Gecremeerd worden

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

20-06-2004, 00:00

Vraag

Waarom mag je niet gecremeerd worden en waar staat dat in de bijbel?

Antwoord

Begraven of cremeren?
 
Lijkverbranding is in Gods Woord verbonden aan de gedachte van vloek en straf. Kijk maar eens naar de geschiedenis van Achan (Jozua 7) en lees eens teksten als Leviticus 20:14 en 21:9. Bekend is ook hoe de lijken van Saul en zijn zonen verbrand werden door de mannen van Jabes. Waarschijnlijk verkeerden zij reeds in vergevorderde staat van ontbinding. De beenderen werden vervolgens begraven. Ezechiel 39:15 zegt ons dat het een heilige plicht is een gevonden, onbegraven lijk te begraven, of er een merkteken bij te zetten, dat het begraven zal worden.

De Jood begraaft; de heiden verbrandt. Het is immers de wil van God, dat wij tot stof (niet tot as!) zullen wederkeren. Iemand schrijft hierover: De christelijke gedachte eist het begraven, om uiting te geven aan de idee, dat de scheiding van ziel en lichaam straf is op de zonde. Die scheiding is onnatuurlijk, is een oordeel Gods. En nu geven we in het graf het lichaam over aan een van God Zelf gestelde macht, namelijk die der ontbinding (Joh. Francken).

Tenslotte: Jezus Zelf wordt begraven. Hij Die zegt: Gij dan volgt gij Mij. Hij, Die door het graf is doorgegaan. Hij, de opgestane Levensvorst, Die het graf voor Zijn volk heeft geheiligd. Daarom begraven wij en worden wij begraven, in gehoorzaamheid aan het Woord.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

cremerendood
geen reacties

Terug in de tijd

Is mijn conclusie juist als ik concludeer dat het deelnemen aan yoga op zichzelf niet verkeerd kan zijn als christen, mi...
geen reacties
20-06-2016
Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente, een gemeente waar de rijkdom van het verbond (door God aan ons getoo...
geen reacties
20-06-2016
Ds. Simons, ik ben niet geleerd en kan vaak een ingewikkeld stuk niet goed begrijpen, maar ik heb een brandende vraag: o...
geen reacties
20-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering