Gaan discussiëren of de kerkenraad al dan niet openbare schuldbelijdenis mag eisen kan misschien op een forum ofzo? Ik vind nl dat zowel voor- als tegenstanders hier erg weinig respect voor de positie en de gevoelens van de vraagstelster hebben.
ereunao
13-01-2017 / 10:50
@ jaapen Linda
Ik schrik van een heel deel van deze discussie. Het moet wel pijnlijk zijn voor een tienermoeder die aangeeft dat de vader van haar baby uit beeld is; een hele woordenstrijd waarin zij en 'haar verloofde' (samen op weg naar het huwelijk) de inzet zijn. Deze jonge vrouw wil graag aan de gemeente waar zij deel van is laten zien dat zij zich bekeerd heeft van haar zonde en daarom in het openbaar schuldbelijdenis doen, maar vraagt zich af of ze daar niet te slecht voor is. En de steunende reacties benoemen beurtelings hoe slecht het wel is om seks te hebben voor het huwelijk. Gaan discussiëren of de kerkenraad al dan niet openbare schuldbelijdenis mag eisen kan misschien op een forum ofzo? Ik vind nl dat zowel voor- als tegenstanders hier erg weinig respect voor de positie en de gevoelens van de vraagstelster hebben.
Hier ben ik het helemaal mee eens! Het geval van de vraagstelster had privé behandeld en hier nooit ter discussie gesteld mogen worden. Wij weten hier veel te weinig van; dat ‘uit beeld geraakt’ laat minstens ruimte voor de gedachte dat het hier niet over een bedrogen meisje gaat, maar dat ze zwanger geraakt is na een avondje stappen en nooit een relatie met de vader van haar kind gehad heeft. Maar de discussie verlegde zich vanaf het begin naar een jong stel met trouwplannen.
SenJ
13-01-2017 / 16:53
Dat 'uit beeld geraakt', wordt mee bedoeld, dat de man waar het hier over gaat in de relatie van twee jaar gevaarlijk was. Met die reden is de relatie niet verder gegaan door eigen initiatief.

Groeten,
de vraagstelster.
Violetplane
13-01-2017 / 18:16
Nee ze is niet te slecht, we zijn allemaal even slecht en hebben Gods vergeving nodig.
En als je God om vergeving vraagt dan is je zonde vergeven. Wij kunnen dat niet geloven omdat wij zelf het gevoel hebben dat we toch op zijn minst gestraft moeten zijn of boete hebben gedaan. Maar zo is God niet, Hij vergeeft om niet als wij vergeving vragen.
Ja we blijven zondigen omdat we onze zondige natuur nog steeds hebben.

Het lastige van die openbare schuldbelijdenis is dat dit blijkbaar alleen maar hoeft voor bepaalde zonden. Die dan net iets zwaarder aangemerkt worden als andere terwijl er bij God geen onderscheid gemaakt wordt. Iemand die bij wijze zijn hele leven maar 1 kleine zonde gedaan heeft heeft het ook nodig dat Jezus voor zijn zonde gestorven is en zal ook vergeving moeten vragen. Theoretisch kun je zeggen dat die bepaalde zonden misschien net iets makkelijker te voorkomen zijn. Als iedereen zijn dagelijkse zonden openlijk moest belijden dan hebben we waarschijnlijk aan 1 hele zondag niet voldoende. En de week daarop moesten we dan allemaal weer schuldbelijdenis doen. Maar als jij voor deze bepaalde zonde vergeving hebt gevraagd dan is er absoluut geen bezwaar om schuldbelijdenis te doen als je dat graag wilt.Het zou wel raar zijn als je schuldbelijdenis gaat doen terwijl je nog steeds door gaat met het hebben van geslachtsgemeenschap met een vriend. Maar ik neem aan dat dat niet het geval is.
ereunao
13-01-2017 / 20:46
@Dat 'uit beeld geraakt', wordt mee bedoeld, dat de man waar het hier over gaat in de relatie van twee jaar gevaarlijk was. Met die reden is de relatie niet verder gegaan door eigen initiatief. Sen JDat is idd. heel wat anders en het is goed dat je bereid bent je fout te bekennen. Maar het was geen echtbreuk en je hoeft je geen zonde aan te laten praten die je niet begaan hebt. Dit is een privézaak die discreet behandeld moet worden en in deze discussie niet thuishoort

Terug in de tijd

Een poosje geleden heb ik iemand leren kennen. Bij nader contact bleek de interesse in elkaar wederzijds te zijn. Maar t...
2 reacties
20-12-2010
Toen ik zestien weken zwanger was, kreeg ik last van mijn SI-gewricht, de klachten waren startpijn bij lopen en onder he...
1 reactie
20-12-2010
Vlak na de schepping gaf God de mens de opdracht "Vermenigvuldig u". De aarde was immers nog erg leeg wat mensenaantalle...
geen reacties
20-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering