Schuldbelijdenis willen doen

Ds. H.H. Klomp / 57 reacties

21-12-2016, 11:54

Vraag

Ik ben 18 jaar en heb een kindje van een half jaar. Helaas ben ik met mijn ex-vriend te ver gegaan waardoor ik zwanger raakte. Hij is helemaal uit beeld. Graag wil ik schuldbelijdenis doen. Toch vraag ik mij af of ik wel schuldbelijdenis kan doen om de volgende twee redenen:

1. Dagelijks vraag ik om vergeving voor (deze) zonden. Ik voel en weet niet of God mijn zonden vergeven heeft. Moeten mijn zonden vergeven zijn om schuldbelijdenis te kunnen doen?

2. Mag/kan je schuldbelijdenis doen als je nog zo vaak zonden doet. Het komt voor mij zo tegenstrijdig over. Schuldbelijdenis doen van hetgeen waar je berouw van hebt en dan toch elke keer weer zonden doen.

Antwoord

Beste jonge moeder,

Wat vervelend voor je. Wat een slappe ex, die ervan door gaat terwijl hij de vader is. Het is natuurlijk wel een verkeerde start, maar ik hoop dat je van je kindje geniet en er een goede moeder voor zult kunnen zijn. De vraag blijft: is het echte liefde geweest, of pure lust. Goed dat je niet getrouwd bent, want er moet voor een echt huwelijk wel meer zijn dan alleen lichamelijkheid.

Je hebt concreet in de zonde geleefd. Fijn dat je je schuldbewust tegenover God weet. Dat is niet van jezelf. Bijzonder als je deze  zonde ook voor de Heere mag belijden. Die concreet noemen voor Gods Aangezicht is nodig en goed. Ook al blijf je ook op andere terreinen zonde doen. Heb je ook (ambtelijke) hulp of persoonlijke ondersteuning bij de verwerking  gehad? Ik hoop het maar want als je hier doorheen gaat, kan er zomaar een stuk eenzaamheid zijn.

Kon/mocht je kindje gedoopt worden? Of door jouw ja-woord  als de moeder of door dat van je ouders? Ik stel me voor dat in het eerste geval een (officiële)  schuldbelijdenis door de kerkenraad wordt gevraagd. Dat is heel goed voor een geestelijke afsluiting. En de schuldbelijdenis betreft dan niet je kindje. Dat leven heeft God ook gegeven!  Maar het gaat in de schuldbelijdenis er om dat je vooruitgegrepen hebt op het officiële huwelijksleven. Een zonde die vergeven kan worden. Ik hoop dat je van deze moeilijke periode ook nog positieve dingen hebt geleerd. Die vormen dan je leven als moeder, en als vrouw voor de toekomst.

Ik wens je Gods nabijheid toe als moeder en kind.

Groet, ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

schuldbelijdenis
57 reacties
ereunao
29-12-2016 / 17:39
ereunao, als ik je goed begrijp is jouw bezwaar dat ze schuld moeten belijden van overtreding van het 7e gebod, terwijl dit gebod alleen maar van overspel spreekt en het is geen overspel en jij wilt het geen hoererij noemen. Hoe wil je het dan noemen, we hadden immers al geconcludeerd dat het zonde is. Moeten ze dan schuld belijden van ontucht, onreinheid, vernedering, ontering, een schandelijke daad, een dwaasheid in Israël of van iets wat je doet met een hoer?

Verder weet ik niet in welke kerk je zit, maar de kerk vergeeft geen zonden, dat doet God alleen. Dat is helemaal het doel niet van opb. schuldbelijdenis. Verder dwingt de kerk niemand. Het initiatief daartoe gaat van de persoon uit. Wel stelt de kerk een grens, dat als iemand zwanger is voor het huwelijk en zij met een verzoek bij de kerkenraad komen om hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen, de kerk dit niet doet voordat er in het openbaar schuld is beleden.CrA

De kerk vergeeft idd. geenzonden maar verkondigt de vergeving in de naam des Heeren op belijdenis van zonde.1 Joh.1:8
En ik wil het gewoon bij de ware naam noemen: vooruitgegrepen op wat God binnen het huwelijk besloten wil houden
huibertus
30-12-2016 / 00:01
CrA
ereunao trekt hier een juiste conclusie,mooi verwoord ;vooruit gegrepen op
wat God voor het huwelijk heeft bestemd" als zij dat wil belijden als schuld
wordt haar dat vergeven.
Het 7de gebod is heel simpel, dat geldt voor hen die de echt willen verbreken.
niet voor hen die willen huwen,maar veelal wordt het gebod gebruikt als
kapstok om alles aan op te hangen. daarom komt u met al die termen,
van ontucht, schandelijke daad, en zelfs hoererij enz.enz als u het zo door
wil trekken,kunt u een groot gedeelte van de gemeente zo in de ban doen
CrA
30-12-2016 / 20:19
@ereunao, als we iets bij de ware naam moeten noemen, dan moeten we het omschrijven, zoals de Bijbel dat doet. En dat zijn misschien geen aangename termen @huibertus, maar blijkbaar ziet God het, hebben van seks voor het huwelijk, zo.
Het 7e gebod omvat meer dan alleen maar overspel. Daar ga ik verder niet over discussiëren. Reformatorische kerken hebben hun HC. zondag. 41.
Ik houd het bij de Bijbel, in Heb. 13 worden hoereerders/ontuchtplegers in een adem genoemd met overspelers.
ereunao
30-12-2016 / 21:53
CrA:
Het 7e gebod omvat meer dan alleen maar overspel. Daar ga ik verder niet over discussiëren. Reformatorische kerken hebben hun HC. zondag. 41.
Ik houd het bij de Bijbel, in Heb. 13 worden hoereerders/ontuchtplegers in een adem genoemd met overspelers.

Het 7e gebod omvat idd.meer dan alleen overspel, maar dan gaat het over de diepere, geestelijke strekking van de wet. En dan belijdt heel de Gemeente alle geboden overtreden en geen derzelve gehouden te hebben. H.C. zondag 23. Dan is er dus geen reden om juist dit verloofde paar van overspel te beschuldigen. Want het gaat hier alleen over de uiterlijk zichtbare daad. Anders kun je volgens de definitie van zondag 23 ook ieder lidmaat ook wel van diefstal beschuldigen
Steinway
30-12-2016 / 23:03
Bijzondere dat de discussie ineens gaat over wel of geen hoererij, verschrikkelijk woord trouwens als twee mensen van elkaar houden en elkaar beminnen, maar dat terzijde.

als het argument is dat God alleen vergeeft en niet de kerk kun je het doen van schuldbelijdenis voor kerkof kerkenraad beter helemaal afschaffen, op deze manier wordt het selectief gebruikt omdat het bewijs is geleverd:ze is zwanger.
CrA
30-12-2016 / 23:09
@ereunao, de kerk gaat inderdaad niet over over verborgen-of hartzonden, maar over openbare zonden. Maar alle zonden, zowel openbare-, verborgen- als hartzonden zijn terug te leiden naar overtreding van een wet(gebod). In deze casus gaat het over een uiterlijk zichtbare daad(daar oordeelt de kerk dus over).Naar overtreding van welk gebod is deze uiterlijk zichtbare daad(openbare zonde), volgens jou, terug te leiden?
huibertus
30-12-2016 / 23:50
CrA
De vraag stelster is een meisje van 18 jaar,zeg maar een tiener zij is door
eigen schuld in nood geraakt. maar zij haakt naar vergeving en ze weet niet
of dat allemaal wel kan. Nu komt zij met de vraag hoe dat dit nu verder moet,
en nu komt u met het 7de gebod, daar naast hebt u H.C zondag 41 en
tenslotte Hebr 13,het zal allemaal wel kloppen.Maar het doet mij denken
aan die vrouw uit Joh 8 en leest u v.s 8 maar eens goed.
ereunao
31-12-2016 / 10:47
@ereunao, de kerk gaat inderdaad niet over verborgen-of hartzonden, maar over openbare zonden. Maar alle zonden, zowel openbare-, verborgen- als hartzonden zijn terug te leiden naar overtreding van een wet(gebod). In deze casus gaat het over een uiterlijk zichtbare daad(daar oordeelt de kerk dus over).Naar overtreding van welk gebod is deze uiterlijk zichtbare daad(openbare zonde), volgens jou, terug te leiden?

@CrA, Het is altijd weer de wettische mens die overal de letter van de wet bij zoekt. Maar de letter doodt, maar de Geest maakt levend.( 2 Kor.3:6 ) De Gemeente v.Chr. leeft niet onder de wet van Mozes, maar onder de wet v.Chr. En dat is de wet der liefde. ( Rom.13:8 ) En de liefde is lankmoedig en handelt niet lichtvaardig. 1Kor 13:4. Zij kan wachten, die waagt er zijn geliefde niet aan. Want er kan hem iets overkomen voor de trouwdag en dan blijft zij alleen over met een kind zonder vader. Niet de wet van Mozes, maar Christus Zelf is ons voorbeeld en Hij heeft altijd Zichzelf verloochend en is gehoorzaam geweest tot in de dood, ja de dood des kruises.Fill.2:8.
3parels
31-12-2016 / 10:47
Volgens mij wordt er in heel Handelingen geen openbare schuldbelijdenis gedaan. Als je zondigt tegen een ander, zul je dat tegen die ander moeten belijden en voor God. Niet voor een gemeente die het niks aan gaat. Dit meisje heeft geen zonde gedaan aan een gemeentelid, alleen aan God en aan haar ex. Zij zal dit dus voor God en hem moeten belijden. Als zij haar kindje wil laten dopen is het logisch dat de kerkenraad hierover wat vragen stelt. Wat is je hartsgerichtheid?
Dit meisje blijft zich maar schuldig voelen voor God, ze vraagt elke dag voor vergeving. Blijkbaar weet ze niet of ze vergeven is. De hamvraag is: Ken je Jezus, weet je dat je Zijn kind bent? Wie dan vergeving vraagt weet zeker dat zijn zonden weg zijn en hoeft dit maar één keer te belijden. Als het je daarna aanklaagt is het de satan die je steeds weer je beleden zonden voorhoudt, niet God. Weet je niet of je kind van God bent, dan zul je daar eerst naar moeten gaan zoeken. Wil je zekerheid over je zaligheid: bekeer je! Zoek het Koninkrijk van God. Vraag het Licht van de Geest en neem trouw je stille tijd. 'Wie Hem aanlopen als een waterstroom zullen niet schaamrood worden." psalm 34
Ik vind het moeilijk dat hier de ex gelijk neer gezet wordt als slappe ex. In de vraag staat niet waarom hij niet in beeld is. We mogen daarom niets zeggen over de afwezigheid van deze jongen. Het kan allemaal heel anders zitten dan nu gesuggereerd wordt, misschien is ie helemaal niet zelf weg gelopen uit de situatie. En mogen we dan zo oordelen als ie het wel heeft gedaan? We weten niks van deze man.
3parels
31-12-2016 / 11:12
Even over het hebben van seks voor het huwelijk: God verbiedt het... Hij wil dat we elkaar rein bewaren tot het huwelijk, dit heeft allerlei voordelen. Men kan inderdaad niet zwanger worden, een kind wordt zo altijd binnen de veiligheid van het huwelijk geboren. Men houdt het eigen lichaam rein, aangezien een relatie ook verbroken wordt.
Lichamelijke eenheid is meer dan seks.. het geeft een emotionele band. Als die band verbroken wordt door verlating voor het huwelijk, geeft dat zoveel pijn dat het je leven kan bepalen. Daarom mogen we niet lichtvaardig met de seksualiteit omgaan en daarom wil de Heere dat we het alleen met de partner doen waar we ons leven mee willen delen en als dit officieel ook bevestigd is.
Hoe je het dan ook noemen wilt... het is een heerlijk en goed gebod... gericht op ons levensgeluk. Ook als een stel op het punt staat van trouwen, is het beter te wachten... hoe mooi kan t zijn... en wij weten niet wat de toekomst brengt.. we mogen plannen maken maar God beschikt. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest, daar moeten we zuinig op zijn en daar mogen we de zonde niet in laten regeren. Wie Hem liefheeft, moet strijden... En waar de Heilige Geest woont is er ook vrucht te zien... bijv die van geduld... ware liefde wacht dan!
ereunao
31-12-2016 / 13:44
@3parels:Dat meisje heeft tegen God en haar ex gezondigd.

Dit is wel een totale omkering van zaken; de verantwoordelijkheid ligt hier altijd primair bij de man, niet bij het meisje
CrA
03-01-2017 / 14:28
@ereunao, we proberen naar een antwoord te zoeken vanuit de Bijbel op je vraag, die je in je 1e reactie te stelde: "Ik weet dat het in vele kerken de gewoonte is dat een jong paar dat moet trouwen belijdenis voor de kerkenraad te laten doen van de zonde tegen het 7e gebod. Maar ik vraag mij af of dat wel overspel genoemd mag worden. Want ze zijn (nog)niet getrouwd, hoe kan het dan overspel zijn?''
Nu geef je op mijn vraag, naar welk gebod deze openbare zonde terug te leiden is, als antwoord:"Het is altijd weer de wettische mens die overal de letter van de wet bij zoekt". " De Gemeente v.Chr. leeft niet onder de wet van Mozes, maar onder de wet v.Chr." Het doet me denken aan een gedagvaarde die al praat over schuldsanering, terwijl er nog geen strafeis, ja er nog niet eens een staat van beschuldiging is.
Als Jezus zegt, dat de begeerte al de zonde van overspel is, dan is dat de daad ook. Hiermee is .m.i je vraag beantwoord, dat vooruit grijpen op wat voor het huwelijk behouden is(seks), zonde is tegen het 7e gebod.

En, beste vraagsteller, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze dood(Jakobus 1:15). En dat is geen steen die ik werp, maar het Woord van God. Maar ditzelfde Woord van God werpt naar u een andere Steen, niet om te doden maar om te leven:"Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!". Het Lam, Jezus, Die zich dood heeft laten bloeden. Deze Steen, is bij God uitverkoren en kostbaar. Nu mag je door Hem vrijmoedig tot God gaan, om genade(verzoening), barmhartigheid(vergeving) en om geholpen te worden(verlossing van - en kracht om tegen de zonden te strijden), op het juiste tijdstip. Als God dit niet Zelf zei, we zouden niet durven te gaan.

@3parels, je zegt:"Volgens mij wordt er in heel Handelingen geen openbare schuldbelijdenis gedaan. Als je zondigt tegen een ander, zul je dat tegen die ander moeten belijden en voor God. Niet voor een gemeente die het niks aan gaat".
In 1 Kor. 5:12-13 staat dat de gemeente oordeelt over haar leden. Er was een geval van incest bekend in de gemeente. In vs 2 zegt Paulus, dat zij degene die deze daad begaan heeft, uit hun midden weg moet doen. Hij geeft ook in vs 6 de rede aan, waarom. In 2 Kor. 2 : 6 staat dat de straf die door velen(de gemeente) is opgelegd, genoeg is geweest. Waarom? Omdat de persoon in kwestie niet door al te grote droefheid verteerd zou worden.(vs 7). Je ziet hier dat de gemeente zo iemand weer met liefde moet opnemen, nadat er tekenen van boetvaardigheid zijn.

Dus vraagsteller, schuldbelijdenis doen voor de gemeente is bijbels. Je zult met liefde weer opgenomen worden. Verder vraag je: "Schuldbelijdenis doen van hetgeen waar je berouw van hebt en dan toch elke keer weer zonden doen" Ik neem aan dat je hiermee, het hebben van seks voor het huwelijk bedoelt. Als je schuldbelijdenis doet voor de gemeente en je gaat ondertussen door met deze zonde, dan komt je boetvaardigheid niet oprecht over.
ereunao
03-01-2017 / 16:27
@CrA: Als Jezus zegt, dat de begeerte al de zonde van overspel is, dan is dat de daad ook. Hiermee is .m.i je vraag beantwoord, dat vooruit grijpen op wat voor het huwelijk behouden is(seks), zonde is tegen het 7e gebod.

Pardon, Jezus spreekt hier van de begeerte naar de vrouw van een ander, Hij voegt erbij: ‘Die de verlatene (d.i de wegens haar overspel door haar wettige man gescheiden vrouw )zal trouwen die doet ook overspel’. Maar als ik een tekst als kanonskogel afschiet zonder de context kan ik alles bewijzen!
Maar daar gaat het hier niet over
Als de kerkenraad dat verloofde paar dwingt om hun zonde van echtbreuk te belijden als voorwaarde voor de kerkelijke bev. van hun huwelijk en de doop van hun kind dan is dat wel degelijk een staat van beschuldiging!
CrA
05-01-2017 / 10:37
@ereunao, de context? Jezus gaat het gebod uitleggen zoals het is bedoeld, want dat was krachteloos gemaakt (Math.15:6/Mark. 7:13). En dat gebeurt nog: het 7e gebod gaat alleen maar over echtbreuk. Dus als Jezus zegt: "Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren”, geldt dat alleen gehuwden. Ongehuwden gaan blijkbaar vrijuit.
Het is geen dwingen dat de kerk vasthoudt aan haar standpunt, dat pas na blijken van berouw (schuldbelijdenis en een voornemen om te trouwen) men weer opgenomen wordt in de gemeente. Dit Bijbels.1 Kor. 5:12-13/2.Kor.2:6-8
ereunao
05-01-2017 / 11:28
@ereunao, de context? Jezus gaat het gebod uitleggen zoals het is bedoeld, want dat was krachteloos gemaakt (Math.15:6/Mark. 7:13). En dat gebeurt nog: het 7e gebod gaat alleen maar over echtbreuk. Dus als Jezus zegt: "Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren”, geldt dat alleen gehuwden. Ongehuwden gaan blijkbaar vrijuit.
Het is geen dwingen dat de kerk vasthoudt aan haar standpunt, dat pas na blijken van berouw (schuldbelijdenis en een voornemen om te trouwen) men weer opgenomen wordt in de gemeente. Dit Bijbels.1 Kor. 5:12-13/2.Kor.2:6-8

Jazeker, dat is bijbels en ik zeg ook niet dat ongehuwden die moeten trouwen vrijuit gaan. Maar jij wringt je in 1000 bochten om hier echtbreuk te bewijzen terwijl het dat niet is. Het gaat in Matt.5:32 over het begeren van de vrouw van een ander. En dat je met zulke argumenten komt bewijst duidelijk dat je niet bewijzen kunt dat het echtbreuk is.
CrA
05-01-2017 / 12:35
@ereunao, als ze niet vrijuit gaan hadden we al geconcludeerd. Aan welk gebod staan ze dan schuldig? Een rechter verklaart nooit iemand schuldig zonder te verwijzen naar een artikel in een bepaald wetboek.
Marisa
05-01-2017 / 13:17
Iedere wedergeboren christen blijft zondigen zolang hij of zij leeft. Waarom zou dan de ene zonde voor de hele gemeente beleden moeten worden en een heleboel andere niet...? Voor God is zonde zonde - of de resultaten nu duidelijk zichtbaar zijn of verborgen.
Als wij steeds voor de gemeente openbare schuldbelijdenis zouden moeten doen van al onze zonden (zie de Bergrede om een indruk te krijgen van wat er allemaal fout kan gaan), blijven we dan niet, als het 'goed' is, aan de gang?
Misschien is het wel genoeg dat wij God en de persoon die wij iets hebben aangedaan onze zonde belijden en ons leven beteren, door Zijn genade.
ereunao
05-01-2017 / 14:04
@ereunao, als ze niet vrijuit gaan hadden we al geconcludeerd. Aan welk gebod staan ze dan schuldig? Een rechter verklaart nooit iemand schuldig zonder te verwijzen naar een artikel in een bepaald wetboek.

Dat heb ik al gezegd; aan het gebod der liefde: ‘De liefde is lankmoedig en handelt niet lichtvaardig’. 1Kor 13:4. Zij kan wachten, die waagt er zijn geliefde niet aan. Want er kan hem iets overkomen voor de trouwdag en dan blijft zij alleen over met een kind zonder vader. Maar de kerkenraad slaat hier in wettische maar liefdeloze vroomheid net als de farizeeën met de letter van de wet dat jonge paar om de oren om zelf rechtvaardig te schijnen en de liefdevolle kerkenraad te spelen die dit alles goedgunstig en met blijdschap vergeven heeft! En dan wordt God nog gedankt ook voor deze schijnvertoning!
huibertus
05-01-2017 / 15:01
CrA
Wanneer een jongen en een meisje bij elkaar komen en een vlees worden,
zijn zij voor God getrouwd. Als zij bij de kerk komen om een zegen te vragen
over hun huwelijk ,moeten zij eerst schuld belijden van echtbreuk,wat totaal niet van toepassing is. Als u toch een schuld erkenning wil hebben moet u
een ander gebod toepassen n.l het 10de gij zult niet begeren,maar het 10de
gebod blijft altijd buiten beschouwing daar staat n.l ook in gij zult niet begeren
de vrouw van uw naaste.dat is een gebod waar elke gezonde man wel eens
in de fout gaat.Ik heb nog nooit een man ontmoet die kan zeggen,dat is mij
nog nooit over komen,maar het kan stiekum gebeuren dus het komt ook
niet voor de kerkeraad, In Joh 8 kwamen de beschuldenaren met een vrouw
bij Jezus, Hij schreef in het zand, en gaf ze de gelegenheid om te vertrekken,er bleef er niet een over
CrA
05-01-2017 / 15:30
@ereunao, als de kerk hierin liefdeloos handelt, zoals jij stelt, dan deed Paulus het ook toen hij zei: "doe de kwaaddoener uit uw midden weg(1 Kor. 5:13). Het gaat juist om de eer van Jezus, daarom zei Paulus dat.
Verder heb ik bewijzen genoemd. Punt is dat het niet aanvaard wordt of dat er geen of onvoldoende inzicht is, hoe God echtbreuk ziet.

Terug in de tijd

Wat is de grondslag van de HHK en van de PKN? Ik weet dat een PKN’ er naast de grondslag zich ook gereformeerd of Luther...
geen reacties
20-12-2008
In de Hersteld Hervormde Kerk is op dit moment discussie over de Hervormde kerkorde/Dordtse kerkorde. Kunt u mij uitlegg...
2 reacties
20-12-2011
God gaat met iedereen een andere weg en dit is dus juist de moeilijkheid! Onze zoon van 15 kwam met de opmerking dat ied...
3 reacties
20-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering