Ik ben verliefd op een man. En ik vrees dat deze gevoelens wederzijds zijn. Ik h...

Dr. C. A. van der Sluijs / geen reacties

20-12-2006, 00:00

Vraag

Ik ben verliefd op een man. En ik vrees dat deze gevoelens wederzijds zijn. Ik heb twee problemen.1. Wij zijn allebei getrouwd en hebben een gezin.2. We hebben zowel op privé als zakelijk vlak veel met elkaar te maken, waardoor er gewoon tijd is om veel (persoonlijke) gesprekken samen te voeren. Het lijkt slechts een kwestie van tijd waarop onze gevoelens naar elkaar onder woorden (en daden) gebracht worden. Wat er dan gebeurt is desastreus. Fantastische wederzijdse (schoon)families die ik kapot maak en vele vrienden die ik in tweestrijd achterlaat. Verstandelijk weet ik dit, maar ik vrees dat kleine moment van onbedachtzaamheid, waarin ik mijn verstand op het zijspoor zet en me laat leiden door een moment van intense genegenheid voor die ene. Altijd bid ik God of Hij me voor deze zonde wil bewaren, maar toch bekruipt me steeds vaker het gevoel dat ik straks voor de bijl ga. Wat moet ik doen? Afscheid nemen van deze man kan niet, omdat we gewoon met elkaar te maken hebben.

Antwoord

Geachte vraagsteller,

Ik verbaas me over de zakelijke weergave van een onbeschrijfelijk emotioneel spanningsveld. Daarom veroorloof ik mij de stelling dat dit uw kracht is én uw zwakte. Gelukkig voelt u zelf aan dat hier de wereld gaat instorten en de hel zich opent. Heel zakelijk analyseert u dat u twee problemen hebt: 1. U hebt allebei een gezin en; 2. u hebt op privé en zakelijk vlak veel met elkaar te maken. Het derde probleem benoemt u niet: U hebt met God te maken! Niet alleen indirect, maar ook direct, want u zegt dat u altijd bidt tot God of Hij u voor genoemde zonde zal bewaren. Als dit laatste waar is, zal Hij u geven waar u om vraagt. Als het niet waar is in een onwaarachtig leven voor Zijn aangezicht, dan opent zich de hel. Het leven wordt voor uw gezin een hel, het wordt voor zijn gezin een hel, en het wordt voor uw zelf een hel. En daarbij is de diepste notie van het woord “hel” in Bijbelse zin uw perspectief, als God het niet verhoedt. De situatie is dus momenteel dramatisch en dreigt ieder moment de meest tragische vormen aan te nemen. Hier past een noodsignaal en een alarmbel.

U vraagt wat u moet doen. U begint zelf al in te vullen: afscheid nemen van deze man kan niet, omdat u gewoon met hem te maken hebt. Ik raad u aan dan maar een ongewone maatregel te nemen door zakelijk en persoonlijk met hem te breken en heel drastisch uw baan op te geven. Nog beter zou zijn dit met uw man door te spreken en met déze man. Dit zou alleen al psychologisch een stuk bevrijding zijn voor u zelf en zou tevens sanerend kunnen werken in de relatie tot uw eigen man. U hebt trouwens binnen de kortste keren hulp nodig van een maatschappelijk werker of therapeut ten aanzien van zeer wezenlijke relatieproblemen.

Waarom zulke drastische maatregelen? Omdat uw leven op het spel staat én dat van uw gezin én dat van zijn gezin! Vgl. Matth. 5 :29, 30 “Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt.” En deze ‘sjaria-maatregel’ wordt dan niet door anderen voltrokken maar door uzelf (in onderscheid met de Islam).

Een drastische Bijbelse maatregel, want het is er nu op of er onder. We zouden nu ook met elkaar kunnen spreken over de bekende twee wegen: de brede weg of de smalle weg - de weg van de dood of de weg van het leven.

Ondertussen gaat aan geciteerde tekst vooraf vs. 28 “Maar ik zeg u, dat wie een vrouw aanziet, om dezelve te begeren, die heeft alreeds overspel in zijn hart met haar gedaan”. Laat uw collega dit onder ogen zien en vul zelf voor het woord “vrouw” het woord “man” in.

Uw vraag: ”Wat moet ik doen?” dient zich nu uit te breiden tot: “Wat moet ik doen om zalig te worden?” (Hand. 16 : 30). En het antwoord was: “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis”. Toen dreigde de wereld in te storten, zoals momenteel uw wereld dreigt in te storten. Let wel “zalig worden” is altijd nog “vol worden van”. Ook hier duurt eeuwig het langst. En als u vol bent van God, bent u niet meer vol van die man! Zo simpel is dat en zo moeilijk is dat. Leer en begeer te leven van Gods zondaarsliefde in onze Heere Jezus Christus en de zondige liefde tot overspel zal u uit zijn helse klauwen moeten loslaten. Nu of nooit!

Ik beveel u God en Zijn genade.

Ds. C. A. van der Sluijs, Veenendaal

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Jesaja 53:10 (SV) en dan gaat het mij vooral om deze woorden: "Doch het behaagde den HEERE Hem te ...
3 reacties
20-12-2013
Waarom wordt er in reformatorische kringen zo weinig over biseksualiteit gesproken? Ik ben 30 en ik ben er sinds een hal...
6 reacties
20-12-2012
Ik werk in de zorg bij dementerende ouderen. Nu zit ik met een lastig iets. Het gebeurt regelmatig dat een bewoner weige...
7 reacties
20-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering