Onwaardigheid op psychische en geestelijk vlak

drs. I. A. Kole / 5 reacties

24-11-2010, 17:00

Vraag

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik kamp al lang met een complex patroon van psychische problemen. Ik mag niet ontkennen dat de Heere iets van Zichzelf heeft geopenbaard in mijn leven. Hoe ziet u het onderscheid tussen psyche en geest? Onwaardigheidsgevoelens op het psychische vlak zijn toch anders als onwaardigheidsgevoelens op geestelijk vlak? Ik ben bang dat ik mezelf bedrieg. Hoe kan ik weten of er slechts sprake is van een “psychologische verandering” of dat God Zelf heeft ingegrepen?

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Er zit een hele wereld van hoop en vrees, vrees en hoop achter. De mens wordt heen en weer geslingerd. Dat komt omdat we leven in bezet gebied. De duivel denkt alle macht te hebben en die brengt zoveel mogelijk verwarring aan. Dat is bij u ook het geval.

Als u Psalm 142 leest, dan herkent u een aantal zaken in uw leven. In vers 3 spreekt de dichter over zijn keel die helemaal dichtgeknepen is; in vers 4 dat zijn geest overstelpt is en in vers 8: voer mij uit de gevangenis. U hebt het gevoel opgesloten te zitten en weet niet hoe u verder moet.

De Bijbel windt er geen doekjes om! Geeft ook aan hoe we door deze depressie heen kunnen komen. Dat kunnen wij niet in eigen kracht. U mag in uw gebed vragen of de Heere Zijn beloften weer levend maakt in uw leven. Lees in dit verband vers 6: "Tot u riep ik, o HEERE, ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden." Dan durven we ook te vragen om uit de gevangenis bevrijd te worden.

De gevangniservaring verlamt u, geeft een gevoel van machteloosheid. Doe als de dichter van deze psalm: bid tot God: "Let, o God op mijn geschrei." Dan gaat de gevangenis naar boven open. Dat raakt Gods hart om Jezus' wil.
 
Sterkte en Gods zegen.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
5 reacties
petrus
24-11-2010 / 17:57
Als je wat praktische adviezen wilt, waar je iets mee kunt, vraag dan mijn mailadres maar op bij de redactie.
Heer_ik_heb_U_lief
25-11-2010 / 09:04
Petrus, kun je misschien ook hier iets van je adviezen neerzetten?
Ik ben niet de vraagsteller, maar ik herken het wel heel erg.
Je soms psychisch zo ellendig te voelen..
Herkenning/steun te vinden in het Woord als het gaat over ellendigen, enz.
Maar gaat het in de Bijbel nu over ellendigen die ellendig zijn van de zonden?
Of loopt het door elkaar heen?
petrus
26-11-2010 / 14:41
Om praktische adviezen te kunnen geven, moet je meer weten over iemands persoonlijke situatie, anders worden je adviezen vaak een slag in de lucht, en daar is niemand bij gebaat.
Maar Heer_ik_heb_U_lief, vraag gerust mijn mailadres op bij de redactie. Welkom.
Catherine
26-11-2010 / 15:25
@H_i_u_l: wat een vreemde nickname ! Het lijkt een regel uit een gebed of vers.
bazuin
27-11-2010 / 23:33
Beste vraagsteller,
Misschien is het verstandig eens te rade te gaan bij een christen-psycholoog (Eleos bv.) of daar wat lectuur aan te vragen.
Psychische problemen liggen vaak dicht bij geloofsvragen omdat de psyche dichtbij ons "hart" licht. Onze psychische problemen worden ingekleurd door datgene waar onze geest/ons hart mee gevuld is. Vb. Een depressieve boer ziet alleen de planten die het níet goed doen en ziet niet het gewas dat wél groeit. Een depressief gelovige ziet alleen zijn eigen ongelovigheid en niet Gods trouw en genade.
Ga ook eens bij jezelf te rade hoe je eigen houding tegenover Christus is. Wil je mét of zónder Hem leven? De kerk leert ons dat wij van nature zonder Hem willen leven, maar misschien is jouw natuur al wel veranderd zonder dat je je dat hlemaal bewust bent. In de kerkelijke traditie kan een schroom ontstaan die het licht onder een korenmaat kan zetten.
Probeer, evt. met deskundige hulp, een onderscheid te maken tussen psychische en geestelijke(geloofs) problemen.
En wat onwaardig/minderwaardigheidsgevoelens betreft: God vindt jouw zoveel waard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat.............
Bedenk ook dat je geloofsleven mede ingekleurd wordt door je karakter, je instelling. Denk aan het verschil tussen de vurige Petrus en de melancholische Thomas.
Gods zegen.

Terug in de tijd

Ik zit met het volgende probleem: dag en nacht, zomer en winter, altijd heb ik een last van een half verstopte neus. Ik ...
2 reacties
24-11-2012
Waarom moest Timotheus besneden worden door Paulus? De besnijdenis was toch afgeschaft doordat de doop inplaats van besn...
1 reactie
24-11-2012
Aan ds Simons. Via internet heb ik een preek uit Harskamp beluisterd waar u preekte over de 'geraakte' die door vier vri...
4 reacties
24-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering